ડાઉનલોડ બોટ કાવ્ય ડેસ્કટોપ, તમારા પોતાના વ્યક્તિગત બોટ માટે તમારા પીસી અથવા મેક

બ્રાઉઝ કરો

2502 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45
RE: custom avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 512
RE: Using Emotion Detection
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 481
custom avatar
દ્વારા jls72863 પોસ્ટ Feb 16 2021, 6:10
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 502
Using Emotion Detection
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Feb 15 2021, 9:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 556
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12 2021, 16:26
ટૅગ્સ: embed, embedding, tts, speech, disable, text to speech
ફોરમ: Bugs and Features
સુધારાશે: Feb 13 2021, 17:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 578, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12 2021, 16:26
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 578
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 472, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 472
Where to find errors?
દ્વારા gboban પોસ્ટ Feb 8 2021, 4:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 439
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 21 2021, 16:10
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 575
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21 2021, 10:00
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 608
this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 18 2021, 11:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 651
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2021, 7:43
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 509
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12 2021, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 533
RE: replacing the voice with amazon polly
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 12 2021, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 510
replacing the voice with amazon polly
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Jan 12 2021, 9:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 541
RE: Error 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 576
RE: error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 597
Error 0
દ્વારા postcard પોસ્ટ Jan 6 2021, 7:14
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 597
error
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 6 2021, 6:11
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 633
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 807, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 807
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 751, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2020, 9:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 751
conversational chatbot for a real robot.
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 701
How do I implement Program AB with bot libre?
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Dec 22 2020, 2:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 663
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18

To begin creating your own bot for your Music Streaming Service you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, bots, templates, music, streaming
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 1 2021, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1273, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Music Streaming Service Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1273
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2020, 7:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 616
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56

..sorry, but giving it a try with some avatars - so e.g. Ella Business and Eddie Business have no emotions, no actions and no poses, correct ? Since the drop-down menus are empty, other do have emotions ?

Thanks so much,


Frank

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 728, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 728
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 15:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 629
RE: What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2020, 7:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 635
What are the "fixed set of emotions". actions and poses for default avatars ?
દ્વારા fendrikat પોસ્ટ Dec 16 2020, 5:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 624
How to Create a Chat Bot for a Pet Store
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2020, 12:57

To begin creating your own bot for your Pet Store you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

 

ટૅગ્સ: how to, bots, business, templates
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 6 2021, 14:10
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1271, આજે: 2, સપ્તાહ: 3, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Chat Bot for a Pet Store
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2020, 12:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1271
RE: content ratings
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2020, 8:23
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 506
content ratings
દ્વારા gavinf પોસ્ટ Dec 11 2020, 15:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 561
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 9 2020, 7:54
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 603
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 5 2020, 14:20
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 598
Error
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Dec 5 2020, 8:38
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 596
this would be something to great include in your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 2 2020, 8:23
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 688
RE: No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 30 2020, 4:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 670
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:53
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 670
RE: Error when i open Admin
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:32
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 602
RE: No avatar voice
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 23 2020, 7:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 676
No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 22 2020, 23:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 735
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ટૅગ્સ: how to, api, artificial intelligence, analytics, deep learning
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 12 2021, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1451, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 8
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1451
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Nov 17 2020, 21:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 705
RE: is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 17 2020, 9:48
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 602
is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2020, 18:12
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 626
RE: Internal Exception Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2020, 8:24
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 628
Internal Exception Error
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Nov 16 2020, 4:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 659
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2020, 7:58
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 630
RE: Error Code: 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2020, 7:57
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 559
Error Code: 0
દ્વારા finn030 પોસ્ટ Nov 8 2020, 22:06
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 577
RE: Error when i open Admin
દ્વારા Bladeofevils પોસ્ટ Nov 8 2020, 21:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 594
How to create an Auto Repair chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 13:16

An interesting use of chatbots is to help provide quotations for car repairs and services!

1. Creating an Auto Repair Chatbot

Follow this simple tutorial to learn how to create a chatbot.

To set up an Auto Repair chatbot, select auto_repair_template as your bot template.

ટૅગ્સ: how to, bots, templates, auto
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 6 2020, 13:26
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1410, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to create an Auto Repair chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 13:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1410
RE: banned
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 7:47
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 566
banned
દ્વારા ezang પોસ્ટ Nov 5 2020, 15:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 553
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2020, 7:49
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 532
Error
દ્વારા sbalshaw પોસ્ટ Nov 2 2020, 6:19
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 560
How to create your own Stock Bot for stock quotes and market information
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 29 2020, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1552
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45