યજમાન તમારા પોતાના બોટ પ્લેટફોર્મ સાથે આ બોટ કાવ્ય Enterprise બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2396 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2016, 10:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 10452
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Jacoder23 પોસ્ટ Jun 10 2016, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4421
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 8 2016, 13:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4799
How long does it take for your Twitter, Email, or Facebook bot to post, retweet, or reply?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 8 2016, 12:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4762
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ExpressCornet પોસ્ટ Jun 7 2016, 21:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4680
How to Connect your Bot to SMS Text Messaging
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Jun 7 2016, 11:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 17940
RE: Trying to make bot call Blogger feeds
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Jun 6 2016, 7:09
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1161
Trying to make bot call Blogger feeds
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 5 2016, 21:17
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1398
How to use Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 12:42
ટૅગ્સ: how to, self, vision, image processing
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jun 3 2016, 12:47
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3643, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 46
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to use Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 12:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3643
Annoucing Bot Libre 4.4.2 - SMS messaging, Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 11:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3730
RE: Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 20:36
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1521
RE: Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 1 2016, 20:04
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1504
Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 14:35
ટૅગ્સ: self, xml, web service, stocks, quotes, quandl
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
સુધારાશે: Jun 1 2016, 20:05
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1956, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 27
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 14:35
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1956
RE: IA Java
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2016, 17:04
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2650, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 38
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: IA Java
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2016, 17:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2650
IA Java
દ્વારા gusanare પોસ્ટ May 30 2016, 16:06
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2716
RE: Hi
દ્વારા gusanare પોસ્ટ May 30 2016, 16:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2544
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Paphus પોસ્ટ May 30 2016, 7:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4146
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા tommy71394 પોસ્ટ May 30 2016, 3:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4196
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા tommy71394 પોસ્ટ May 30 2016, 1:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4062
lol, Brain Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 28 2016, 23:24
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2254
Announcing Bot Libre 4.4 - SMS, XML, JSON Web Services, HTML
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2016, 11:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4805
RE: User's input
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2016, 13:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2039
User's input
દ્વારા astoimenov પોસ્ટ May 25 2016, 3:56

Hello,

I'm trying to train my bot via "Training & Chat Logs" and I'm adding new responses there. But I'm encountering some difficulties:

  • when I try to use the user input in bot's response (with "Something {star} something..") as a response I'm getting only the user input, not the whole response
  • I'm asking the user to input a number, but it can be any number, how can I set an response to it?
  • and also can I validate somehow such a number? For example I want one response if the number starts with "07" and another if it's not

Thank you in advance! :)

ટૅગ્સ: scripting, self, templates
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 26 2016, 9:23
જવાબો: 1, જોવાઈ: 2920, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 34
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
User's input
દ્વારા astoimenov પોસ્ટ May 25 2016, 3:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2920
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 01703131559 પોસ્ટ May 17 2016, 13:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4438
Minha amiga virtual Julia - Google Play
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4149
Julie Bot is now on Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:00
ટૅગ્સ: twitter, julie
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 15 2016, 8:00
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2734, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 37
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Julie Bot is now on Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2734
Website update, Bot Libre for Business, WikiData, previous labels, Twitter direct message limits
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2016, 12:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3495
How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ May 13 2016, 9:19

Keeping up with social media and keeping your online community engaged can be a time consuming task. Through Bot Libre you can now automate your Facebook presence with your own Facebook Messenger bot. Any Bot Libre bot can be connected to a Facebook Messenger page account. The bot will reply to your users questions in real-time using the responses of script you have trained your bot with.

ટૅગ્સ: blog, how to, facebook, messenger, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 21, 14:34
જવાબો: 4, જોવાઈ: 17643, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 123
અપ અંગૂઠા: 3, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ May 13 2016, 9:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 17643
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2016, 21:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3757
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા araboy પોસ્ટ May 12 2016, 17:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3744
RE: So Close
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2016, 7:10
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1499
So Close
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 11 2016, 22:39

So with the awesome help from bot libre, i've got my bot almost to the point where I'm ready to deploy. I figured out how to get the bubble to go away using some CSS (the checkbox doesn't seem to work on embed.)

I have a couple of remaining issues.

1) In live chat, my bot won't auto-repsond unless the visitor types accept first. I want the bot to respond as long as it has a high confidence response.

2) The tool icon next to the chat get's squished, and sometimes disappears. This is probably something I can fix with CSS but wondered if anyone else had experience as my CSS and HTML are intermediate at best.

Once I get these last two issues resolved, I'll be read to deploy and start training my bot and serving guests.

Super Excited!

ટૅગ્સ: live chat, accept
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1593, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 25
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
So Close
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 11 2016, 22:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1593
RE: Stealth Operator Feature Request
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 9 2016, 20:37
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1488
Freebase Offline, "What is", "Where is"
દ્વારા admin પોસ્ટ May 5 2016, 14:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3625
RE: Hi
દ્વારા admin પોસ્ટ May 5 2016, 6:29
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2447
Hi
દ્વારા ahmedmohsin348 પોસ્ટ May 5 2016, 2:13
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2617
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2016, 15:24
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1705
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 14:09
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1760
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2016, 10:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1767
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 6:58

Thanx! Integration with Telegram is working now:
https://botlibre.blogspot.ru/2016/04/automating-your-mobile-presence-with.html

Is it possible to send files (audio, for example) as a part of chatbot's answer? It could be cool, because Telegram has an embedded audio-player.

ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1792, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 6:58
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1792
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા chatbot પોસ્ટ May 3 2016, 18:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3940
Website update - avatar import/export, content rating, forking
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2016, 11:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3518
Telegram - "$1,000,000 to Bot Developers. For free."
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2016, 11:21
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3057
RE: SdkConnection browse(BrowseConfig config) API is not working properly.
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2016, 8:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1099
SdkConnection browse(BrowseConfig config) API is not working properly.
દ્વારા shahin0690 પોસ્ટ May 1 2016, 22:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1323
Meet May Lin, and Lauren, our newest 3D avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ May 1 2016, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3001
Atender Julia nosso novo chatbot português
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 10:46
ટૅગ્સ: bots, português
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4597, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 28
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Atender Julia nosso novo chatbot português
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4597
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1620
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 28 2016, 0:47
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1718
Meet Julie 3 School Half, our newest 3D avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 18:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3378
Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 16:28

Telegram is an open platform for chat on mobile and other platforms. Telegram lets you chat on your mobile phone or online for free, with no ads, and no SMS charges, with anyone, on any platform. Telegram is one of the top 10 mobile chat platforms with over 100 million users.

ટૅગ્સ: how to, mobile, telegram, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 11:39
જવાબો: 10, જોવાઈ: 16019, આજે: 5, સપ્તાહ: 5, મહિને: 142
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 16:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 10 | જોવાઈ: 16019
Announcing Bot Libre 4.3.6 - Telegram bots, Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 13:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 7695
RE: Have any support for text to speech on Java/Android library?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2848
RE: Stealth Operator Feature Request
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1373
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1496
Have any support for text to speech on Java/Android library?
દ્વારા shahin0690 પોસ્ટ Apr 27 2016, 0:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3177
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43