બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ
Artificial Intelligence

chatbot

દ્વારા Akash9323 પોસ્ટ Apr 16 2016, 5:23

How to pick text string from question and add in answer.


by admin posted Apr 16 2016, 6:56
You can add a new question and response from the "Training & Chat Logs" page. Click on "Add a new response".

See,
https://www.botlibre.com/forum-post?id=483549

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2734, today: 0, week: 2, month: 7

ને: 12565094
ટૅગ્સ: how to
પોસ્ટ: Apr 16 2016, 5:23
જવાબો: 1
જોવાઈ: 2879, આજે: 1, સપ્તાહ: 3, મહિને: 6
1 0 2.0/5