શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Flagged for no reason.
દ્વારા niknal_ પોસ્ટ Jan 28 2019, 5:21
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 349
I'm new here and toooooooo excited to browse through there
દ્વારા brandnameora પોસ્ટ Jan 27 2019, 9:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 358
Website update - 7.2.1
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 18 2019, 11:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 810
RE: i cannot edit my avatar
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 17 2019, 17:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 397
RE: i cannot edit my avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 17 2019, 14:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 409
i cannot edit my avatar
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 17 2019, 13:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 539
RE: overiding a set with that
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 15 2019, 17:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 426
RE: overiding a set with that
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 15 2019, 10:16
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 393, આજે: 0, સપ્તાહ: 52, મહિને: 66
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: overiding a set with that
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 15 2019, 10:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 393
RE: overiding a set with that
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 14 2019, 21:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 413
RE: overiding a set with that
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 14 2019, 19:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 418
RE: overiding a set with that
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2019, 15:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 410
overiding a set with that
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 12 2019, 5:25
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 5, જોવાઈ: 586, આજે: 1, સપ્તાહ: 88, મહિને: 104
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
overiding a set with that
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 12 2019, 5:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 586
Website update 7.2.0 - Aliases
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 10 2019, 15:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 924
RE: improve chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 1 2019, 10:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 420
RE: improve chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 31 2018, 22:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 443
RE: improve chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 31 2018, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 399
improve chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 26 2018, 14:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 460
RE: Is there any architecture document of Bot Libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 24 2018, 9:42
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 459, આજે: 1, સપ્તાહ: 68, મહિને: 82
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Is there any architecture document of Bot Libre?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 24 2018, 9:42
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 459
Is there any architecture document of Bot Libre?
દ્વારા anthonyl પોસ્ટ Dec 23 2018, 19:45
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 381
RE: How to get the conversation id in the script
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 20 2018, 9:33
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 575
RE: How to get the conversation id in the script
દ્વારા lyh123 પોસ્ટ Dec 20 2018, 0:59
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 522
RE: How to get the conversation id in the script
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 19 2018, 12:46
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 514
RE: How to get the conversation id in the script
દ્વારા lyh123 પોસ્ટ Dec 18 2018, 21:40
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 541
RE: How to get the conversation id in the script
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2018, 13:49
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 577
How to get the conversation id in the script
દ્વારા lyh123 પોસ્ટ Dec 18 2018, 1:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 608
RE: train bot
દ્વારા fitnu4real પોસ્ટ Dec 17 2018, 19:21
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 529
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 13 2018, 10:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 598
RE: identifying a chatbot as male and female.
દ્વારા odd9outlaw પોસ્ટ Dec 12 2018, 19:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 643
Interesting article on deep learning and symbolic logic
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 10 2018, 11:18
ટૅગ્સ: ai, deep learning
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 492, આજે: 1, સપ્તાહ: 68, મહિને: 84
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Interesting article on deep learning and symbolic logic
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 10 2018, 11:18
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 492
RE: train bot
દ્વારા lyh123 પોસ્ટ Dec 8 2018, 1:07
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 566
RE: train bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2018, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 574
RE: train bot
દ્વારા lyh123 પોસ્ટ Dec 7 2018, 9:35
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 540
RE: train bot
દ્વારા lyh123 પોસ્ટ Dec 7 2018, 9:31
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 530
RE: Difference between required topic and exclusive topic
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2018, 9:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 613
RE: train bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2018, 9:05
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 592
RE: Difference between required topic and exclusive topic
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Dec 7 2018, 2:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 636
train bot
દ્વારા lyh123 પોસ્ટ Dec 7 2018, 1:42
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 561
RE: Difference between required topic and exclusive topic
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 28 2018, 7:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 707
Difference between required topic and exclusive topic
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Nov 28 2018, 0:12

I have gone through this blog post https://www.botlibre.com/forum-post?id=483549 and tried to understand but still not clear to me.

For required topic it says

 it you click on 'Require Topic', then the response will only be used if that topic is active in the conversation.

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 3, જોવાઈ: 774, આજે: 6, સપ્તાહ: 72, મહિને: 102
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Difference between required topic and exclusive topic
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Nov 28 2018, 0:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 774
RE: Synonyms for phrase
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Nov 26 2018, 4:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 612
RE: botlibre chat talk to labyia chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 26 2018, 1:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 733
RE: botlibre chat talk to labyia chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 25 2018, 8:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 713
botlibre chat talk to labyia chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 23 2018, 17:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 802
RE: Synonyms for phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 23 2018, 9:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 590
Synonyms for phrase
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Nov 23 2018, 7:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 642
RE: comparing two maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 13:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 679
feature request to allow a chatbot to forget
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:33
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 417
another problem with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:07
ટૅગ્સ: programming
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 466, આજે: 3, સપ્તાહ: 75, મહિને: 91
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
another problem with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:07
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 466
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 8:53
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 403
RE: comparing two maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 19 2018, 17:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 676
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 19 2018, 17:06
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 369
comparing two maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 19 2018, 8:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 785
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 17 2018, 10:36
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 359
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2018, 19:57
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 352
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 15 2018, 15:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1187
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા valeriespaulding પોસ્ટ Nov 15 2018, 12:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 926
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38