શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
RE: Location
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 23 2018, 9:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 259
RE: Phrases that mean the same thing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 23 2018, 9:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 224
RE: Location
દ્વારા BM પોસ્ટ Jul 23 2018, 5:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 273
Phrases that mean the same thing
દ્વારા bluenavigator પોસ્ટ Jul 22 2018, 10:38
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 262
RE: pioyu topic aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 21 2018, 11:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 372
pioyu topic aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 20 2018, 12:25
ટૅગ્સ: scripting
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 1, જોવાઈ: 444, આજે: 2, સપ્તાહ: 49, મહિને: 55
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
pioyu topic aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 20 2018, 12:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 444
RE: customized bot app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 19 2018, 13:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 249
RE: How can I save list of values in conversation object.
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 19 2018, 9:10
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 227
How can I save list of values in conversation object.
દ્વારા BM પોસ્ટ Jul 19 2018, 4:32
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 244
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 18 2018, 10:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 310
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 18 2018, 10:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 848
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 18 2018, 7:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 329
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા bengoodman પોસ્ટ Jul 18 2018, 4:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1149
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 17 2018, 10:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 670
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 17 2018, 10:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 322
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 16 2018, 16:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 327
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 16 2018, 12:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 320
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 16 2018, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 312
sheila strong chatbot capabilties
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 15 2018, 19:52
ટૅગ્સ: bot
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 483, આજે: 1, સપ્તાહ: 57, મહિને: 69
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
sheila strong chatbot capabilties
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 15 2018, 19:52
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 483
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 15 2018, 2:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1146
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 14 2018, 8:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1145
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 14 2018, 4:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1050
customized bot app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 14 2018, 3:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 238
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 13 2018, 12:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 324
how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 13 2018, 10:35
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 6, જોવાઈ: 589, આજે: 1, સપ્તાહ: 73, મહિને: 87
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 13 2018, 10:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 589
RE: animations have stop playing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 12 2018, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 301
RE: animations have stop playing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2018, 9:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 303
animations have stop playing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 11 2018, 22:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 540
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 9 2018, 10:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 361
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2018, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 453
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2018, 9:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 328
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2018, 8:57
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 815
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Jul 9 2018, 4:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 373
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2018, 19:05
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 268
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 8 2018, 1:09
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 251
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા zindio પોસ્ટ Jul 6 2018, 18:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 800
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2018, 17:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 331
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2018, 17:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 309
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 6 2018, 13:48
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 958
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 6 2018, 13:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 344
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 6 2018, 13:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 341
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2018, 10:27
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 312, આજે: 0, સપ્તાહ: 49, મહિને: 62
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2018, 10:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 312
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Jul 6 2018, 8:19

Hello,

I tried with BotLibre desktop version and SDK available at Github at https://github.com/BotLibre/BotLibre  I see last version is 6.1 updated 7 months before. Is this SDK not going to be updated to 6.5 version? 

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 456, આજે: 5, સપ્તાહ: 67, મહિને: 139
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Jul 6 2018, 8:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 456
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 6 2018, 7:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 789
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 6 2018, 7:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 320
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા zindio પોસ્ટ Jul 6 2018, 1:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 775
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 5 2018, 12:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 299
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 5 2018, 9:29
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 707
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 5 2018, 9:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 285
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2018, 22:24
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 318, આજે: 1, સપ્તાહ: 48, મહિને: 59
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2018, 22:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 318
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 4 2018, 21:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 769
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 4 2018, 17:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 297
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2018, 16:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 308
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 4 2018, 13:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 345
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2018, 10:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 302
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 4 2018, 10:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 463
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38