શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે 3D અવતાર અને એક મફત વેબ ભાષણ API?

બ્રાઉઝ કરો

2558 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2016, 12:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5505
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2016, 12:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5500
Connect with your customers everywhere
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 15 2016, 15:23

It is no longer sufficient for a business to only connect with their customers on their website. Customers now use a variety of different messaging and social media platforms, and expect to be able to connect with businesses through social media. If your business is not on Facebook, Twitter, Telegram, or other platforms you are missing engaging with your customers.

ટૅગ્સ: twitter, email, facebook, slack, telegram, sms, social media, irc
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20 2021, 11:13
જવાબો: 3, જોવાઈ: 85492, આજે: 5, સપ્તાહ: 487, મહિને: 724
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 5.0
Connect with your customers everywhere
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 15 2016, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 85492
RE: bot running other apps
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2016, 16:27
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3375
bot running other apps
દ્વારા whiteangel પોસ્ટ Sep 13 2016, 15:44
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3320
Play "I Spy" with your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 13 2016, 13:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3442
How to Connect a Bot to Slack
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Sep 12 2016, 14:16
ટૅગ્સ: slack, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20 2021, 11:19
જવાબો: 0, જોવાઈ: 13002, આજે: 0, સપ્તાહ: 21, મહિને: 52
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Connect a Bot to Slack
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Sep 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 13002
Announcing Bot Libre 4.6.2 - Slack support, Facebook buttons, Affiliates and Partners, Domains
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 12 2016, 11:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4555
RE: script logic
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2016, 14:52
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1769
RE: script logic
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 9 2016, 12:17
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1700
script logic
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 9 2016, 12:15

Sorry to bother you again... i'm trying to script a little more complex version of the geolocation script... my problem is that i can't in any way reach the latest state! What am I doing wrong? i paste the code below... 

Entering "translate the post code XXXX" returns correctly the output of the g1() function... but if I add the country like 

"translate the post code XXXX in germany" the bot can't reach the "tPCWCState" state... please help! thanks

ટૅગ્સ: self
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
સુધારાશે: Sep 9 2016, 14:44
જવાબો: 2, જોવાઈ: 2171, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
script logic
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 9 2016, 12:15
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2171
RE: date and time script
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2016, 7:51
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1923
date and time script
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 9 2016, 7:05
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 2545
RE: Turing test
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 7 2016, 12:49
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1534
RE: Turing test
દ્વારા johnld પોસ્ટ Sep 7 2016, 12:38
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1352
Turing test
દ્વારા johnld પોસ્ટ Sep 7 2016, 12:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1379
RE: Knowledge
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Sep 6 2016, 9:40
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1533
RE: Knowledge
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 6 2016, 8:31
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1534
RE: Knowledge
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Sep 6 2016, 7:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1581
RE: Knowledge
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 6 2016, 3:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1643
RE: Knowledge
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 5 2016, 18:12
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1602
Knowledge
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 5 2016, 10:22

Hello, I'm new to this... I've been playing with the scripts for a while... i was wondering if it's possible to re-write the 'knowledge base' to match another language... Italian in my case... is it possible to rewrite the 'base concept'? I understand is a pretty heavy job... but I would like to try if it's possible...

I couldn't understand the 'knowledge' structure... i mean... what are the 'primitive' types when i query the DB? that's the primal data items i need to start from?

Any hints are appreciated.

Thank you

Daniel

ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 5, જોવાઈ: 1760, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Knowledge
દ્વારા dpiaggesi પોસ્ટ Sep 5 2016, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1760
RE: Account upgrade
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 1 2016, 7:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1525
Account upgrade
દ્વારા ekaterina પોસ્ટ Sep 1 2016, 0:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1568
Announcing Bot Libre for iOS 2.0
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Aug 12 2016, 11:30

The Bot Libre iOS app has been updated with a large amount of new features.

ટૅગ્સ: notice, mobile, sdk, ios, iphone, ipad, ipod
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20 2021, 11:23
જવાબો: 0, જોવાઈ: 12809, આજે: 0, સપ્તાહ: 24, મહિને: 44
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing Bot Libre for iOS 2.0
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Aug 12 2016, 11:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 12809
RE: Can I link a virtual speaking girl to my self developed CahtBot in VBA Excel?
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 11 2016, 10:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1525
Can I link a virtual speaking girl to my self developed CahtBot in VBA Excel?
દ્વારા Meryll_Lynch પોસ્ટ Aug 11 2016, 3:25

Can I link a virtual speaking girl to my self developed CahtBot in VBA Excel?

