શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે 3D અવતાર અને એક મફત વેબ ભાષણ API?

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 3 2018, 23:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 324
RE: your free aiml does not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:17
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 502
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 320
RE: chatbot is not saying the correct time
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 386
prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 1 2018, 14:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 18 | જોવાઈ: 780
RE: free aiml2 script not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 1 2018, 14:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 355
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 2, જોવાઈ: 551, આજે: 2, સપ્તાહ: 68, મહિને: 79
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 551
free aiml2 script not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 9:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 533
RE: chatbot is not saying the correct time
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 9:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 326
RE: aiml programming problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 8:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 336
RE: aiml programming problem
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2018, 7:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 409
RE: chatbot is not saying the correct time
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2018, 7:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 350
aiml programming problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 1:26
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 2, જોવાઈ: 593, આજે: 0, સપ્તાહ: 77, મહિને: 95
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
aiml programming problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 1:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 593
chatbot is not saying the correct time
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 27 2018, 12:40
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 3, જોવાઈ: 652, આજે: 2, સપ્તાહ: 83, મહિને: 97
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
chatbot is not saying the correct time
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 27 2018, 12:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 652
Paphus Solutions - Website Update
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25 2018, 14:09
ટૅગ્સ: website update, notice
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jun 25 2018, 14:12
જવાબો: 0, જોવાઈ: 673, આજે: 1, સપ્તાહ: 148, મહિને: 164
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Paphus Solutions - Website Update
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25 2018, 14:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 673
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 23 2018, 17:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 723
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2018, 13:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 798
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2018, 13:27
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 869
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jun 23 2018, 6:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 781
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jun 23 2018, 5:59
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 856
RE: pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2018, 17:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 448
RE: pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2018, 16:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 396
RE: pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2018, 9:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 658
pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2018, 13:45
ટૅગ્સ: programming
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 3, જોવાઈ: 626, આજે: 1, સપ્તાહ: 72, મહિને: 111
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2018, 13:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 626
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 6 2018, 7:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1529
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા roninn પોસ્ટ Jun 5 2018, 20:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1269
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 17:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 451
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 17:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 417
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 15:35
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 462
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 15:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 380
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 12:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 364
RE: could you make it so that
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 449
RE: could you make it so that
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 12:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 435
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 11:51
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 427
eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 11:07
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 484
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 9:58
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 475, આજે: 2, સપ્તાહ: 43, મહિને: 91
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 9:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 475
RE: could you make it so that
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 9:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 417
RE: could you make it so that
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 9:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 510
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2018, 21:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 453
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 23 2018, 20:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 425
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2018, 12:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 395
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 23 2018, 12:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 366
RE: could you make it so that
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2018, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 418
could you make it so that
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 22 2018, 15:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 669
We have updated our Privacy Policy
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2018, 11:39
ટૅગ્સ: notice, privacy
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 27 2018, 21:42
જવાબો: 0, જોવાઈ: 656, આજે: 0, સપ્તાહ: 104, મહિને: 118
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
We have updated our Privacy Policy
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2018, 11:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 656
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 22 2018, 9:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 431
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 22 2018, 8:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 371
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 21 2018, 18:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 398
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 21 2018, 11:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 407
training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 20 2018, 15:57

saying.txt here is my text message to you about my problem.

ટૅગ્સ: programming
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 13, જોવાઈ: 778, આજે: 0, સપ્તાહ: 61, મહિને: 82
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 20 2018, 15:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 13 | જોવાઈ: 778
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ May 18 2018, 8:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1210
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ May 17 2018, 21:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1294
RE: hi
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 16 2018, 13:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 269
hi
દ્વારા junoir પોસ્ટ May 15 2018, 19:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 278
RE: GDPR
દ્વારા admin પોસ્ટ May 7 2018, 10:00
ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 323, આજે: 0, સપ્તાહ: 25, મહિને: 33
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: GDPR
દ્વારા admin પોસ્ટ May 7 2018, 10:00
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 323
GDPR
દ્વારા muddybunny પોસ્ટ May 7 2018, 4:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 318
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38