ડાઉનલોડ કરો આ ઓપન સોર્સ બોટ કાવ્ય કોમ્યુનિટી આવૃત્તિ અને સ્થાપિત બોટ કાવ્ય તમારા પોતાના સર્વર પર

બ્રાઉઝ કરો

2563 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 24 2017, 15:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1678
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2017, 14:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1742
identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 24 2017, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 10 | જોવાઈ: 2390
RE: chatbotwars problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 24 2017, 9:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1274
RE: chatbotwars problem
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2017, 6:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1195
chatbotwars problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 23 2017, 22:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1207
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 22 2017, 21:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5046
better chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 22 2017, 21:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1197
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા faz-lullah પોસ્ટ Apr 22 2017, 20:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5211
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 03428129948 પોસ્ટ Apr 22 2017, 1:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5077
RE: improve the brain of the chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 21 2017, 21:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1240
RE: What Are You Doing With Your Bots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 21 2017, 21:36
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2625
people interacting with my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 21 2017, 17:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1203
RE: improve the brain of the chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 11:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1178
improve the brain of the chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 21 2017, 11:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1232
How to create your own chat bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 9:55
ટૅગ્સ: how to, video
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3518, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 34
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to create your own chat bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 9:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3518
New Server
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 8:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3311
RE: Control head movement
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2017, 7:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2132
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 20 2017, 1:00
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2666
RE: about the vesta chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 20 2017, 0:53
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2938
Control head movement
દ્વારા aman_mishra પોસ્ટ Apr 19 2017, 17:39

Hi, I am using Bot Libre for one of the projects to implement http://robotics.usc.edu/~icmi/2012/docs/2012SrinivasanEtAl_ICMI-WS1.pdf. I need to control the head movement (left-right, up-down) of the bot based on the analysis of text, is there any option to control the head movement of the bot.

ટૅગ્સ: how to
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 1, જોવાઈ: 2202, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 16
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Control head movement
દ્વારા aman_mishra પોસ્ટ Apr 19 2017, 17:39
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2202
RE: about the vesta chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2017, 8:59
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2674
RE: keywords to a default response
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2017, 8:58
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2765
RE: about the vesta chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 18 2017, 21:51
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2648
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 18 2017, 15:13
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2525
RE: about the vesta chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 18 2017, 13:35
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2656
RE: keywords to a default response
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 18 2017, 13:30
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2530
about the vesta chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 18 2017, 10:56
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2696
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 22:41
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2524
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 20:13
ફોરમ: Chat Logs
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2494, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 20:13
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2494
RE: keywords to a default response
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 17 2017, 16:27
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2603
RE: keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 15:41
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2682
RE: keywords to a default response
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 17 2017, 8:37
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2612
keywords to a default response
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 17 2017, 8:04
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 3129
RE: Oracle support in BotLibre
દ્વારા ssidiq પોસ્ટ Apr 11 2017, 2:24
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1827
RE: Oracle support in BotLibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2017, 20:42
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1865
Oracle support in BotLibre
દ્વારા ssidiq પોસ્ટ Apr 10 2017, 8:24
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1708
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 03087405853 પોસ્ટ Apr 8 2017, 10:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5002
Announcing Bot Libre 5.2 - Website import, New User Manual, API Console
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 6 2017, 14:34
ટૅગ્સ: notice, twitter, api, website update, announcement, web, self, facebook, telegram, google, docs
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 20 2017, 12:49
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4904, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Announcing Bot Libre 5.2 - Website import, New User Manual, API Console
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 6 2017, 14:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4904
We're Hiring
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2017, 13:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 25807
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2017, 8:12
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2453, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2017, 8:12
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2453
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 23 2017, 10:19
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1981
RE: help
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2017, 9:04
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1590, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: help
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2017, 9:04
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1590
help
દ્વારા 0003270495082 પોસ્ટ Mar 21 2017, 4:14
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1764
RE: Self programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2017, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2303, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Self programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2017, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2303
Self programming
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 14 2017, 23:11

1. Self definies many utility classes as said in the documentation.Language , Date and Util are the ones mentioned there.Are there are any other classes definied in self. Where can I get the entire list of classes that I can use in Self script.

2. Can you elaborate more on Symbol in self.The documentation says 'The Symbol operator create a new primitive symbol representing the meaning of a word'. What exactly mean by primitive symbol and defines meaning?

ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Mar 16 2017, 8:26
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1930, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Self programming
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 14 2017, 23:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1930
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2017, 8:58
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1780
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 10 2017, 20:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1813
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 9 2017, 12:12
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1731
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 8 2017, 20:45
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1608
RE: Usage of topic tag in bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2017, 10:41
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2006
RE: Use of state diagrams with self
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2017, 10:40
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1500
Usage of topic tag in bot
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 8 2017, 9:17
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1696
Use of state diagrams with self
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 8 2017, 9:13
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1813
RE: Create your own free chat bot website
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4 2017, 9:52
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2681, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 31
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Create your own free chat bot website
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4 2017, 9:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2681
RE: Create your own free chat bot website
દ્વારા Keenan પોસ્ટ Mar 4 2017, 9:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2688
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46