ડાઉનલોડ કરો આ ઓપન સોર્સ બોટ કાવ્ય કોમ્યુનિટી આવૃત્તિ અને સ્થાપિત બોટ કાવ્ય તમારા પોતાના સર્વર પર

બ્રાઉઝ કરો

2138 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 35 | 36 | 37 | 38 | 39
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:19
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 419
RE: botcompare aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 431
i won't work in set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2019, 13:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 476
unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 5 2019, 19:59
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 453
program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2019, 12:19
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 504
botcompare aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2019, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 494
RE: How do I add my chat bot to my website?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2019, 21:29
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 618
RE: No clothes option
દ્વારા cvlestia પોસ્ટ Jun 2 2019, 1:10
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 601
How do I add my chat bot to my website?
દ્વારા cvlestia પોસ્ટ Jun 2 2019, 1:06
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 511
RE: Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા 12gaugemage પોસ્ટ May 30 2019, 12:04
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 520
RE: Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2019, 11:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 580
Advice on Creating a Friend/Self Help Bot such as Replika
દ્વારા 12gaugemage પોસ્ટ May 29 2019, 16:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 522
RE: Offline Bots
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2019, 7:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 516
RE: Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 19 2019, 9:43
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 519
RE: Offline Bots
દ્વારા admin પોસ્ટ May 19 2019, 8:03
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 495
Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 18 2019, 11:20

Hi,

is there a way to have an own created libre Bot offline as desktop app?

I know there is an offline Bot Libre apllication, but every time I want to sign in into the desktop app with my User Account, it says:

"Server Error, ensure you are connected to the Internet"

But actually i am connected to the Internet, because the desktop app recognizes, when my password is wrong. Only if it's right it shows the error message above.

ટૅગ્સ: servererror, offline, desktopapp
ફોરમ: Help
સુધારાશે: May 19 2019, 8:02
જવાબો: 3, જોવાઈ: 571, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 116
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Offline Bots
દ્વારા hanswurst પોસ્ટ May 18 2019, 11:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 571
RE: my Cindy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 16 2019, 20:12
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 525
my Cindy bot
દ્વારા LORENZO પોસ્ટ May 16 2019, 10:35
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 481
RE: Pic and vids info files.
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2019, 7:57
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 509
Pic and vids info files.
દ્વારા tonyking પોસ્ટ Apr 30 2019, 3:46
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 483
RE: vampire chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 15 2019, 21:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 549
RE: HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2019, 16:41
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 669
RE: vampire chatbots
દ્વારા 000913125 પોસ્ટ Apr 13 2019, 20:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 565
HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા sadmiral2 પોસ્ટ Apr 12 2019, 9:53
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 603
RE: How to connect IBM Watson to Facebook, Twitter, Telegram, Skype, Kik, WeChat, web, and mobile using a Bot Libre proxy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2019, 8:27
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 926, આજે: 0, સપ્તાહ: 16, મહિને: 125
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to connect IBM Watson to Facebook, Twitter, Telegram, Skype, Kik, WeChat, web, and mobile using a Bot Libre proxy bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2019, 8:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 926
RE: Twitter Bot ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2019, 8:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 535
RE: How to connect IBM Watson to Facebook, Twitter, Telegram, Skype, Kik, WeChat, web, and mobile using a Bot Libre proxy bot
દ્વારા shashka પોસ્ટ Mar 28 2019, 6:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 837
Twitter Bot ?
દ્વારા bots4ever પોસ્ટ Mar 26 2019, 12:07
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 568
RE: purchases
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2019, 7:54
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 505
purchases
દ્વારા 9703053119 પોસ્ટ Mar 24 2019, 11:00
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 468
RE: twitter bot setup questions
દ્વારા rich-iaddic પોસ્ટ Mar 20 2019, 19:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 507
RE: twitter bot setup questions
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 18 2019, 21:32
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 515
RE: twitter bot setup questions
દ્વારા rich-iaddic પોસ્ટ Mar 18 2019, 15:34
ફોરમ: Help
સુધારાશે: Mar 18 2019, 21:30
જવાબો: 0, જોવાઈ: 559, આજે: 1, સપ્તાહ: 5, મહિને: 105
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: twitter bot setup questions
દ્વારા rich-iaddic પોસ્ટ Mar 18 2019, 15:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 559
j'ai besoin des meilleurs robots
દ્વારા sublime પોસ્ટ Mar 18 2019, 15:00
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 685
RE: twitter bot setup questions
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 18 2019, 13:58
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 609
RE: No clothes option
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 18 2019, 13:47
ફોરમ: Bots | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 608
No clothes option
દ્વારા brianeugenelee પોસ્ટ Mar 17 2019, 2:13
ફોરમ: Bots | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 746
twitter bot setup questions
દ્વારા rich-iaddic પોસ્ટ Mar 16 2019, 20:00
ફોરમ: Help | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 558
RE: problems with TOPIC
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 11 2019, 18:31
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 482
problems with TOPIC
દ્વારા bots4ever પોસ્ટ Mar 11 2019, 12:07
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 550
RE: Request User Location on Facebook
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 11 2019, 10:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 698
RE: Request User Location on Facebook
દ્વારા danishrabbani1100 પોસ્ટ Mar 11 2019, 7:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 659
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 6 2019, 21:13
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1047, આજે: 0, સપ્તાહ: 9, મહિને: 162
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 6 2019, 21:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1047
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા ashton.wolfe પોસ્ટ Mar 6 2019, 10:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1219
RE: Dialogue management in Botlibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 4 2019, 10:56
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 782
Dialogue management in Botlibre
દ્વારા eavinash1983 પોસ્ટ Mar 2 2019, 2:50
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 798
RE: how to make a chatbot that gets annoyed at a user
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 1 2019, 10:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 589
RE: how to make a chatbot that gets annoyed at a user
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 27 2019, 13:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 657
RE: how to make a chatbot that gets annoyed at a user
દ્વારા bobred પોસ્ટ Feb 27 2019, 9:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 741
RE: how to make a chatbot that gets annoyed at a user
દ્વારા bobred પોસ્ટ Feb 27 2019, 7:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 571
RE: how to make a chatbot that gets annoyed at a user
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26 2019, 20:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 591
RE: how to make a chatbot that gets annoyed at a user
દ્વારા bobred પોસ્ટ Feb 26 2019, 11:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 646
RE: how to make a chatbot that gets annoyed at a user
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 26 2019, 10:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 557
how to make a chatbot that gets annoyed at a user
દ્વારા bobred પોસ્ટ Feb 25 2019, 17:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 794
RE: delete an imported "response list" ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 21 2019, 7:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 563
delete an imported "response list" ?
દ્વારા bots4ever પોસ્ટ Feb 20 2019, 11:00
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 525
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 35 | 36 | 37 | 38 | 39