સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS
ડૉક્સ : વપરાશકર્તા મેન્યુઅલ : iOS

iOS

ઝાંખી

બોટ કાવ્ય છે એક ઓપન સોર્સ આઇફોન અને iOS એસડીકે દે છે કે તમે તમારા પોતાના બનાવી એપ્લિકેશન અથવા સંકલિત અમારી સેવાઓ માં તમારા પોતાના એપ્લિકેશન છે.પણ જુઓ