જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ
Browse : AIML : miguel
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.2 Thu Nov 15 19:03:20 EST 2018 Thu Nov 15 19:03:20 EST 2018 m̶i̶g̶v̶e̶l̶
0.1 Thu Nov 15 18:47:41 EST 2018 null m̶i̶g̶v̶e̶l̶