શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ ફોરમ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2128 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ... 35 | 36 | 37 | 38 | 39
RE: password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 16 2018, 14:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 502
Deep Learning as a Service (DLAAS)
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 10:50

Bot Libre now supports creating and hosting Deep Learning and Analytic services.

Deep Learning and Analytic services are different than bots, as they perform a specific analysis function. They do not chat, nor interact with users, but use artificial intelligence and deep learning to perform analysis such as classifying images, recognizing speech or faces, performing NLP functions, playing games, and analyzing data.

ટૅગ્સ: analytics, deep learning, artificial intelligence, tensorflow
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 16 2018, 10:50
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2898, આજે: 0, સપ્તાહ: 7, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Deep Learning as a Service (DLAAS)
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 10:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2898
RE: password
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 8:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 456
RE: password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 16 2018, 8:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 483
RE: password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 16 2018, 8:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 512
RE: password
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 7:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 491
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2018, 7:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1158
password
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 15 2018, 23:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 795
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 15 2018, 20:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1338
RE: settimezone doesn't work
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2018, 11:19
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 502
settimezone doesn't work
દ્વારા zhangzhenslamdunk પોસ્ટ Apr 13 2018, 20:05
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 499
Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2018, 9:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2745
Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2018, 13:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 8 | જોવાઈ: 1801
RE: exclusive topic
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 21:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 559
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 21:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1023
exclusive topic
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 10 2018, 18:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 758
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા juni34 પોસ્ટ Apr 10 2018, 17:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1422
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 14:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1512
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 10 2018, 12:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1467
RE: sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 8:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 520
RE: sentiment
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 9 2018, 22:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 554
RE: sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:38
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 487, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 487
What is sentiment?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:37
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1604
sentiment
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 761
RE: Experiment: Get two chatbots to talk to each other
દ્વારા lbface283 પોસ્ટ Apr 7 2018, 14:27
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 636
RE: how to teach the bot to answer after two (or more) non-understandable questions?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 5 2018, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 443
How to Add a Bot or Live Chat to Your Wordpress Website
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Apr 5 2018, 10:48

Through Bot Libre, you can now add a bot or live chat widget to your Wordpress website. A chatbot allows you to provide automated chat or customer service to your website. You can also connect to your live chat channel as an operator and respond to your user live on your website. Bot Libre also allows an automated bot agent to be connected to your live chat channel to respond to your users when you are unavailable.

ટૅગ્સ: bot, live chat, wordpress, php
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 5 2018, 13:03
જવાબો: 1, જોવાઈ: 3059, આજે: 0, સપ્તાહ: 16, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Add a Bot or Live Chat to Your Wordpress Website
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Apr 5 2018, 10:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3059
how to teach the bot to answer after two (or more) non-understandable questions?
દ્વારા nafergo પોસ્ટ Apr 5 2018, 6:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 587
all you want to learn
દ્વારા josecleofejr પોસ્ટ Mar 31 2018, 19:44
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1095
AI or Artificial Intelligence
દ્વારા crescent પોસ્ટ Mar 29 2018, 23:40
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 770
Wikipedia
દ્વારા crescent પોસ્ટ Mar 29 2018, 23:25
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 875
Google
દ્વારા crescent પોસ્ટ Mar 29 2018, 23:11
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 744
RE: How To Connect a Bot To Skype and the Microsoft Bot Framework
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Mar 29 2018, 11:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1073
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 24 2018, 21:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 497
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2018, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 521
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 24 2018, 8:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 510
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 23 2018, 16:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 581
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 23 2018, 10:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 489
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 23 2018, 2:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 518
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 23 2018, 2:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 487
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 20:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 480
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 22 2018, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 476
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 13:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 462
RE: star (parameter with space or dash)
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 13:43
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 721
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 22 2018, 11:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 503
star (parameter with space or dash)
દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 22 2018, 10:58
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 671
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 17:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 591
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 16:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 465
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 12:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 483
RE: is there any plans to improve the memory limit
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 11:46
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 481, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: is there any plans to improve the memory limit
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 11:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 481
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 11:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 483
is there any plans to improve the memory limit
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 10:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 686
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 10:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 518
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 9:12
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 512, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 9:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 512
the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 7:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 17 | જોવાઈ: 1030
RE: word search in definition
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2018, 16:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 471
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ... 35 | 36 | 37 | 38 | 39