જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org
Browse : Examples : Self : Escalate SMS
મને ખાતરી છે કે છું
આવૃત્તિબનાવનારસુધારાશેUser
0.2 Wed Jun 01 20:08:04 EDT 2016 Wed Jun 01 20:08:04 EDT 2016 admin
0.1 Wed Jun 01 15:03:14 EDT 2016 Wed Jun 01 15:04:29 EDT 2016 admin