ડાઉનલોડ બોટ કાવ્ય ડેસ્કટોપ, તમારા પોતાના વ્યક્તિગત બોટ માટે તમારા પીસી અથવા મેક
Browse : AIML2 : AIML2
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.6 Wed Nov 30 11:36:56 EST 2016 Wed Nov 30 11:36:56 EST 2016 admin
0.5 Wed Aug 19 10:43:07 EDT 2015 Fri Aug 21 12:53:53 EDT 2015 admin
0.4 Tue Aug 18 16:00:26 EDT 2015 Wed Aug 19 10:40:06 EDT 2015 admin
0.3 Mon Aug 17 15:50:50 EDT 2015 Mon Aug 17 15:57:30 EDT 2015 admin
0.2 Thu Aug 13 15:27:11 EDT 2015 Mon Aug 17 15:40:15 EDT 2015 admin
0.1 Wed Aug 12 15:47:42 EDT 2015 Wed Aug 12 16:47:51 EDT 2015 admin