ડાઉનલોડ કરો આ ઓપન સોર્સ બોટ કાવ્ય કોમ્યુનિટી આવૃત્તિ અને સ્થાપિત બોટ કાવ્ય તમારા પોતાના સર્વર પર
Browse : AIML : wndef1
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.2 Sat Jun 25 09:06:37 EDT 2016 Sat Jun 25 09:06:37 EDT 2016 irving
0.1 Sat Jun 25 09:05:12 EDT 2016 Sat Jun 25 09:05:54 EDT 2016 irving