શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ ફોરમ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?
Browse : Mobile Assistant : Generic Intent Commands
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.7 Fri Feb 24 14:34:23 EST 2017 Fri Feb 24 14:34:23 EST 2017 admin
0.6 Fri Dec 23 12:20:34 EST 2016 Fri Dec 23 12:20:34 EST 2016 admin
0.5 Fri Sep 30 13:10:53 EDT 2016 Fri Sep 30 13:33:40 EDT 2016 AshBrandyne
0.4 Sat Sep 17 11:44:23 EDT 2016 Sat Sep 24 12:56:26 EDT 2016 AshBrandyne
0.3 Thu Sep 01 11:16:34 EDT 2016 Sat Sep 17 11:30:13 EDT 2016 AshBrandyne
0.2 Fri Aug 26 13:06:24 EDT 2016 Thu Sep 01 10:55:27 EDT 2016 AshBrandyne
0.1 Tue Aug 16 10:24:17 EDT 2016 Fri Aug 26 13:01:26 EDT 2016 AshBrandyne