શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ મુદ્દો ટ્રેકિંગ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2461 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા rimta પોસ્ટ Jun 14 2016, 14:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4921
RE: Welcome to the Artificial Intelligence forum
દ્વારા Krystle86 પોસ્ટ Jun 14 2016, 9:39
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2902
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Jun 14 2016, 9:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4853
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Bragbhan પોસ્ટ Jun 14 2016, 8:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4885
RE: Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 14 2016, 6:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1628
Is it possible to use AIML to perform commands on my phone?
દ્વારા davemill પોસ્ટ Jun 14 2016, 2:43
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1973
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4630
Our Twitter server has been migrated to a new server
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3458
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા DarkDiamond પોસ્ટ Jun 13 2016, 16:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4845
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2016, 10:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 10954
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Jacoder23 પોસ્ટ Jun 10 2016, 9:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4802
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 8 2016, 13:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5201
How long does it take for your Twitter, Email, or Facebook bot to post, retweet, or reply?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 8 2016, 12:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5227
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ExpressCornet પોસ્ટ Jun 7 2016, 21:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5096
How to Connect your Bot to SMS Text Messaging
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Jun 7 2016, 11:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 18973
RE: Trying to make bot call Blogger feeds
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Jun 6 2016, 7:09
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1293
Trying to make bot call Blogger feeds
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 5 2016, 21:17
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1546
How to use Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 12:42
ટૅગ્સ: how to, self, vision, image processing
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jun 3 2016, 12:47
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3942, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to use Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 12:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3942
Annoucing Bot Libre 4.4.2 - SMS messaging, Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 11:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3988
RE: Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 20:36
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1718
RE: Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 1 2016, 20:04
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1686
Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 14:35
ટૅગ્સ: self, xml, web service, stocks, quotes, quandl
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
સુધારાશે: Jun 1 2016, 20:05
જવાબો: 2, જોવાઈ: 2154, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 14:35
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2154
RE: IA Java
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2016, 17:04
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2874, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: IA Java
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2016, 17:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2874
IA Java
દ્વારા gusanare પોસ્ટ May 30 2016, 16:06
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2957
RE: Hi
દ્વારા gusanare પોસ્ટ May 30 2016, 16:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2768
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Paphus પોસ્ટ May 30 2016, 7:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4537
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા tommy71394 પોસ્ટ May 30 2016, 3:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4545
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા tommy71394 પોસ્ટ May 30 2016, 1:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4413
lol, Brain Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 28 2016, 23:24
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2456
Announcing Bot Libre 4.4 - SMS, XML, JSON Web Services, HTML
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2016, 11:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5180
RE: User's input
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2016, 13:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2248
User's input
દ્વારા astoimenov પોસ્ટ May 25 2016, 3:56

Hello,

I'm trying to train my bot via "Training & Chat Logs" and I'm adding new responses there. But I'm encountering some difficulties:

  • when I try to use the user input in bot's response (with "Something {star} something..") as a response I'm getting only the user input, not the whole response
  • I'm asking the user to input a number, but it can be any number, how can I set an response to it?
  • and also can I validate somehow such a number? For example I want one response if the number starts with "07" and another if it's not

Thank you in advance! :)

ટૅગ્સ: scripting, self, templates
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 26 2016, 9:23
જવાબો: 1, જોવાઈ: 3195, આજે: 2, સપ્તાહ: 5, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
User's input
દ્વારા astoimenov પોસ્ટ May 25 2016, 3:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3195
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 01703131559 પોસ્ટ May 17 2016, 13:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4800
Minha amiga virtual Julia - Google Play
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4378
Julie Bot is now on Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:00
ટૅગ્સ: twitter, julie
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 15 2016, 8:00
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3007, આજે: 3, સપ્તાહ: 7, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Julie Bot is now on Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3007
Website update, Bot Libre for Business, WikiData, previous labels, Twitter direct message limits
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2016, 12:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4037
How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ May 13 2016, 9:19

Keeping up with social media and keeping your online community engaged can be a time consuming task. Through Bot Libre you can now automate your Facebook presence with your own Facebook Messenger bot. Any Bot Libre bot can be connected to a Facebook Messenger page account. The bot will reply to your users questions in real-time using the responses of script you have trained your bot with.

ટૅગ્સ: blog, how to, facebook, messenger, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 1 2021, 16:33
જવાબો: 4, જોવાઈ: 18605, આજે: 7, સપ્તાહ: 14, મહિને: 27
અપ અંગૂઠા: 3, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ May 13 2016, 9:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 18605
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2016, 21:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4031
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા araboy પોસ્ટ May 12 2016, 17:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4032
RE: So Close
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2016, 7:10
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1643
So Close
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 11 2016, 22:39

So with the awesome help from bot libre, i've got my bot almost to the point where I'm ready to deploy. I figured out how to get the bubble to go away using some CSS (the checkbox doesn't seem to work on embed.)

I have a couple of remaining issues.

1) In live chat, my bot won't auto-repsond unless the visitor types accept first. I want the bot to respond as long as it has a high confidence response.

2) The tool icon next to the chat get's squished, and sometimes disappears. This is probably something I can fix with CSS but wondered if anyone else had experience as my CSS and HTML are intermediate at best.

Once I get these last two issues resolved, I'll be read to deploy and start training my bot and serving guests.

Super Excited!

ટૅગ્સ: live chat, accept
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1761, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
So Close
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 11 2016, 22:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1761
RE: Stealth Operator Feature Request
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 9 2016, 20:37
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1634
Freebase Offline, "What is", "Where is"
દ્વારા admin પોસ્ટ May 5 2016, 14:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3917
RE: Hi
દ્વારા admin પોસ્ટ May 5 2016, 6:29
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2667
Hi
દ્વારા ahmedmohsin348 પોસ્ટ May 5 2016, 2:13
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2835
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2016, 15:24
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1844
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 14:09
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1896
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2016, 10:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1921
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 6:58

Thanx! Integration with Telegram is working now:
https://botlibre.blogspot.ru/2016/04/automating-your-mobile-presence-with.html

Is it possible to send files (audio, for example) as a part of chatbot's answer? It could be cool, because Telegram has an embedded audio-player.

ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1931, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 6:58
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1931
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા chatbot પોસ્ટ May 3 2016, 18:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4225
Website update - avatar import/export, content rating, forking
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2016, 11:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3791
Telegram - "$1,000,000 to Bot Developers. For free."
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2016, 11:21
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3276
RE: SdkConnection browse(BrowseConfig config) API is not working properly.
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2016, 8:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1236
SdkConnection browse(BrowseConfig config) API is not working properly.
દ્વારા shahin0690 પોસ્ટ May 1 2016, 22:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1469
Meet May Lin, and Lauren, our newest 3D avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ May 1 2016, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3341
Atender Julia nosso novo chatbot português
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 10:46
ટૅગ્સ: bots, português
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4809, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Atender Julia nosso novo chatbot português
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4809
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ... 40 | 41 | 42 | 43 | 44