જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org
Browse : Examples : Self : Repeat
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
4.0.1 Wed Jan 11 11:46:12 EST 2017 Wed Jan 11 11:54:49 EST 2017 admin
4.0.0 Wed Feb 24 11:02:46 EST 2016 Wed Feb 24 11:11:54 EST 2016 admin
0.1 Mon Jan 05 10:03:16 EST 2015 Thu Jan 08 10:59:46 EST 2015 admin