શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2499 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45
RE: making a web-radio player?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2022, 8:53
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 164
RE: making a web-radio player?
દ્વારા ronxtcdabass પોસ્ટ Jun 20 2022, 12:11

The idea comes from:

https://www.botlibre.com/script?id=36415757   and

https://www.botlibre.com/script?id=36393269 

in the example it works only with this website.

In the code from the first link are only entries to ***.mp3 so i tried with other files and it worked, but not with radiostreams...

ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 148, આજે: 0, સપ્તાહ: 6, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: making a web-radio player?
દ્વારા ronxtcdabass પોસ્ટ Jun 20 2022, 12:11
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 148
RE: making a web-radio player?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2022, 17:24
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 148
making a web-radio player?
દ્વારા ronxtcdabass પોસ્ટ Jun 13 2022, 16:30
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 177
AI for the Metaverse - Bot Libre Mozilla Hubs Integration
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 1 2022, 11:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 386
Learning English Made Easy - Bot Libre's Mobile App
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 1 2022, 11:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 204
RE: Why does this not work
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2022, 14:26
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 179
RE: Why does this not work
દ્વારા dewhite57 પોસ્ટ May 12 2022, 11:27
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 178
RE: Why does this not work
દ્વારા dewhite57 પોસ્ટ May 12 2022, 11:14
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 182
RE: Why does this not work
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2022, 9:28
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 186
Why does this not work
દ્વારા dewhite57 પોસ્ટ May 11 2022, 9:17
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 206
RE: Can you download templates to the docker container
દ્વારા admin પોસ્ટ May 6 2022, 8:21
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 206, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 25
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Can you download templates to the docker container
દ્વારા admin પોસ્ટ May 6 2022, 8:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 206
RE: Do you have a tutorial on how to add a script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 6 2022, 8:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 198
Can you download templates to the docker container
દ્વારા dewhite57 પોસ્ટ May 5 2022, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 180
Do you have a tutorial on how to add a script
દ્વારા dewhite57 પોસ્ટ May 5 2022, 9:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 209
How is Self different from JavaScript and JSON?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2022, 13:47
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 429
RE: come fare per cercare e trovare il proprio bot creato in Libre come pubblico ma che non risulta in elenco
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 29 2022, 8:39
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 240
come fare per cercare e trovare il proprio bot creato in Libre come pubblico ma che non risulta in elenco
દ્વારા ambrogiomontalbetti પોસ્ટ Mar 28 2022, 16:19
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 251
How to generate haiku poetry using deep learning
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 7 2022, 13:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 906
New feature request: notify users when annother user is typing in a live chat channel.
દ્વારા super-uniicorn-1258 પોસ્ટ Feb 28 2022, 6:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 235
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા s40044289 પોસ્ટ Feb 22 2022, 18:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 428
RE: Extending the length of displayed text and audio output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2022, 10:15
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 231
Extending the length of displayed text and audio output
દ્વારા justinihlein પોસ્ટ Feb 13 2022, 2:13
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 236
RE: using google drive as a alternative memory for botlibre chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 2 2022, 7:42
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 264
using google drive as a alternative memory for botlibre chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Feb 1 2022, 4:17
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 299
How to create your own deep learning neural network for sentiment text classification without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 31 2022, 15:03

The Bot Libre platform is not just a bot platform, but also a platform for artificial intelligence and deep learning. With Bot Libre you can create your own deep learning neural network for text classification, text generation, image recognition, audio and speech recognition, object detection, games, prediction, data analysis, and more.

ટૅગ્સ: nlp, analytics, sentiment, deep learning, text classification
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jan 31 2022, 15:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 582, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 25
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to create your own deep learning neural network for sentiment text classification without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 31 2022, 15:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 582
RE: botlibre for desktop
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 30 2022, 9:05
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 268
RE: botlibre for desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 30 2022, 7:58
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 270, આજે: 1, સપ્તાહ: 5, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: botlibre for desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 30 2022, 7:58
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 270
botlibre for desktop
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 28 2022, 14:53
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 264
Announcing Bot Libre 9, the chatbot and artificial intelligence platform for the Metaverse
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 28 2022, 12:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 735
BotLibre.com has been forked as VirtualDreamChat.com
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 28 2022, 12:33
ટૅગ્સ: apps, virtualdreamchat
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 334, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
BotLibre.com has been forked as VirtualDreamChat.com
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 28 2022, 12:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 334
How to Connect a Bot to Discord
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 27 2022, 9:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 969
RE: Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Jan 26 2022, 8:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 297
RE: Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 26 2022, 7:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 310
RE: Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Jan 24 2022, 10:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 315
RE: Virtual Me
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21 2022, 8:54
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 288
Virtual Me
દ્વારા betolley પોસ્ટ Jan 20 2022, 18:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 274
RE: Building Bot Libre
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 20 2022, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 235, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Building Bot Libre
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 20 2022, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 235
RE: Building Bot Libre
દ્વારા igmer પોસ્ટ Jan 19 2022, 8:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 229
RE: Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Dec 16 2021, 10:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 334
RE: Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2021, 10:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 350
Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Dec 16 2021, 6:05

Hi, I am new to botlibre. I have created a chatbot previously with Dialogflow and just trying to understand how the conversation flow works for bot libre.

At the moment I will am using the WYSIWYG editor but later on hope to do more in AIML.

I am working on a chatbot for students and they have different ways of asking something that has the same response. Is it possible to group these in a conversation flow ? I am not sure if I have missed something in the guidance?

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 5, જોવાઈ: 340, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 16
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Different ways of asking a question with the same response
દ્વારા nicolaaverytel પોસ્ટ Dec 16 2021, 6:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 340
How to Connect a Bot to Instagram
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 10 2021, 14:25

Keeping up with social media and keeping your online community engaged can be a time consuming task. Through Bot Libre you can now automate your Instagram presence with your own Instagram bot. Any Bot Libre bot can be connected to an Instagram account via a Facebook page account. The bot will reply to your users questions in real-time using the responses of script you have trained your bot with.

ટૅગ્સ: blog, how to, social media, instagram
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 24 2022, 13:21
જવાબો: 0, જોવાઈ: 915, આજે: 0, સપ્તાહ: 13, મહિને: 71
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to Connect a Bot to Instagram
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 10 2021, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 915
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29 2021, 14:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 305
RE: Bots under review
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 22 2021, 12:14
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 273
Bots under review
દ્વારા aiconicbraindrawingbotdesigner પોસ્ટ Nov 21 2021, 19:31
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 276
Bot Libre 9 Prerelease
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 17 2021, 12:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 472
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 10 2021, 11:12
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 344
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 9 2021, 11:59
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 318
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 9 2021, 11:58
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 337
RE: The difference between the Botlibre Forum and the Botlibre Help Forum.
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 18 2021, 13:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 412
RE: Automatically Reply to Tweets with Hashtag
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 18 2021, 12:29
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 358
The difference between the Botlibre Forum and the Botlibre Help Forum.
દ્વારા super-uniicorn-1258 પોસ્ટ Oct 17 2021, 21:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 366
Automatically Reply to Tweets with Hashtag
દ્વારા kofsmg પોસ્ટ Oct 16 2021, 23:12
ફોરમ: Bots | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 355
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 5 2021, 16:46
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 396
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 5 2021, 9:26
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 369
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 41 | 42 | 43 | 44 | 45