ડાઉનલોડ બોટ કાવ્ય ડેસ્કટોપ, તમારા પોતાના વ્યક્તિગત બોટ માટે તમારા પીસી અથવા મેક
Browse : Bot Libre : Self, AIML, and scripting

ફીચર્ડ

Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 8:06
ટૅગ્સ: how to, aiml, programming, scripting
સુધારાશે: Apr 18 2016, 8:42
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5454, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 8:06
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5454
Introducing the Self scripting language
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 7:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 7701

બ્રાઉઝ કરો

145 results.
આગામી | 1 | 2 | 3
RE: implementation of local LLM on local install of Bot Libre Community Edition.
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2023, 8:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 211
implementation of local LLM on local install of Bot Libre Community Edition.
દ્વારા invzame પોસ્ટ May 29 2023, 14:50
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 230
RE: making a web-radio player?
દ્વારા ronxtcdabass પોસ્ટ Jun 21 2022, 12:55
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 515
RE: making a web-radio player?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2022, 8:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 538
RE: making a web-radio player?
દ્વારા ronxtcdabass પોસ્ટ Jun 20 2022, 12:11

The idea comes from:

https://www.botlibre.com/script?id=36415757   and

https://www.botlibre.com/script?id=36393269 

in the example it works only with this website.

In the code from the first link are only entries to ***.mp3 so i tried with other files and it worked, but not with radiostreams...

જવાબો: 0, જોવાઈ: 534, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: making a web-radio player?
દ્વારા ronxtcdabass પોસ્ટ Jun 20 2022, 12:11
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 534
RE: making a web-radio player?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2022, 17:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 531
making a web-radio player?
દ્વારા ronxtcdabass પોસ્ટ Jun 13 2022, 16:30
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 593
RE: Why does this not work
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2022, 14:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 529
RE: Why does this not work
દ્વારા dewhite57 પોસ્ટ May 12 2022, 11:27
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 549
RE: Why does this not work
દ્વારા dewhite57 પોસ્ટ May 12 2022, 11:14
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 578
RE: Why does this not work
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2022, 9:28
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 579
Why does this not work
દ્વારા dewhite57 પોસ્ટ May 11 2022, 9:17
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 692
RE: botlibre for desktop
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 30 2022, 9:05
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 679
RE: botlibre for desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 30 2022, 7:58
જવાબો: 0, જોવાઈ: 640, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: botlibre for desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 30 2022, 7:58
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 640
botlibre for desktop
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 28 2022, 14:53
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 635
RE: Virtual Me
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21 2022, 8:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 696
Virtual Me
દ્વારા betolley પોસ્ટ Jan 20 2022, 18:57
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 682
RE: How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 19 2021, 8:16
જવાબો: 0, જોવાઈ: 858, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 19 2021, 8:16
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 858
How to connect to any dictionary like merriam webster or cambridge
દ્વારા ssedume પોસ્ટ Jul 18 2021, 5:34
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 810
RE: Is there a way to change the "tweet" logic
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 24 2020, 8:13
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1306
Is there a way to change the "tweet" logic
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ Aug 23 2020, 17:28
ટૅગ્સ: clovis tweet wwitter
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1255, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Is there a way to change the "tweet" logic
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ Aug 23 2020, 17:28
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1255
RE: punctuation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2020, 9:20
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1558
punctuation
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Jul 3 2020, 3:12
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1425
RE: Uploading AIML files
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 29 2020, 11:55
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1435
Uploading AIML files
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Jun 28 2020, 5:52
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1520
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2020, 11:29
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1921
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા okayokay પોસ્ટ Mar 17 2020, 12:21
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2005, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા okayokay પોસ્ટ Mar 17 2020, 12:21
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2005
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2020, 9:03
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1926, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2020, 9:03
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1926
Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા okayokay પોસ્ટ Mar 12 2020, 13:44
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2015
RE: New to AIML Scripting
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 1 2020, 13:40
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2214
New to AIML Scripting
દ્વારા keatmin પોસ્ટ Jan 1 2020, 3:07
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2367
RE: Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Nov 24 2019, 9:15
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2287
RE: Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2019, 7:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2282
Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Nov 22 2019, 19:50
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2284
RE: What is the max size of a string allowed inside a template?
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 1 2019, 7:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2358
What is the max size of a string allowed inside a template?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 31 2019, 17:29
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2129
RE: How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 27 2019, 9:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2191
RE: How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2019, 19:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2274
How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 26 2019, 9:08
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2254
RE: global variable that can be reached in any of the bot's templates
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 25 2019, 7:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2315
global variable that can be reached in any of the bot's templates
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 24 2019, 19:22
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2331
RE: HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2019, 16:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2553
HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા sadmiral2 પોસ્ટ Apr 12 2019, 9:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2408
RE: Using the "that" element
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 26 2018, 13:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2472
Using the "that" element
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 26 2018, 11:27
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2688
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 7:46
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2647
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2610, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2610
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2482
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2566
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2569
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2580, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2580
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 16:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2671
RE: star (parameter with space or dash)
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 13:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2673
star (parameter with space or dash)
દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 22 2018, 10:58
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2519
RE: pattern complexity self script
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 18 2018, 12:22
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2834
pattern complexity self script
દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 16 2018, 4:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2532
આગામી | 1 | 2 | 3