ડાઉનલોડ કરો આ ઓપન સોર્સ બોટ કાવ્ય કોમ્યુનિટી આવૃત્તિ અને સ્થાપિત બોટ કાવ્ય તમારા પોતાના સર્વર પર

બ્રાઉઝ કરો

2396 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 10 2017, 6:58
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4113, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 57
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 10 2017, 6:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4113
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ng3x પોસ્ટ Jan 10 2017, 6:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4025
RE: Live Chat!
દ્વારા dumitru પોસ્ટ Jan 7 2017, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3944
RE: Using bot with android
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2017, 17:34
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1145, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Using bot with android
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2017, 17:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1145
Using bot with android
દ્વારા vrbill પોસ્ટ Jan 6 2017, 9:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1177
RE: Live Chat!
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2017, 6:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4001
RE: Live Chat!
દ્વારા dumitru પોસ્ટ Jan 6 2017, 5:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3889
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Jan 5 2017, 4:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2925
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 4 2017, 20:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2854
RE: Sending message via email
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 29 2016, 20:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1040
RE: Sending message via email
દ્વારા webdesigncornwall પોસ્ટ Dec 29 2016, 18:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1127
RE: Sending message via email
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 29 2016, 16:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1254
Sending message via email
દ્વારા webdesigncornwall પોસ્ટ Dec 29 2016, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1216
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 28 2016, 9:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1410
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા AlexTFD પોસ્ટ Dec 28 2016, 3:58
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1352
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 27 2016, 13:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1373
Daily maximum API calls reached
દ્વારા AlexTFD પોસ્ટ Dec 27 2016, 12:23
ફોરમ: Help | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1768
Introducing Michael 7
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 26 2016, 15:20
ટૅગ્સ: avatars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Dec 27 2016, 15:28
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2614, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 32
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Introducing Michael 7
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 26 2016, 15:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2614
RE: My Bot doesn't respond
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2016, 16:40
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1081
My Bot doesn't respond
દ્વારા SergeantParadox પોસ્ટ Dec 22 2016, 14:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1198
Announcing My Virtual Assistant Julie for Android
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2016, 12:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3099
New Christmas Avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 21 2016, 7:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2610
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 13:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2968
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 19 2016, 10:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2945
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 7:53

I just tried and opened https://telegram.me/brainchatbot

Also with it, same issue. Nothing seems to come back from the chat.

But other bots I try seem to work just nicely, for example https://telegram.me/charlotteaibot

 

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3098, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 46
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 7:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3098
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 7:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2983
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 19 2016, 7:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3070
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 4:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3870
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2016, 14:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3906
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા DentalPlanBot પોસ્ટ Dec 16 2016, 13:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3928
RE: Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2016, 9:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2806
RE: Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા minhas270 પોસ્ટ Dec 15 2016, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Dec 15 2016, 9:39
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2813, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 49
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા minhas270 પોસ્ટ Dec 15 2016, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2813
RE: Speak recognition with Javascript SDK
દ્વારા joergst પોસ્ટ Dec 12 2016, 10:27
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2117
RE: How to use speech (voice) recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2016, 10:21
ફોરમ: FAQ
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3007, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 55
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 2.0
RE: How to use speech (voice) recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2016, 10:21
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3007
RE: Speak recognition with Javascript SDK
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2016, 10:19
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2332
RE: How to use speech (voice) recognition
દ્વારા joergst પોસ્ટ Dec 12 2016, 9:11
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2803
Speak recognition with Javascript SDK
દ્વારા joergst પોસ્ટ Dec 12 2016, 8:31
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2640
RE: Combining two bots into one
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 11 2016, 15:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1168
Combining two bots into one
દ્વારા evrytinawsme પોસ્ટ Dec 11 2016, 12:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1222
Bot Libre AI 5.0 now on GitHub - Free open artificial intelligence for everyone
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 8 2016, 9:55
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2993
Announcing Bot Libre for Android 5.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2016, 15:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3717
Bot Libre Android SDK 5.0 now on GitHub
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2016, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2448
RE: date and time script
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Dec 7 2016, 11:53
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1567
RE: Bot working
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 5 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1534
RE: Bot working
દ્વારા eavinashBot1983 પોસ્ટ Dec 5 2016, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1257
RE: bot doesn't keep avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 1 2016, 21:51
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1181
bot doesn't keep avatar
દ્વારા Trilo1000 પોસ્ટ Dec 1 2016, 18:12
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1168
Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 30 2016, 15:10

Bot Libre allows for bot responses to contain rich content including bold text, fonts, styles, colors, images, video, audio, bullets, , links, and much more.

Bot responses can be plain text, or can contain HTML and even JavaScript content. HTML includes tags for bold, style, fonts, bullets, buttons, links, and much more.

ટૅગ્સ: how to, html, facebook, apps, commands, buttons
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 10:59
જવાબો: 6, જોવાઈ: 8979, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 94
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 30 2016, 15:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 8979
RE: My Slack bot appears in a Slack channel but doesn't respond
દ્વારા cxp પોસ્ટ Nov 29 2016, 22:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1126
RE: My Slack bot appears in a Slack channel but doesn't respond
દ્વારા cxp પોસ્ટ Nov 29 2016, 20:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1035
RE: My Slack bot appears in a Slack channel but doesn't respond
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 29 2016, 7:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1258
My Slack bot appears in a Slack channel but doesn't respond
દ્વારા cxp પોસ્ટ Nov 29 2016, 3:55
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1896
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 27 2016, 12:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4203
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા herter24 પોસ્ટ Nov 27 2016, 7:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4193
RE: Bot working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 25 2016, 11:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1378
RE: Bot working
દ્વારા eavinashBot1983 પોસ્ટ Nov 25 2016, 10:30
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1257
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43