બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ
Browse : Response Lists : Emotion Responses
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.2 Thu Sep 29 18:10:25 EDT 2016 Tue Apr 03 13:56:54 EDT 2018 admin
0.1 Wed Sep 28 20:58:26 EDT 2016 Wed Sep 28 21:07:16 EDT 2016 admin