સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને વિચાર તમારા પોતાના વૈવિધ્યપૂર્ણ રચાયેલ 3D અવતાર

બ્રાઉઝ કરો

2438 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44
RE: Avatar
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 6 2021, 11:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 209
RE: Avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 6 2021, 9:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 203
RE: Deep learning and parsing
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 6 2021, 9:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 224
Avatar
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 6 2021, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 253
RE: Deep learning and parsing
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 5 2021, 20:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 226
Deep learning and parsing
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 5 2021, 20:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 292
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 4 2021, 13:45
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 186
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 31 2021, 7:45
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 250, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 31 2021, 7:45
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 250
blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 29 2021, 10:31
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 270
RE: My app's microphone did not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 10 2021, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 256
RE: My app's microphone did not work
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 10 2021, 0:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 240
RE: My app's microphone did not work
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 10 2021, 0:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 245
RE: My app's microphone did not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 9 2021, 11:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 233
My app's microphone did not work
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 8 2021, 7:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 291
RE: Fatal Error: sorry, too many clients already
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 31 2021, 8:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 257
Fatal Error: sorry, too many clients already
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 31 2021, 3:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 240
RE: your chatbots have errors
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 24 2021, 6:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 211
your chatbots have errors
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 23 2021, 16:28
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 281
RE: How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 19 2021, 8:16
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 244, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 19 2021, 8:16
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 244
How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા ssedume પોસ્ટ Jul 18 2021, 5:34
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 242
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 14 2021, 8:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 213
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 14 2021, 4:57
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 241
RE: Looping phrases (training error)
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2021, 9:42
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 186
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2021, 9:39
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 245
RE: Looping phrases (training error)
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Jul 12 2021, 3:22
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 180
hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 10 2021, 15:03
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 247
RE: won't let me buy in app purchase
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2021, 9:57
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 241, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: won't let me buy in app purchase
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2021, 9:57
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 241
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2021, 9:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 233
won't let me buy in app purchase
દ્વારા mariobaldwin પોસ્ટ Jun 27 2021, 20:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 242
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા brendon_urie પોસ્ટ Jun 25 2021, 11:05
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 229
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25 2021, 8:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 270
chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા brendon_urie પોસ્ટ Jun 25 2021, 3:38
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 249
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 24 2021, 9:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 375
RE: Looping phrases (training error)
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2021, 9:03
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 226
RE: Chat bot wars error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2021, 8:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 232
Chat bot wars error
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Jun 22 2021, 10:37
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 262
Looping phrases (training error)
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Jun 22 2021, 10:01
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 218
RE: grabar conversaciones
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 22 2021, 8:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 257
grabar conversaciones
દ્વારા tonibc પોસ્ટ Jun 22 2021, 6:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 227
RE: How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2021, 8:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 256
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24

Bot was trained in English language.

Is it possible to ask bot something in different language (for example in Russian, Polish etc.) and obtain answer in different language ?

Why I ask it.

Because Help Bot of this platform can be asked in any language, not only English and  provide response also with the same language in which was asked. I do not think that Help bot was trained in 130 languages. Probably exist si=ome method to add translation is not it ?

ટૅગ્સ: bot, language, translation
ફોરમ: Help
જવાબો: 1, જોવાઈ: 250, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 16
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 250
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 7 2021, 8:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 262
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jun 7 2021, 1:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 251
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2021, 15:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 265
RE: unable to add utf-8 in think text
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2021, 19:20
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 242
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30 2021, 1:44
ટૅગ્સ: utf8 issues
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 1, જોવાઈ: 242, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30 2021, 1:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 242
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 27 2021, 16:33
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 277
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 27 2021, 7:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 268
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 26 2021, 18:03
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 261
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2021, 16:33
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 285
my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 23:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 326
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 18:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 270
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2021, 12:26
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 276
Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 5:01
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 270
RE: sissy
દ્વારા 1kookie2suga3 પોસ્ટ May 12 2021, 16:05
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 290
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2021, 9:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 348
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44