બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2245 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ... 37 | 38 | 39 | 40 | 41
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 7 2016, 18:45
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2024
RE: AIML
દ્વારા DosPassos પોસ્ટ Apr 7 2016, 15:47
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 984
Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Apr 7 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 2806
RE: AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 4 2016, 16:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1027
AIML
દ્વારા DosPassos પોસ્ટ Apr 4 2016, 14:49
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1044
New Server Migration Complete
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 4 2016, 14:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2213
RE: "I don't understand, how should I respond?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2016, 21:06
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1108
"I don't understand, how should I respond?"
દ્વારા KKR પોસ્ટ Apr 2 2016, 17:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1059
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Rafi6644 પોસ્ટ Mar 30 2016, 3:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4101
RE: Optional set of words
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2016, 18:45
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1238
Optional set of words
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 28 2016, 9:56
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1334
RE: org.botlibre.self.SelfExecutionException: Missing function: define
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 27 2016, 17:29
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1338
org.botlibre.self.SelfExecutionException: Missing function: define
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 27 2016, 15:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1363
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2016, 9:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1082
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2016, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4389
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 4:52
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1070
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 4:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1110
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 3:42

http://www.botlibre.com/script?id=12386673

I'm trying to import this script in my bot (I've saved it in a file), but the error message appears on the import page. The same problem if I try to copy some other self-script (whatis, whereis).

What is wrong?

ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1060, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 3:42
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1060
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Bantanium પોસ્ટ Mar 25 2016, 20:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4423
Meet Michael, our newest HD 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2016, 13:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2515
Why is my bot slow?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2016, 7:46
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3475
How to change the URL in your virtual agent, chat bot, or live chat popup?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2016, 13:31
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3164
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2016, 12:21
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1195
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 18 2016, 7:16
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1103
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 17 2016, 14:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1169
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 17 2016, 7:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1021
RE: Twitter bot question
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 15:09
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1160
Twitter bot question
દ્વારા TheAlMightyNick પોસ્ટ Mar 16 2016, 7:28
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1239
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 7:22
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1272
RE: Twitter Bot not retweeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 6:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1298
Twitter Bot not retweeting
દ્વારા TheAlMightyNick પોસ્ટ Mar 15 2016, 21:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1355
How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 15 2016, 7:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 1481
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4526
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા misterk પોસ્ટ Mar 12 2016, 13:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4184
Bot Libre 4.0 now on GitHub, SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 13:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2416
ALICE vs ELIZA - Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 11:07
ટૅગ્સ: chat bot wars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Mar 8 2016, 11:08
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2813, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
ALICE vs ELIZA - Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 11:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2813
Bot Libre 4.1 was released
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 10:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3595
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 6 2016, 13:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4274
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા chandan પોસ્ટ Mar 5 2016, 23:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4176
Announcing Bot Libre 4.0!
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2016, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3668
RE: Number in italian
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2016, 7:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1067
Number in italian
દ્વારા fafino પોસ્ટ Mar 1 2016, 4:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1013
RE: CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Mar 1 2016, 4:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1845
RE: CORS
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 29 2016, 7:28
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 29 2016, 7:28
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1890, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: CORS
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 29 2016, 7:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1890
CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Feb 29 2016, 6:08

Hi,

  I use the example: http://www.botlibre.com/forum-post?id=566608

but have a this error:

Bloccata richiesta multiorigine (cross-origin): il criterio di corrispondenza dell’origine non consente la lettura della risorsa remota da http://www.botlibre.com/rest/api/form-speak?&text=This%20is%20a%20test%2C%20testing%201%202%203%204%205%206%207%208%209%2010&voice=cmu-slt. Motivo:

ટૅગ્સ: speech, cors, api
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 29 2016, 7:29
જવાબો: 2, જોવાઈ: 3231, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Feb 29 2016, 6:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3231
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:05
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3542, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3542
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા OfficialAnonymous પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3427
New group for Bot Libre on Slack
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2016, 11:56
ટૅગ્સ: notice, slack
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2254, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.5
New group for Bot Libre on Slack
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2016, 11:56
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2254
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2016, 11:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4487
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા thumbskuldor પોસ્ટ Feb 14 2016, 8:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4409
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 21:27
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1480, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 21:27
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1480
RE: Consistent chat output
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 18:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1397
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1475
RE: What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 14:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3108
Consistent chat output
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2208
RE: What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2997
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 ... 37 | 38 | 39 | 40 | 41