સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
ડૉક્સ : વપરાશકર્તા મેન્યુઅલ

વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા અને સંદર્ભ માર્ગદર્શિકા

માટે આપનું સ્વાગત બોટ કાવ્ય વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા અને સંદર્ભ માર્ગદર્શિકા. આ ધ્યેય આ દસ્તાવેજ આપવા માટે છે એક ઝાંખી બોટ કાવ્ય પ્લેટફોર્મ અને તેના લક્ષણો છે.

પીડીએફ આવૃત્તિ

સામગ્રી કોષ્ટક

આ વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા માં વિભાજિત અનેક વિભાગો માટે વેબ, મોબાઇલ, સામાજિક મીડિયા, અને સ્ક્રિપ્ટીંગ.

ઝાંખી

વેબ

એડમિન કન્સોલ

સામાજિક મીડિયા

IOT

મોબાઇલ

તાલીમ અને સ્ક્રિપ્ટીંગ