શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ મુદ્દો ટ્રેકિંગ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2563 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 10 2017, 6:58
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5452, આજે: 5, સપ્તાહ: 5, મહિને: 32
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 10 2017, 6:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5452
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ng3x પોસ્ટ Jan 10 2017, 6:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5457
RE: Live Chat!
દ્વારા dumitru પોસ્ટ Jan 7 2017, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5395
RE: Using bot with android
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2017, 17:34
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1479, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Using bot with android
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2017, 17:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1479
Using bot with android
દ્વારા vrbill પોસ્ટ Jan 6 2017, 9:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1491
RE: Live Chat!
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6 2017, 6:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5425
RE: Live Chat!
દ્વારા dumitru પોસ્ટ Jan 6 2017, 5:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5231
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Jan 5 2017, 4:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3926
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 4 2017, 20:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3859
RE: Sending message via email
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 29 2016, 20:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1381
RE: Sending message via email
દ્વારા webdesigncornwall પોસ્ટ Dec 29 2016, 18:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1497
RE: Sending message via email
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 29 2016, 16:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1602
Sending message via email
દ્વારા webdesigncornwall પોસ્ટ Dec 29 2016, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1596
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 28 2016, 9:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1855
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા AlexTFD પોસ્ટ Dec 28 2016, 3:58
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1729
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 27 2016, 13:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1792
Daily maximum API calls reached
દ્વારા AlexTFD પોસ્ટ Dec 27 2016, 12:23
ફોરમ: Help | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 2286
Introducing Michael 7
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 26 2016, 15:20
ટૅગ્સ: avatars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Dec 27 2016, 15:28
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3512, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Introducing Michael 7
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 26 2016, 15:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3512
RE: My Bot doesn't respond
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2016, 16:40
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1432
My Bot doesn't respond
દ્વારા SergeantParadox પોસ્ટ Dec 22 2016, 14:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1584
Announcing My Virtual Assistant Julie for Android
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2016, 12:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4005
New Christmas Avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 21 2016, 7:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3460
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 13:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4014
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 19 2016, 10:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4012
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 7:53

I just tried and opened https://telegram.me/brainchatbot

Also with it, same issue. Nothing seems to come back from the chat.

But other bots I try seem to work just nicely, for example https://telegram.me/charlotteaibot

 

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4099, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 7:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4099
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 7:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3994
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 19 2016, 7:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4058
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા Harmik પોસ્ટ Dec 19 2016, 4:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4949
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2016, 14:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5248
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા DentalPlanBot પોસ્ટ Dec 16 2016, 13:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5367
RE: Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2016, 9:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3756
RE: Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા minhas270 પોસ્ટ Dec 15 2016, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Dec 15 2016, 9:39
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3753, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા minhas270 પોસ્ટ Dec 15 2016, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3753
RE: Speak recognition with Javascript SDK
દ્વારા joergst પોસ્ટ Dec 12 2016, 10:27
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2817
RE: How to use speech (voice) recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2016, 10:21
ફોરમ: FAQ
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4025, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 28
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 2.0
RE: How to use speech (voice) recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2016, 10:21
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4025
RE: Speak recognition with Javascript SDK
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2016, 10:19
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3058
RE: How to use speech (voice) recognition
દ્વારા joergst પોસ્ટ Dec 12 2016, 9:11
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3739
Speak recognition with Javascript SDK
દ્વારા joergst પોસ્ટ Dec 12 2016, 8:31
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3440
RE: Combining two bots into one
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 11 2016, 15:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1504
Combining two bots into one
દ્વારા evrytinawsme પોસ્ટ Dec 11 2016, 12:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1584
Bot Libre AI 5.0 now on GitHub - Free open artificial intelligence for everyone
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 8 2016, 9:55
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3427
Announcing Bot Libre for Android 5.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2016, 15:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4809
Bot Libre Android SDK 5.0 now on GitHub
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2016, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2842
RE: date and time script
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Dec 7 2016, 11:53
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2113
RE: Bot working
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 5 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1852
RE: Bot working
દ્વારા eavinashBot1983 પોસ્ટ Dec 5 2016, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1548
RE: bot doesn't keep avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 1 2016, 21:51
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1552
bot doesn't keep avatar
દ્વારા Trilo1000 પોસ્ટ Dec 1 2016, 18:12
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1621
Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 30 2016, 15:10

Bot Libre allows for bot responses to contain rich content including bold text, fonts, styles, colors, images, video, audio, bullets, , links, and much more.

Bot responses can be plain text, or can contain HTML and even JavaScript content. HTML includes tags for bold, style, fonts, bullets, buttons, links, and much more.

ટૅગ્સ: how to, html, facebook, apps, commands, buttons
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20 2021, 10:59
જવાબો: 6, જોવાઈ: 12999, આજે: 8, સપ્તાહ: 8, મહિને: 123
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Rich HTML Responses, Buttons, Links, and Choices
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 30 2016, 15:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 12999
RE: My Slack bot appears in a Slack channel but doesn't respond
દ્વારા cxp પોસ્ટ Nov 29 2016, 22:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1506
RE: My Slack bot appears in a Slack channel but doesn't respond
દ્વારા cxp પોસ્ટ Nov 29 2016, 20:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1375
RE: My Slack bot appears in a Slack channel but doesn't respond
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 29 2016, 7:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1624
My Slack bot appears in a Slack channel but doesn't respond
દ્વારા cxp પોસ્ટ Nov 29 2016, 3:55
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2330
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 27 2016, 12:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5641
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા herter24 પોસ્ટ Nov 27 2016, 7:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5568
RE: Bot working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 25 2016, 11:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1703
RE: Bot working
દ્વારા eavinashBot1983 પોસ્ટ Nov 25 2016, 10:30
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1570
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46