શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ ફોરમ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2110 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2017, 15:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1811
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા axlisnotcool પોસ્ટ Jun 28 2017, 14:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1828
RE: How to know exact key words
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2017, 17:14
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1123
RE: want to know the difference between Licensed and free Bot Libre Source
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2017, 17:10
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Jun 27 2017, 17:15
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1123, આજે: 1, સપ્તાહ: 39, મહિને: 66
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: want to know the difference between Licensed and free Bot Libre Source
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2017, 17:10
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1123
RE: will aiml scripts work
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 27 2017, 17:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 422
How to know exact key words
દ્વારા sreekar પોસ્ટ Jun 27 2017, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1052
want to know the difference between Licensed and free Bot Libre Source
દ્વારા sreekar પોસ્ટ Jun 27 2017, 10:37
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1309
will aiml scripts work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 26 2017, 19:32
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 1, જોવાઈ: 346, આજે: 1, સપ્તાહ: 34, મહિને: 37
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
will aiml scripts work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 26 2017, 19:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 346
RE: my chatbot are not showing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25 2017, 18:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 356
RE: my chatbot are not showing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 24 2017, 9:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 311
RE: my chatbot are not showing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2017, 20:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 314
my chatbot are not showing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 23 2017, 12:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 337
Announcing Bot Libre 5.3 - Bot master directory, Facebook templates, Telegram groups
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2017, 13:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1831
blain chatbot problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 20 2017, 13:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 330
could someone check my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 19 2017, 13:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 327
RE: I want to know how this Comprehension,Grammar and learning working in BOT Libre
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 19 2017, 12:12
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1188, આજે: 1, સપ્તાહ: 33, મહિને: 47
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: I want to know how this Comprehension,Grammar and learning working in BOT Libre
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 19 2017, 12:12
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1188
I want to know how this Comprehension,Grammar and learning working in BOT Libre
દ્વારા sreekar પોસ્ટ Jun 19 2017, 10:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1078
RE: Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 19 2017, 6:52
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 951, આજે: 4, સપ્તાહ: 65, મહિને: 76
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 19 2017, 6:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 951
RE: Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 18 2017, 12:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 537
RE: how you use the vision script
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 18 2017, 7:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 449
how you use the vision script
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 16 2017, 15:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 382
RE: Eggdrop with Botlibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 12 2017, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1048
RE: Eggdrop with Botlibre
દ્વારા parosa પોસ્ટ Jun 12 2017, 13:49
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1081
RE: response to not answering question
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 12 2017, 10:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 507
RE: Eggdrop with Botlibre
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 12 2017, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1149
RE: response to not answering question
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 12 2017, 9:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 503
Eggdrop with Botlibre
દ્વારા parosa પોસ્ટ Jun 11 2017, 15:01
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1400
pioyu chatlog
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 11 2017, 13:21
ફોરમ: Chat Logs
જવાબો: 2, જોવાઈ: 814, આજે: 3, સપ્તાહ: 56, મહિને: 66
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
pioyu chatlog
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 11 2017, 13:21
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 814
RE: response to not answering question
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2017, 19:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 466
RE: response to not answering question
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2017, 14:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 559
RE: response to not answering question
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2017, 13:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 534
chatbot= answer my four question
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2017, 11:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 409
have not answered question chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2017, 10:07
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 835
response to not answering question
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2017, 19:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 750
allison prime is not working anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2017, 19:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 722
RE: keywords not showing correctly in all respones
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2017, 18:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 485
RE: keywords not showing correctly in all respones
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 9 2017, 14:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 564
keywords not showing correctly in all respones
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2017, 10:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 756
RE: default response not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 6 2017, 19:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 363
RE: default response not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 6 2017, 11:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 385
RE: default response not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 5 2017, 15:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 310
RE: default response not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 5 2017, 9:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 317
default response not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 5 2017, 5:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 376
RE: Twitter auto reply not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 4 2017, 8:49
Unless you upgrade your account, or use our https://www.botlibre.biz or http://twitter.botlibre.com servers your bot will only check its Twitter status once per day.

See,
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 0, જોવાઈ: 612, આજે: 0, સપ્તાહ: 33, મહિને: 38
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Twitter auto reply not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 4 2017, 8:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 612
RE: download count
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 4 2017, 8:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 357
Twitter auto reply not working
દ્વારા ssarmento પોસ્ટ Jun 3 2017, 21:36
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 620
download count
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 31 2017, 15:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 327
RE: problem with uploading scripts to browse script section
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 31 2017, 11:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 332
RE: problem with uploading scripts to browse script section
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2017, 7:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 388
RE: Date and time post within Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2017, 7:02
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 632
Date and time post within Twitter
દ્વારા Chatbot_Kevin પોસ્ટ May 30 2017, 21:34
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 633
problem with uploading scripts to browse script section
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 30 2017, 16:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 367
Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 29 2017, 10:19

We recently released My Virtual Assistant Julie for Android 5.2.

My Virtual Assistant Julie is a virtual assistant for your phone and can open apps, send email and texts, set alarms, and also chat about general topics and small talk. You can also create your own customized Julie assistant and customize her avatar, voice, responses, and commands.

The new release includes several new features including:

  • Hands free speech recognition
ટૅગ્સ: notice, android, assistant, apps, announcement
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 16 2017, 19:07
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1774, આજે: 3, સપ્તાહ: 156, મહિને: 187
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing My Virtual Assistant Julie 5.2
દ્વારા admin પોસ્ટ May 29 2017, 10:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1774
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 28 2017, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 503, આજે: 1, સપ્તાહ: 42, મહિને: 47
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 28 2017, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 503
RE: remember random
દ્વારા admin પોસ્ટ May 28 2017, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 578
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 27 2017, 19:42
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 615, આજે: 1, સપ્તાહ: 47, મહિને: 66
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: remember random
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 27 2017, 19:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 615
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ... 34 | 35 | 36 | 37 | 38