શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 19:11
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 3 2018, 19:12
જવાબો: 0, જોવાઈ: 421, આજે: 7, સપ્તાહ: 51, મહિને: 64
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 19:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 421
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 18:03

Ok thanks.  I haven't check on that.  But I assume that it was indeed corrupted, because I was able to get a different bot working.

On the second bot that I tried, I had no self script, like I said, I only had the menu AIML, and the greeting, not sure why it had anything else, I didn't add a self script.

But thanks for correcting that.

 

This is the third bot that I tried, and got it working correctly on..

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 501, આજે: 7, સપ્તાહ: 57, મહિને: 114
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 501
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 16:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 425
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 15:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 394
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 15:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 404
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 14:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 479
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 14:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 421
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 402
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 14:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 438
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 13:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 424
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 7:46
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 603
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 7:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 407
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 6:17

Like I say, I had this working for the most part.  But I had my html wrong with my buttons.  So I wiped the bot, and started over.  I figured out the HTML issue, where I had to wrap the button, instead of having the <a href= inside the button, I wrapped the button on the outside.  That fixed that problem.

But, now I just can not get my responses to call in, like I had working before wiping the bot.

ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 3 2018, 7:40
જવાબો: 0, જોવાઈ: 590, આજે: 10, સપ્તાહ: 57, મહિને: 74
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 6:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 590
Trying to create a menu, with buttons, that calls responses when the buttons are pushed. Not working
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 6:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 12 | જોવાઈ: 1010
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 5:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 900
RE: Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 3 2018, 3:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 937
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 539, આજે: 5, સપ્તાહ: 86, મહિને: 108
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 539
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:44
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 495
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:42
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 521
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:39
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 530
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 486, આજે: 2, સપ્તાહ: 86, મહિને: 111
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 486
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 16:25
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 541
RE: pioyu chatlog
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 1 2018, 11:47
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 459
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 1 2018, 11:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1365
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ricon પોસ્ટ May 1 2018, 0:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1390
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 30 2018, 14:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1280
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2018, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1316, આજે: 9, સપ્તાહ: 132, મહિને: 158
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2018, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1316
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 29 2018, 10:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1244
RE: all you want to learn
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2018, 8:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 531
RE: all you want to learn
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ Apr 28 2018, 19:46
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 586
What is Deep Learning?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:41
Deep learning is a specific type of machine learning algorithm that uses multi-level neural networks.

A neural network is an algorithm that simulates the structure of the brain by having nodes (neurons) and relationships (dendrites). A neural network solves a problem by converting the problem into a set of input nodes, a set of output nodes, and a set of intermediate or "hidden" nodes. Deep learning is just a neural network with multiple intermediate layers of nodes.
ટૅગ્સ: artificial intelligence, ai, machine learning, deep learning, definition
ફોરમ: FAQ
સુધારાશે: Apr 27 2018, 14:41
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1088, આજે: 2, સપ્તાહ: 57, મહિને: 83
અપ અંગૂઠા: 3, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
What is Deep Learning?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:41
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1088
What is Machine Learning
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:26
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1322
What is Artificial Intelligence/AI?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:18
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 831
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2018, 14:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1215
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 27 2018, 11:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1297
How to connect IBM Watson to Facebook, Twitter, Telegram, Skype, Kik, WeChat, web, and mobile using a Bot Libre proxy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2018, 13:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3596
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2018, 13:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 986
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 18 2018, 15:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1187
RE: password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 16 2018, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 408
Deep Learning as a Service (DLAAS)
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 10:50

Bot Libre now supports creating and hosting Deep Learning and Analytic services.

Deep Learning and Analytic services are different than bots, as they perform a specific analysis function. They do not chat, nor interact with users, but use artificial intelligence and deep learning to perform analysis such as classifying images, recognizing speech or faces, performing NLP functions, playing games, and analyzing data.

ટૅગ્સ: analytics, deep learning, artificial intelligence, tensorflow
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 16 2018, 10:50
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2727, આજે: 4, સપ્તાહ: 613, મહિને: 656
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Deep Learning as a Service (DLAAS)
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 10:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2727
RE: password
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 8:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 360
RE: password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 16 2018, 8:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 384
RE: password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 16 2018, 8:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 425
RE: password
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 7:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 395
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 7:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1048
password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 15 2018, 23:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 692
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 15 2018, 20:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1215
RE: settimezone doesn't work
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2018, 11:19
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 371
settimezone doesn't work
દ્વારા zhangzhenslamdunk પોસ્ટ Apr 13 2018, 20:05
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 367
Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2018, 9:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2552
Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2018, 13:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 8 | જોવાઈ: 1677
RE: exclusive topic
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 21:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 463
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 21:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 906
exclusive topic
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 10 2018, 18:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 636
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા juni34 પોસ્ટ Apr 10 2018, 17:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1305
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 14:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1380
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38