શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?
Self, AIML, and scripting

pattern complexity self script

દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 16 2018, 4:53

Hi, I need to understand how patterns work in Self script.

For example:

I need to search a product code in my database, the user should write something like this in the chat:

"What is the firmware relearn of product" "ATtiny25 series 3"

                this is the ask                         this is parameter

In this scenarious the user can forget to write "this" in the ask part or maybe instead of writing "What is" the user write "What's" 

How I can cover every possibility words the user can write or omit ?

If I use a pattern like this: "What's What the firmware relearn of product" can I cover somehow all the words the user input ? or there is a more elegant way

to avoid failed respons from the bot ?

Thank you


by admin posted Mar 18 2018, 12:22
Patterns can take wildcards, optional, and sets of words.

i.e.
pattern "[what whats] (s) (the) firmware relearn (of) product"

or,

pattern "[what whats] * firmware relearn ^ product ^"

You can also define multiple patterns that have the same template or function target.

See,
https://www.botlibre.com/forum-post?id=15948

https://www.botlibre.com/manual-aiml.jsp
(patterns in Self and AIML are the same)

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2204, today: 0, week: 2, month: 21

ને: 21354135
ટૅગ્સ: self pattern
પોસ્ટ: Mar 16 2018, 4:53
સુધારાશે: Mar 18 2018, 12:23
જવાબો: 1
જોવાઈ: 1959, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 17
0 0 0.0/5