જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org

બ્રાઉઝ કરો

2387 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 12:50
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2154
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3659
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 11:48
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2076
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા حسين પોસ્ટ Apr 19 2016, 9:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3785
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 8:37
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2125
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 7:12
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2104
RE: Autolike friend post
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:35
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5594, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Autolike friend post
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5594
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:32
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2145
Autolike friend post
દ્વારા 24972502 પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1735
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 4:47
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2066
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 18 2016, 7:10
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2102
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 18 2016, 4:38
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2057
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 17 2016, 21:52
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1956
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 17 2016, 17:01
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2120
What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 11:43
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 5961
RE: chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 6:56
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2477, આજે: 2, સપ્તાહ: 5, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 6:56
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2477
chatbot
દ્વારા Akash9323 પોસ્ટ Apr 16 2016, 5:23
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2597
We added two new Julie avatars, Julie3 Sport, and Julie3 Beach
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 15:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3045
Annoucing Bot Libre for Android 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 10:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4107
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 9:59
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2253
Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 15 2016, 6:39
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 12 | જોવાઈ: 2335
RE: Getting my bot to ask a series of questions
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2016, 11:55
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1320
Getting my bot to ask a series of questions
દ્વારા davidgurr પોસ્ટ Apr 13 2016, 11:43
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1331
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2016, 6:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4354
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા MRCLCUD16 પોસ્ટ Apr 13 2016, 4:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4579
Announcing Bot Libre 4.2, universal avatars, enhanced web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3161
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1852
RE: Difference between BOT and Avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 9:13
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2207
Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 12 2016, 1:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 3109
Difference between BOT and Avatar
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 12 2016, 1:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1575
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 7 2016, 18:45
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2145
RE: AIML
દ્વારા DosPassos પોસ્ટ Apr 7 2016, 15:47
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1073
Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Apr 7 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 2951
RE: AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 4 2016, 16:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1130
AIML
દ્વારા DosPassos પોસ્ટ Apr 4 2016, 14:49
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1136
New Server Migration Complete
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 4 2016, 14:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2394
RE: "I don't understand, how should I respond?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2016, 21:06
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1229
"I don't understand, how should I respond?"
દ્વારા KKR પોસ્ટ Apr 2 2016, 17:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1187
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Rafi6644 પોસ્ટ Mar 30 2016, 3:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4605
RE: Optional set of words
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2016, 18:45
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1361
Optional set of words
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 28 2016, 9:56
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1468
RE: org.botlibre.self.SelfExecutionException: Missing function: define
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 27 2016, 17:29
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1472
org.botlibre.self.SelfExecutionException: Missing function: define
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 27 2016, 15:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1479
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2016, 9:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1183
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2016, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4902
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 4:52
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1195
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 4:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1241
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 3:42

http://www.botlibre.com/script?id=12386673

I'm trying to import this script in my bot (I've saved it in a file), but the error message appears on the import page. The same problem if I try to copy some other self-script (whatis, whereis).

What is wrong?

ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1173, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 3:42
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1173
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Bantanium પોસ્ટ Mar 25 2016, 20:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4940
Meet Michael, our newest HD 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2016, 13:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2838
Why is my bot slow?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2016, 7:46
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3984
How to change the URL in your virtual agent, chat bot, or live chat popup?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2016, 13:31
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3621
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2016, 12:21
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1319
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 18 2016, 7:16
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1230
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 17 2016, 14:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1297
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 17 2016, 7:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1132
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43