જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org
Browse : Response Lists : Acres Wild Responses
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.1 Fri Aug 10 10:42:44 EDT 2018 Fri Aug 10 11:03:54 EDT 2018 vu2mhk