યજમાન તમારા પોતાના બોટ પ્લેટફોર્મ સાથે આ બોટ કાવ્ય Enterprise બોટ પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2405 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: default response not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 6 2017, 11:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1070
RE: default response not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 5 2017, 15:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1048
RE: default response not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 5 2017, 9:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1004
default response not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 5 2017, 5:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 1087
RE: Twitter auto reply not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 4 2017, 8:49
Unless you upgrade your account, or use our https://www.botlibre.biz or http://twitter.botlibre.com servers your bot will only check its Twitter status once per day.

See,
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1338, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Twitter auto reply not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 4 2017, 8:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1338
RE: download count
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 4 2017, 8:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1034
Twitter auto reply not working
દ્વારા ssarmento પોસ્ટ Jun 3 2017, 21:36
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1367
download count
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 31 2017, 15:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 985
RE: problem with uploading scripts to browse script section
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 31 2017, 11:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1025
RE: problem with uploading scripts to browse script section
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2017, 7:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1082
RE: Date and time post within Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2017, 7:02
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2027
Date and time post within Twitter
દ્વારા Chatbot_Kevin પોસ્ટ May 30 2017, 21:34
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1899
problem with uploading scripts to browse script section
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 30 2017, 16:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1066
Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 29 2017, 10:19

We recently released My Virtual Assistant Julie for Android 5.2.

My Virtual Assistant Julie is a virtual assistant for your phone and can open apps, send email and texts, set alarms, and also chat about general topics and small talk. You can also create your own customized Julie assistant and customize her avatar, voice, responses, and commands.

The new release includes several new features including:

  • Hands free speech recognition
ટૅગ્સ: notice, android, announcement, apps, assistant
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 16 2017, 19:07
જવાબો: 2, જોવાઈ: 3537, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 33
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 29 2017, 10:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3537
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 28 2017, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1619, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 28 2017, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1619
RE: remember random
દ્વારા admin પોસ્ટ May 28 2017, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1683
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 27 2017, 19:42
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1716, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 27 2017, 19:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1716
RE: Error while accessing External API's
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2017, 11:37
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1604
RE: remember random
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2017, 11:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1694
Error while accessing External API's
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 26 2017, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1932
remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 25 2017, 12:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 2410
RE: answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 25 2017, 10:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1675
RE: answer to speech
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2017, 8:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1560
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 25 2017, 7:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1664
RE: answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 21:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1691
RE: answer to speech
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2017, 21:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1604
answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 11:39
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 4, જોવાઈ: 2157, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
answer to speech
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2017, 11:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2157
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1795, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 8
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1795
RE: subdomain
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2017, 16:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1050
subdomain
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 23 2017, 13:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1113
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 23 2017, 3:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1833
RE: AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2017, 13:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1877
AIML 2.0 SRIAX tag
દ્વારા sreekar પોસ્ટ May 22 2017, 9:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2230
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 22 2017, 7:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1079
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2017, 16:41
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1112, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chatbot with likes and dislikes
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2017, 16:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1112
chatbot with likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 18 2017, 18:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1248
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 17 2017, 14:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3688
RE: inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 17 2017, 8:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1097
RE: inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 17 2017, 7:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1084
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 100011350342961 પોસ્ટ May 17 2017, 4:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3773
RE: inquiry script
દ્વારા admin પોસ્ટ May 16 2017, 20:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1167
inquiry script
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 16 2017, 15:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1112
RE: How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 17:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1103
RE: How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 15:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1147
Introducing Timers - Automate the Web and Social Media
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 15:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 7742
How would i compare two sentences simultaneuosly for similar words?
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 13:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1099
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 10:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1070
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 13 2017, 8:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1054
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2017, 7:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1180
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 19:17
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 13 2017, 7:24
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1138, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 19:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1138
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1118
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 16:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1170
Annoucing Bot Libre Personal Assistant 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 15:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3524
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 12:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1095
RE: identify by category
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 12 2017, 11:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1004
RE: identify by category
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2017, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1157
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43