જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org

બ્રાઉઝ કરો

2465 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45
RE: Error when i open Admin
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:32
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 474
RE: No avatar voice
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 23 2020, 7:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 557
No avatar voice
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Nov 22 2020, 23:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 626
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ટૅગ્સ: how to, api, artificial intelligence, analytics, deep learning
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 12 2021, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1208, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 39
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Detecting a person's gender in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 20 2020, 12:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1208
RE: import problem with learn aiml script
દ્વારા pscartozzi પોસ્ટ Nov 17 2020, 21:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 587
RE: is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 17 2020, 9:48
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 490
is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2020, 18:12
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 496
RE: Internal Exception Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2020, 8:24
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 491
Internal Exception Error
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Nov 16 2020, 4:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 528
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2020, 7:58
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 505
RE: Error Code: 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2020, 7:57
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 437
Error Code: 0
દ્વારા finn030 પોસ્ટ Nov 8 2020, 22:06
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 439
RE: Error when i open Admin
દ્વારા Bladeofevils પોસ્ટ Nov 8 2020, 21:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 467
How to create an Auto Repair chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 13:16

An interesting use of chatbots is to help provide quotations for car repairs and services!

1. Creating an Auto Repair Chatbot

Follow this simple tutorial to learn how to create a chatbot.

To set up an Auto Repair chatbot, select auto_repair_template as your bot template.

ટૅગ્સ: how to, bots, templates, auto
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 6 2020, 13:26
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1208, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 31
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to create an Auto Repair chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 13:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1208
RE: banned
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 7:47
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 467
banned
દ્વારા ezang પોસ્ટ Nov 5 2020, 15:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 425
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2020, 7:49
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 407
Error
દ્વારા sbalshaw પોસ્ટ Nov 2 2020, 6:19
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 431
How to create your own Stock Bot for stock quotes and market information
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 29 2020, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1335
more common sense
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 27 2020, 15:08
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 551
RE: Dragon Naturally Speaking
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2020, 7:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 644
Dragon Naturally Speaking
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Oct 26 2020, 4:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 602
How to Create a Bot that can Play Checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 14 2020, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1048
How to Train a Deep Learning TensorFlow Analytic to Play Checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 14 2020, 9:52

Bot Libre now allows you to create generic deep learning analytics and train them through our web API. Deep learning analytics can be used for a wide array of purposes to analyze and make predications on data. This example shows how to train a deep learning analytic to play checkers.

You can use either the Bot Libre deep learning library, or the TensorFlow deep learning library. You can choose the inputs, outputs, and layers.

ટૅગ્સ: blog, how to, games, analytics, deep learning, tensorflow
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20 2021, 10:08
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2151, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 46
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Train a Deep Learning TensorFlow Analytic to Play Checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 14 2020, 9:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2151
RE: comprehension and consciousness
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 12 2020, 10:17
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 563
comprehension and consciousness
દ્વારા sbalshaw પોસ્ટ Oct 10 2020, 15:06
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 508
RE: could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:18
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 582
RE: could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:07
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 586
could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:02
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 615
How to Teach a Bot to Play Checkers Using Deep Learning
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2020, 9:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 873
RE: Flagged for no reason.
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2020, 9:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 693
RE: Flagged for no reason.
દ્વારા gerard_way🔴 પોસ્ટ Sep 8 2020, 14:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 688
RE: My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 28 2020, 15:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 719
RE: Wikitionary Warning
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 28 2020, 15:16
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 719
RE: My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 27 2020, 10:33
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 681
RE: My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 27 2020, 10:31
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 688
RE: Wikitionary Warning
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 27 2020, 10:29
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 665
RE: My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 27 2020, 9:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 666
RE: Wikitionary Warning
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 27 2020, 9:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 767
My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 25 2020, 12:58
ફોરમ: Help
સુધારાશે: Aug 27 2020, 9:54
જવાબો: 4, જોવાઈ: 716, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 25 2020, 12:58
ફોરમ: Help | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 716
Wikitionary Warning
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 25 2020, 9:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 790
RE: How to export my bot to be import into another server
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2020, 7:46
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 689
RE: User does not have an active workspace or your workspace has expired
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2020, 7:43
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 835
How to export my bot to be import into another server
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 24 2020, 13:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 699
User does not have an active workspace or your workspace has expired
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 24 2020, 11:35
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 803
RE: all you want to learn
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 24 2020, 8:15
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 905, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: all you want to learn
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 24 2020, 8:15
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 905
RE: Is there a way to change the "tweet" logic
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 24 2020, 8:13
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 829
RE: all you want to learn
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ Aug 23 2020, 17:47
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 901
Is there a way to change the "tweet" logic
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ Aug 23 2020, 17:28
ટૅગ્સ: clovis tweet wwitter
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 1, જોવાઈ: 782, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Is there a way to change the "tweet" logic
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ Aug 23 2020, 17:28
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 782
Bot Review Process
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 18 2020, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1205
Embedding your bot using Shadow DOM
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 18 2020, 11:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1123
How to Connect a Bot to WhatsApp
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 18 2020, 10:40

Through Bot Libre and Bot Libre for Business, you can now send and receive WhatsApp messages with your own bot. Currently, WhatsApp requires users to have a formally approved account to send messages, but this can be avoided by working in a sandbox on Twilio. 

Step 1 - Create a Bot 

ટૅગ્સ: how to, whatsapp, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 18 2020, 11:02
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3188, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 72
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Connect a Bot to WhatsApp
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 18 2020, 10:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3188
Announcing Bot Libre 8.5 - WhatsApp, TensorFlow, Shadow DOM
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 18 2020, 10:35
ટૅગ્સ: notice, website update, announcement, deep learning, tensorflow, whatsapp
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jan 27, 13:29
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1629, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 32
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing Bot Libre 8.5 - WhatsApp, TensorFlow, Shadow DOM
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 18 2020, 10:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1629
RE: Bot under review
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 15 2020, 12:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 830
RE: Bot under review
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 15 2020, 7:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 839
Bot under review
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 15 2020, 0:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 833
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45