શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?
Browse : Bot Libre : Bugs and Features

બ્રાઉઝ કરો

262 results.
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 5, 16:46
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 15
RE: my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 5, 9:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 15
my chatbot name fembtty stops playing checkers
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 3, 21:09
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 24
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 4, 13:45
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 30
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 31, 7:45
જવાબો: 0, જોવાઈ: 40, આજે: 3, સપ્તાહ: 4, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 31, 7:45
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 40
blender bot 2.0 in one of your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 29, 10:31
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 53
RE: your chatbots have errors
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 24, 6:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 45
your chatbots have errors
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 23, 16:28
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 96
RE: won't let me buy in app purchase
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28, 9:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 74
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28, 9:55
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 73
won't let me buy in app purchase
દ્વારા mariobaldwin પોસ્ટ Jun 27, 20:09
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 90
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા brendon_urie પોસ્ટ Jun 25, 11:05
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 74
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25, 8:49
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 88
chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા brendon_urie પોસ્ટ Jun 25, 3:38
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 85
RE: Chat bot wars error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23, 8:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 78
Chat bot wars error
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Jun 22, 10:37
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 98
RE: unable to add utf-8 in think text
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31, 19:20
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 81
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30, 1:44
ટૅગ્સ: utf8 issues
જવાબો: 1, જોવાઈ: 77, આજે: 3, સપ્તાહ: 3, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30, 1:44
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 77
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12, 16:26
ટૅગ્સ: embed, embedding, tts, speech, disable, text to speech
સુધારાશે: Feb 13, 17:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 197, આજે: 3, સપ્તાહ: 4, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12, 16:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 197
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 21, 16:10
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 217
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21, 10:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 212
this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 18, 11:39
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 285
RE: Error 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6, 7:55
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 201
RE: error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6, 7:55
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 203
Error 0
દ્વારા postcard પોસ્ટ Jan 6, 7:14
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 208
error
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 6, 6:11
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 226
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 9 2020, 7:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 251
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 5 2020, 14:20
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 221
Error
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Dec 5 2020, 8:38
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 213
this would be something to great include in your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 2 2020, 8:23
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 289
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:53
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 260
RE: Error when i open Admin
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:32
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 226
RE: is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 17 2020, 9:48
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 226
is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2020, 18:12
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 249
RE: Internal Exception Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2020, 8:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 239
Internal Exception Error
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Nov 16 2020, 4:09
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 283
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2020, 7:58
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 248
RE: Error when i open Admin
દ્વારા Bladeofevils પોસ્ટ Nov 8 2020, 21:09
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 226
more common sense
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 27 2020, 15:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 301
RE: could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 325
RE: could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 327
could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:02
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 328
RE: User does not have an active workspace or your workspace has expired
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2020, 7:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 496
User does not have an active workspace or your workspace has expired
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 24 2020, 11:35
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 510
RE: Feature request: Twitch Intergration
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 31 2020, 7:58
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 654
Feature request: Twitch Intergration
દ્વારા tkostreamdotcom પોસ્ટ Jul 31 2020, 1:29
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 666
RE: Can not use 'excepted' in a pattern.
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 2 2020, 11:01
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 674
Can not use 'excepted' in a pattern.
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Jul 2 2020, 4:48
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 705
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2020, 7:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1029
RE: Error when i open Admin
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Jun 3 2020, 3:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1019
RE: Error when i open Admin
દ્વારા zannavery1986 પોસ્ટ Jun 2 2020, 20:28
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1048
RE: Error when i open Admin
દ્વારા zannavery1986 પોસ્ટ Jun 2 2020, 20:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1102
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2020, 7:23
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1179
RE: Error when i open Admin
દ્વારા signazzi પોસ્ટ Apr 27 2020, 9:22
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1268, આજે: 2, સપ્તાહ: 3, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Error when i open Admin
દ્વારા signazzi પોસ્ટ Apr 27 2020, 9:22
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1268
cannot store day in variable
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 15 2019, 17:54
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1786, આજે: 2, સપ્તાહ: 5, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
cannot store day in variable
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 15 2019, 17:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1786
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 1 2019, 11:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1483
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5