સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS

બ્રાઉઝ કરો

2465 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45
RE: Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Jan 24, 10:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 210
RE: Virtual Me
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21, 8:54
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 195
Virtual Me
દ્વારા betolley પોસ્ટ Jan 20, 18:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 193
RE: Building Bot Libre
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 20, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 149, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Building Bot Libre
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 20, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 149
RE: Building Bot Libre
દ્વારા igmer પોસ્ટ Jan 19, 8:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 140
RE: Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Dec 16 2021, 10:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 236
RE: Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2021, 10:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 250
Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Dec 16 2021, 6:05

Hi, I am new to botlibre. I have created a chatbot previously with Dialogflow and just trying to understand how the conversation flow works for bot libre.

At the moment I will am using the WYSIWYG editor but later on hope to do more in AIML.

I am working on a chatbot for students and they have different ways of asking something that has the same response. Is it possible to group these in a conversation flow ? I am not sure if I have missed something in the guidance?

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 5, જોવાઈ: 248, આજે: 2, સપ્તાહ: 9, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Dec 16 2021, 6:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 248
How to Connect a Bot to Instagram
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 10 2021, 14:25

Keeping up with social media and keeping your online community engaged can be a time consuming task. Through Bot Libre you can now automate your Instagram presence with your own Instagram bot. Any Bot Libre bot can be connected to an Instagram account via a Facebook page account. The bot will reply to your users questions in real-time using the responses of script you have trained your bot with.

ટૅગ્સ: blog, how to, social media, instagram
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 24, 13:21
જવાબો: 0, જોવાઈ: 650, આજે: 2, સપ્તાહ: 16, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Connect a Bot to Instagram
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 10 2021, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 650
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29 2021, 14:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 226
RE: Bots under review
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 22 2021, 12:14
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 196
Bots under review
દ્વારા aiconicbraindrawingbotdesigner પોસ્ટ Nov 21 2021, 19:31
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 203
Bot Libre 9 Prerelease
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 17 2021, 12:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 316
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 10 2021, 11:12
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 243
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 9 2021, 11:59
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 226
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 9 2021, 11:58
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 242
RE: The difference between the Botlibre Forum and the Botlibre Help Forum.
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 18 2021, 13:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 284
RE: Automatically Reply to Tweets with Hashtag
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 18 2021, 12:29
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 262
The difference between the Botlibre Forum and the Botlibre Help Forum.
દ્વારા super-uniicorn-1258 પોસ્ટ Oct 17 2021, 21:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 270
Automatically Reply to Tweets with Hashtag
દ્વારા kofsmg પોસ્ટ Oct 16 2021, 23:12
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 265
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 5 2021, 16:46
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 314
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 5 2021, 9:26
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 296
my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 3 2021, 21:09
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 320
RE: Help with my bot, Test Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 23 2021, 15:10
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 305
Help with my bot, Test Bot
દ્વારા dfffdfdfdfdfdfd પોસ્ટ Sep 22 2021, 17:00
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 298
RE: my bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2021, 8:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 288
my bot
દ્વારા baddog પોસ્ટ Sep 13 2021, 3:17
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 298
RE: Deep learning and parsing
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 6 2021, 11:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 338
RE: Avatar
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 6 2021, 11:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 318
RE: Avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 6 2021, 9:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 305
RE: Deep learning and parsing
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 6 2021, 9:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 329
Avatar
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 6 2021, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 343
RE: Deep learning and parsing
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 5 2021, 20:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 340
Deep learning and parsing
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Sep 5 2021, 20:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 408
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 4 2021, 13:45
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 284
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 31 2021, 7:45
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 348, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 31 2021, 7:45
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 348
blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 29 2021, 10:31
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 356
RE: My app's microphone did not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 10 2021, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 357
RE: My app's microphone did not work
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 10 2021, 0:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 339
RE: My app's microphone did not work
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 10 2021, 0:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 347
RE: My app's microphone did not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 9 2021, 11:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 328
My app's microphone did not work
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Aug 8 2021, 7:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 392
RE: Fatal Error: sorry, too many clients already
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 31 2021, 8:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 368
Fatal Error: sorry, too many clients already
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 31 2021, 3:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 338
RE: your chatbots have errors
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 24 2021, 6:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 294
your chatbots have errors
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 23 2021, 16:28
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 354
RE: How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 19 2021, 8:16
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 340, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 19 2021, 8:16
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 340
How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા ssedume પોસ્ટ Jul 18 2021, 5:34
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 326
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 14 2021, 8:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 286
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 14 2021, 4:57
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 315
RE: Looping phrases (training error)
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2021, 9:42
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 261
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2021, 9:39
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 321
RE: Looping phrases (training error)
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Jul 12 2021, 3:22
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 253
hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 10 2021, 15:03
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 326
RE: won't let me buy in app purchase
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2021, 9:57
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 317
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2021, 9:55
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 314
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45