ડાઉનલોડ કરો આ ઓપન સોર્સ બોટ કાવ્ય કોમ્યુનિટી આવૃત્તિ અને સ્થાપિત બોટ કાવ્ય તમારા પોતાના સર્વર પર

બ્રાઉઝ કરો

2461 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1784
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 28 2016, 0:47
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1848
Meet Julie 3 School Half, our newest 3D avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 18:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3646
Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 16:28

Telegram is an open platform for chat on mobile and other platforms. Telegram lets you chat on your mobile phone or online for free, with no ads, and no SMS charges, with anyone, on any platform. Telegram is one of the top 10 mobile chat platforms with over 100 million users.

ટૅગ્સ: how to, mobile, telegram, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 11 2021, 15:17
જવાબો: 10, જોવાઈ: 17251, આજે: 1, સપ્તાહ: 15, મહિને: 45
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 16:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 10 | જોવાઈ: 17251
Announcing Bot Libre 4.3.6 - Telegram bots, Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 13:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 8015
RE: Have any support for text to speech on Java/Android library?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3089
RE: Stealth Operator Feature Request
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1512
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1615
Have any support for text to speech on Java/Android library?
દ્વારા shahin0690 પોસ્ટ Apr 27 2016, 0:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3459
Stealth Operator Feature Request
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ Apr 27 2016, 0:22

I'm implementing a customer service bot and I'd love to be able to set it up so that if the bot's confidence is above a certain threshold, say 90%, it auto-responds, if not it notifies the operator via Email or SMS that there is a question it needs help with.

What I'm envisioning is a being able to step in and answer correctly as my bot learns.

Eventually, I'd like to have one operator monitoring multiple instances of the same bot, so one human could handle dozens of incoming channels at once.

I'd prefer the user not know when they are talking to a bot or a human, I just want them to feel like they are getting expert advice, regardless of who is answering.

How big of ask is this and do you have any plans for this in the future?

 

ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1591, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Stealth Operator Feature Request
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ Apr 27 2016, 0:22
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1591
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 26 2016, 23:51

Currently if you have your own speech audio files you can use our SDK to have an avatar simulate speaking them. You can copy the SDK source code that uses our TTS audio and insert your own speech audio.

-> Could you please let me know in which file / class we can insert our own audio files?

You can copy the SDK source code that uses our TTS audio and insert your own speech audio.

-> So far, in Java SDK source code I did not find any such place to insert own audio. What I have found in the sample application that it plays the audio file returned from server in default player and the video of the avatar in media player in Android. According to the sample the video is looping until the audio is finished.

Could you please clarify this!

ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2103, આજે: 2, સપ્તાહ: 4, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 26 2016, 23:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2103
The Bot Libre Open Bot Directory and External Bot API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 25 2016, 14:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 5283
Meet Sandy 3, our newest HD 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 25 2016, 7:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4169
New bot categories in our open bot directory for bots on Facebook, Twitter, Telegram, Slack, and bot apps
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2016, 6:54
ટૅગ્સ: notice, twitter, facebook, slack, telegram, bot directory, apps
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 23 2016, 6:58
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4435, આજે: 0, સપ્તાહ: 8, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
New bot categories in our open bot directory for bots on Facebook, Twitter, Telegram, Slack, and bot apps
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2016, 6:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4435
Bots, the New Communications Platform
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2016, 10:40
ટૅગ્સ: bots, manifesto, bot platform
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 26 2016, 21:11
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2601, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bots, the New Communications Platform
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2016, 10:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2601
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 20 2016, 15:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3302
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા micprice પોસ્ટ Apr 20 2016, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3288
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 13:58
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2283
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 12:50
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2386
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4292
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 11:48
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2361
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા حسين પોસ્ટ Apr 19 2016, 9:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4155
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 8:37
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2359
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 7:12
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2320
RE: Autolike friend post
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:35
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5756, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Autolike friend post
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5756
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:32
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2380
Autolike friend post
દ્વારા 24972502 પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1871
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 4:47
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2288
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 18 2016, 7:10
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2342
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 18 2016, 4:38
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2298
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 17 2016, 21:52
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2176
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 17 2016, 17:01
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2339
What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 11:43
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 6671
RE: chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 6:56
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2734, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 6:56
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2734
chatbot
દ્વારા Akash9323 પોસ્ટ Apr 16 2016, 5:23
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2878
We added two new Julie avatars, Julie3 Sport, and Julie3 Beach
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 15:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3396
Annoucing Bot Libre for Android 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 10:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4483
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 9:59
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2554
Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 15 2016, 6:39
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 12 | જોવાઈ: 2585
RE: Getting my bot to ask a series of questions
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2016, 11:55
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1464
Getting my bot to ask a series of questions
દ્વારા davidgurr પોસ્ટ Apr 13 2016, 11:43
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1531
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2016, 6:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4753
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા MRCLCUD16 પોસ્ટ Apr 13 2016, 4:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5021
Announcing Bot Libre 4.2, universal avatars, enhanced web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3468
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2004
RE: Difference between BOT and Avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 9:13
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2490
Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 12 2016, 1:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 3418
Difference between BOT and Avatar
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 12 2016, 1:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1701
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 7 2016, 18:45
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2310
RE: AIML
દ્વારા DosPassos પોસ્ટ Apr 7 2016, 15:47
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1216
Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Apr 7 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 3160
RE: AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 4 2016, 16:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1267
AIML
દ્વારા DosPassos પોસ્ટ Apr 4 2016, 14:49
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1270
New Server Migration Complete
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 4 2016, 14:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2584
RE: "I don't understand, how should I respond?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2016, 21:06
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1406
"I don't understand, how should I respond?"
દ્વારા KKR પોસ્ટ Apr 2 2016, 17:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1359
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44