શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2563 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: problem with uploading scripts to browse script section
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2017, 7:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1401
RE: Date and time post within Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2017, 7:02
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2589
Date and time post within Twitter
દ્વારા Chatbot_Kevin પોસ્ટ May 30 2017, 21:34
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2382
problem with uploading scripts to browse script section
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 30 2017, 16:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1396
Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 29 2017, 10:19

We recently released My Virtual Assistant Julie for Android 5.2.

My Virtual Assistant Julie is a virtual assistant for your phone and can open apps, send email and texts, set alarms, and also chat about general topics and small talk. You can also create your own customized Julie assistant and customize her avatar, voice, responses, and commands.

The new release includes several new features including:

  • Hands free speech recognition
ટૅગ્સ: notice, android, announcement, apps, assistant
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 16 2017, 19:07
જવાબો: 2, જોવાઈ: 4621, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 33
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 29 2017, 10:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 4621
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 28 2017, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2199, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 28 2017, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2199
RE: remember random
દ્વારા admin પોસ્ટ May 28 2017, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2228
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 27 2017, 19:42
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2253, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 27 2017, 19:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2253
RE: Error while accessing External API's
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2017, 11:37
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1970
RE: remember random
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2017, 11:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2211
Error while accessing External API's
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 26 2017, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2300
remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 25 2017, 12:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 3432
RE: answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 25 2017, 10:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2288
RE: answer to speech
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2017, 8:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2103
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 25 2017, 7:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2031
RE: answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 21:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2282
RE: answer to speech
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2017, 21:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2215
answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 11:39
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 4, જોવાઈ: 2881, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 23
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 11:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2881
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2208, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2208
RE: subdomain
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1503
subdomain
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 23 2017, 13:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1447
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 23 2017, 3:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2254
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2017, 13:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2296
AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 22 2017, 9:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2720
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 22 2017, 7:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1402
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2017, 16:41
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1472, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2017, 16:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1472
chatbot with likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 18 2017, 18:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1653
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 17 2017, 14:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5009
RE: inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 17 2017, 8:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1477
RE: inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 17 2017, 7:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1438
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 100011350342961 પોસ્ટ May 17 2017, 4:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5061
RE: inquiry script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 16 2017, 20:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1511
inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 16 2017, 15:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1464
RE: How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 17:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1442
RE: How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 15:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1480
Introducing Timers - Automate the Web and Social Media
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 10137
How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 13:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1433
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 10:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1405
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 8:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1421
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 7:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1532
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 19:17
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 13 2017, 7:24
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1488, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 19:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1488
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1477
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 16:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1521
Annoucing Bot Libre Personal Assistant 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 15:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4548
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 12:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1436
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 11:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1339
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1508
Please some hints on Bot persistence and Bot.createInstanceFromPool method!
દ્વારા marco.zoncu પોસ્ટ May 12 2017, 9:18

Hi,

I'm trying to integrate BotLibre in my project: I've been able to successfully create bots and provide them with a consistent knowledge base, but still I'm not able to make them persistent on the DB, for a pending dialog to be resumed at a later time.

I suppose my entry point is Bot.createInstanceFromPool with isSchema="true" (correct?), but it always fails with the following message:

relation "vertex" does not exist

ટૅગ્સ: bot persistence persistency postgres postgresql createinstancefrompool createinstance databasememory pool pooling
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1828, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Please some hints on Bot persistence and Bot.createInstanceFromPool method!
દ્વારા marco.zoncu પોસ્ટ May 12 2017, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1828
identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 6:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 1626
RE: problem with my plant aiml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 11 2017, 13:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1398
RE: problem with my plant aiml script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 11 2017, 7:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1419
problem with my plant aiml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 11 2017, 2:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1454
new improved blair chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 10 2017, 11:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1369
RE: add animal names from webpage to list
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 9 2017, 17:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1518
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 9 2017, 16:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1503
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 9 2017, 14:32
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1666, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Can i use notepad to make aml script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 9 2017, 14:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1666
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46