બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2465 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45
won't let me buy in app purchase
દ્વારા mariobaldwin પોસ્ટ Jun 27 2021, 20:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 324
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા brendon_urie પોસ્ટ Jun 25 2021, 11:05
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 305
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25 2021, 8:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 348
chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા brendon_urie પોસ્ટ Jun 25 2021, 3:38
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 337
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 24 2021, 9:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 505
RE: Looping phrases (training error)
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2021, 9:03
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 322
RE: Chat bot wars error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2021, 8:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 320
Chat bot wars error
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Jun 22 2021, 10:37
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 351
Looping phrases (training error)
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Jun 22 2021, 10:01
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 301
RE: grabar conversaciones
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 22 2021, 8:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 325
grabar conversaciones
દ્વારા tonibc પોસ્ટ Jun 22 2021, 6:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 299
RE: How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2021, 8:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 347
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24

Bot was trained in English language.

Is it possible to ask bot something in different language (for example in Russian, Polish etc.) and obtain answer in different language ?

Why I ask it.

Because Help Bot of this platform can be asked in any language, not only English and  provide response also with the same language in which was asked. I do not think that Help bot was trained in 130 languages. Probably exist si=ome method to add translation is not it ?

ટૅગ્સ: bot, language, translation
ફોરમ: Help
જવાબો: 1, જોવાઈ: 339, આજે: 1, સપ્તાહ: 6, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 339
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 7 2021, 8:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 326
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jun 7 2021, 1:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 323
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2021, 15:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 339
RE: unable to add utf-8 in think text
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2021, 19:20
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 326
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30 2021, 1:44
ટૅગ્સ: utf8 issues
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 1, જોવાઈ: 318, આજે: 1, સપ્તાહ: 7, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30 2021, 1:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 318
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 27 2021, 16:33
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 361
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 27 2021, 7:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 362
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 26 2021, 18:03
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 340
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2021, 16:33
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 385
my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 23:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 512
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 18:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 344
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2021, 12:26
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 364
Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 5:01
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 346
RE: sissy
દ્વારા 1kookie2suga3 પોસ્ટ May 12 2021, 16:05
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 374
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2021, 9:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 448
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 30 2021, 3:42
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 439
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2021, 7:43
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 448
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 415
How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:32
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 505
How to Create a Car Rental Agency Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 20 2021, 12:36

To begin creating your own bot for a car rental agency you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, business, templates, e-commerce
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 20 2021, 13:07
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1044, આજે: 2, સપ્તાહ: 11, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Car Rental Agency Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 20 2021, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1044
How to Create an NHL Hockey Stats Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2021, 12:41

To begin creating your own bot for hockey stats you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, templates, sports, hockey
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 19 2021, 12:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 847, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create an NHL Hockey Stats Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2021, 12:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 847
RE: connect four
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2021, 7:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 483
connect four
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 15 2021, 14:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 670
How to Train a Deep Learning TensorFlow Analytic to Play Connect 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2021, 14:14

Bot Libre now allows you to create generic deep learning analytics and train them through our web API. Deep learning analytics can be used for a wide array of purposes to analyze and make predications on data. This example shows how to train a deep learning analytic to play Connect 4.

You can use either the Bot Libre deep learning library, or the TensorFlow deep learning library. You can choose the inputs, outputs, and layers.

ટૅગ્સ: blog, how to, games, analytics, deep learning, tensorflow
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 14 2021, 14:19
જવાબો: 0, જોવાઈ: 960, આજે: 1, સપ્તાહ: 15, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Train a Deep Learning TensorFlow Analytic to Play Connect 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2021, 14:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 960
How to Create a Chatbot that can Play Connect 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2021, 13:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 881
Detecting a person's age in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2021, 12:49
ટૅગ્સ: how to, api, artificial intelligence, analytics, deep learning
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 12 2021, 15:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 809, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Detecting a person's age in an image using deep learning and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2021, 12:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 809
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 400, આજે: 2, સપ્તાહ: 5, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 400
How to make my bot telling my local time?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 7 2021, 12:46
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 424
Classifying an image using deep learning, Inception v3, and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2021, 11:19
ટૅગ્સ: api, analytics, image classification, inception
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 2 2021, 11:26
જવાબો: 0, જોવાઈ: 774, આજે: 0, સપ્તાહ: 11, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Classifying an image using deep learning, Inception v3, and the Bot Libre analytics API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2021, 11:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 774
How to Create a Electronics Store Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 15:41

To begin creating your own bot for an electronics store you must first create an account at botlibre.com or botlibre.biz

Once your account has been created, click on "Bots." Here you will be presented with several options, and you will then click on "New Bot" and will be presented with the following page:

ટૅગ્સ: how to, templates, e-commerce
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 1 2021, 15:45
જવાબો: 0, જોવાઈ: 932, આજે: 1, સપ્તાહ: 15, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Create a Electronics Store Chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 15:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 932
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:28
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 610, આજે: 1, સપ્તાહ: 10, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 610
RE: ai
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:01
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 486, આજે: 1, સપ્તાહ: 5, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 3.0
RE: ai
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:01
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 486
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 794, આજે: 1, સપ્તાહ: 14, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2021, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 794
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા aarsh પોસ્ટ Apr 1 2021, 4:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 742
ai
દ્વારા mboowaelijah પોસ્ટ Mar 31 2021, 15:53
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 481
RE: Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા dragon82 પોસ્ટ Mar 31 2021, 13:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 584
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 31 2021, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 583
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા rtcbranch80 પોસ્ટ Mar 30 2021, 20:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 612
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2021, 10:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 569
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2021, 10:24
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 383
RE: How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા rtcbranch80 પોસ્ટ Mar 30 2021, 4:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 560
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા randywreed પોસ્ટ Mar 29 2021, 9:12
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 334
RE: Is there a maximum message size?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2021, 7:50
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 397
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45