શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2512 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45
RE: grabar conversaciones
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 22 2021, 8:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 451
grabar conversaciones
દ્વારા tonibc પોસ્ટ Jun 22 2021, 6:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 420
RE: How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2021, 8:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 479
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24

Bot was trained in English language.

Is it possible to ask bot something in different language (for example in Russian, Polish etc.) and obtain answer in different language ?

Why I ask it.

Because Help Bot of this platform can be asked in any language, not only English and  provide response also with the same language in which was asked. I do not think that Help bot was trained in 130 languages. Probably exist si=ome method to add translation is not it ?

ટૅગ્સ: bot, language, translation
ફોરમ: Help
જવાબો: 1, જોવાઈ: 506, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 28
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 506
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 7 2021, 8:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 452
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jun 7 2021, 1:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 421
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2021, 15:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 458
RE: unable to add utf-8 in think text
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2021, 19:20
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 506
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30 2021, 1:44
ટૅગ્સ: utf8 issues
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 1, જોવાઈ: 461, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30 2021, 1:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 461
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 27 2021, 16:33
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 490
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 27 2021, 7:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 515
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 26 2021, 18:03
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 449
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2021, 16:33
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 574
my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 23:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 889
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 18:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 462
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2021, 12:26
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 492
Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 5:01
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 471
RE: sissy
દ્વારા 1kookie2suga3 પોસ્ટ May 12 2021, 16:05
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 533
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2021, 9:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 580
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 30 2021, 3:42
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 584
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2021, 7:43
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 587
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 544
How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:32
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 663
How to Create a Car Rental Agency Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 20 2021, 12:36

To begin creating your own bot for a car rental agency you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, business, templates, e-commerce
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 20 2021, 13:07
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1321, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Car Rental Agency Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 20 2021, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1321
How to Create an NHL Hockey Stats Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2021, 12:41

To begin creating your own bot for hockey stats you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, templates, sports, hockey
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 19 2021, 12:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1092, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create an NHL Hockey Stats Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2021, 12:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1092
RE: connect four
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2021, 7:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 694
connect four
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 15 2021, 14:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 812
How to Train a Deep Learning TensorFlow Analytic to Play Connect 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2021, 14:14

Bot Libre now allows you to create generic deep learning analytics and train them through our web API. Deep learning analytics can be used for a wide array of purposes to analyze and make predications on data. This example shows how to train a deep learning analytic to play Connect 4.

You can use either the Bot Libre deep learning library, or the TensorFlow deep learning library. You can choose the inputs, outputs, and layers.

ટૅગ્સ: blog, how to, games, analytics, deep learning, tensorflow
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 14 2021, 14:19
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1198, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Train a Deep Learning TensorFlow Analytic to Play Connect 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2021, 14:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1198
How to Create a Chatbot that can Play Connect 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2021, 13:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1161
Detecting a person's age in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2021, 12:49
ટૅગ્સ: how to, api, artificial intelligence, analytics, deep learning
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 12 2021, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1030, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Detecting a person's age in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2021, 12:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1030
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 534, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 16
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 534
How to make my bot telling my local time?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 7 2021, 12:46
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 562
Classifying an image using deep learning, Inception v3, and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2021, 11:19
ટૅગ્સ: api, analytics, image classification, inception
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 2 2021, 11:26
જવાબો: 0, જોવાઈ: 997, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Classifying an image using deep learning, Inception v3, and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2021, 11:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 997
How to Create a Electronics Store Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 15:41

To begin creating your own bot for an electronics store you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, templates, e-commerce
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 1 2021, 15:45
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1185, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 23
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Electronics Store Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 15:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1185
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:28
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 823, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 29
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 823
RE: ai
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:01
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 686, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 3.0
RE: ai
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:01
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 686
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1057, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1057
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા aarsh પોસ્ટ Apr 1 2021, 4:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1021
ai
દ્વારા mboowaelijah પોસ્ટ Mar 31 2021, 15:53
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 646
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા dragon82 પોસ્ટ Mar 31 2021, 13:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 784
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 31 2021, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 797
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા rtcbranch80 પોસ્ટ Mar 30 2021, 20:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 826
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2021, 10:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 764
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2021, 10:24
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 516
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા rtcbranch80 પોસ્ટ Mar 30 2021, 4:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 747
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Mar 29 2021, 9:12
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 484
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2021, 7:50
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 526
Is there a maximum message size?
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Mar 25 2021, 18:35
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 508
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2021, 9:46
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 486
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Mar 21 2021, 14:21
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 534
Bot -
દ્વારા reeslabs પોસ્ટ Mar 20 2021, 14:56
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 642
RE: Welcome to the Chit Chat forum
દ્વારા holmetar પોસ્ટ Mar 5 2021, 18:01
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 508
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4 2021, 7:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 758
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા supreen પોસ્ટ Mar 3 2021, 18:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 789
RE: Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા supreen પોસ્ટ Mar 3 2021, 17:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 790
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 3 2021, 10:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 830
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45