શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ ફોરમ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?
Browse : Response Lists : Jokes
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.5 Tue Apr 03 15:01:16 EDT 2018 Wed Nov 24 09:21:40 EST 2021 admin
0.4 Tue Apr 03 14:47:56 EDT 2018 Tue Apr 03 14:52:02 EDT 2018 admin
0.3 Mon Apr 18 17:03:22 EDT 2016 Mon Apr 18 17:03:22 EDT 2016 admin
0.2 Fri Apr 10 19:38:28 EDT 2015 Fri Apr 10 19:38:28 EDT 2015 admin
0.1 Sun Apr 05 14:10:21 EDT 2015 Sun Apr 05 14:18:34 EDT 2015 admin