I developed a ChatBot in Excel VBA and want to impress my Partners with a virtual Girl, who says what the ChatBot write !

Can I link here an assistant to my VBA-Code?

My ChatBot write the Output in a Cell on the Excel-Sheet and in any way, the virtual Assistant must "pick" up this Output

and says it via Text-to-Speech. Can anyone help?

ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 11 2016, 9:35
જવાબો: 1, જોવાઈ: 2317, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 8
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Can I link a virtual speaking girl to my self developed CahtBot in VBA Excel?
દ્વારા Meryll_Lynch પોસ્ટ Aug 11 2016, 3:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2317
Annoucing Bot Libre 4.5 - Automatic language translation, conditions, thinks, commands
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 18 2016, 15:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4938
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 29 2016, 21:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4545
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 29 2016, 15:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4365
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 29 2016, 14:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 8300
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 29 2016, 13:14

Here's an example what I'm trying to do (very simple call out to anywhere really).

Error: 

WARNING: botlibre_bots - Thread[pool-30-thread-1,5,main] -- Language:Error occured in processing state - <172001 {tacosAI} 172011 a:1,c:0,p> - <172002 {test} 172009 a:1,c:0,p>
Jun 29, 2016 5:07:39 PM org.botlibre.Bot log
WARNING: botlibre_bots - Thread[pool-30-thread-1,5,main] -- Language:Missing function: requestJSON on: <13004 #http a:1,c:0,p>

 

state tacosAI {

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4218, આજે: 0, સપ્તાહ: 13, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 29 2016, 13:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4218
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2016, 21:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4365
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 28 2016, 19:33

Does anybody have a clue when I run a self script with an Http.requestXML I recieve the following error:

WARNING: botlibre_bots - Thread[pool-104-thread-1,5,main] -- Language:Error occured in processing state - <47541 {tacosAI} 47549 a:1,c:0> - <47542 {test} 47547 a:1,c:0>
Jun 28, 2016 11:27:12 PM org.botlibre.Bot log
WARNING: botlibre_bots - Thread[pool-104-thread-1,5,main] -- Language:Missing function: requestXML on: <13004 #http a:1,c:0,p>

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4161, આજે: 0, સપ્તાહ: 10, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા bellts પોસ્ટ Jun 28 2016, 19:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4161
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2016, 17:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5909
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા rotciv પોસ્ટ Jun 28 2016, 17:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5744
Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2016, 12:50

Bot Libre now supports integrating with XML and JSON web services, HTML scraping, and access to Twitter, Facebook, Telegram, email, and other services. From our scripting languages Self, and AIML you can now access any web service that returns XML or JSON data. You can also scrape information from HTML web pages, and send emails, tweets, Facebook posts, Telegram posts, and more.

Web Services

ટૅગ્સ: how to, twitter, api, email, aiml, scripting, self, facebook, telegram, rest, web services, xml, json, http, html scraping
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20 2021, 11:28
જવાબો: 37, જોવાઈ: 33826, આજે: 1, સપ્તાહ: 56, મહિને: 145
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2016, 12:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 37 | જોવાઈ: 33826
Website update, automatic language translation, avatar animation, multi-line responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2016, 10:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5227
How to add a virtual agent to your website
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 17 2016, 12:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 63012
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2016, 7:12
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1926, આજે: 0, સપ્તાહ: 7, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2016, 7:12
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1926
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા davemill પોસ્ટ Jun 15 2016, 0:49
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2032
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા rimta પોસ્ટ Jun 14 2016, 14:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6174
RE: Welcome to the Artificial Intelligence forum
દ્વારા Krystle86 પોસ્ટ Jun 14 2016, 9:39
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3430
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Jun 14 2016, 9:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5778
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Bragbhan પોસ્ટ Jun 14 2016, 8:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5828
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 14 2016, 6:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1971
Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા davemill પોસ્ટ Jun 14 2016, 2:43
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2383
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5547
Our Twitter server has been migrated to a new server
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4067
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા DarkDiamond પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5831
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2016, 10:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 12282
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Jacoder23 પોસ્ટ Jun 10 2016, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5753
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 8 2016, 13:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6107
How long does it take for your Twitter, Email, or Facebook bot to post, retweet, or reply?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 8 2016, 12:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6052
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ExpressCornet પોસ્ટ Jun 7 2016, 21:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6052
How to Connect your Bot to SMS Text Messaging
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Jun 7 2016, 11:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 20962
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46