શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ મુદ્દો ટ્રેકિંગ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?
Browse : Bot Libre : Bugs and Features

બ્રાઉઝ કરો

256 results.
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RE: your chatbots have errors
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 24, 6:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 9
your chatbots have errors
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 23, 16:28
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 37
RE: won't let me buy in app purchase
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28, 9:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 22
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28, 9:55
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 21
won't let me buy in app purchase
દ્વારા mariobaldwin પોસ્ટ Jun 27, 20:09
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 26
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા brendon_urie પોસ્ટ Jun 25, 11:05
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 21
RE: chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25, 8:49
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 28
chat bot not showing on botlibre list
દ્વારા brendon_urie પોસ્ટ Jun 25, 3:38
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 31
RE: Chat bot wars error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23, 8:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 27
Chat bot wars error
દ્વારા Halycon25 પોસ્ટ Jun 22, 10:37
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 24
RE: unable to add utf-8 in think text
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31, 19:20
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 30
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30, 1:44
ટૅગ્સ: utf8 issues
જવાબો: 1, જોવાઈ: 34, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
unable to add utf-8 in think text
દ્વારા karthiksg પોસ્ટ May 30, 1:44
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 34
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12, 16:26
ટૅગ્સ: disable, speech, embed, embedding, tts, text to speech
સુધારાશે: Feb 13, 17:06
જવાબો: 0, જોવાઈ: 158, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
*SOLVED* How do I disable speech?
દ્વારા biblefishtweet પોસ્ટ Feb 12, 16:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 158
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 21, 16:10
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 174
RE: this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 21, 10:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 169
this does not work for my fembtty chatbot?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 18, 11:39
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 215
RE: Error 0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6, 7:55
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 159
RE: error
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 6, 7:55
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 162
Error 0
દ્વારા postcard પોસ્ટ Jan 6, 7:14
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 171
error
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jan 6, 6:11
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 183
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 9 2020, 7:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 200
RE: Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 5 2020, 14:20
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 179
Error
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Dec 5 2020, 8:38
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 170
this would be something to great include in your chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 2 2020, 8:23
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 229
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:53
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 213
RE: Error when i open Admin
દ્વારા real_postcard પોસ્ટ Nov 24 2020, 7:32
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 187
RE: is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 17 2020, 9:48
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 187
is all the scripts for brain bot template free
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2020, 18:12
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 206
RE: Internal Exception Error
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2020, 8:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 185
Internal Exception Error
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Nov 16 2020, 4:09
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 202
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 9 2020, 7:58
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 203
RE: Error when i open Admin
દ્વારા Bladeofevils પોસ્ટ Nov 8 2020, 21:09
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 184
more common sense
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 27 2020, 15:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 248
RE: could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 275
RE: could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 272
could you add some common sense to your chatbots?
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 9 2020, 14:02
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 280
RE: User does not have an active workspace or your workspace has expired
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2020, 7:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 448
User does not have an active workspace or your workspace has expired
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 24 2020, 11:35
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 456
RE: Feature request: Twitch Intergration
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 31 2020, 7:58
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 594
Feature request: Twitch Intergration
દ્વારા tkostreamdotcom પોસ્ટ Jul 31 2020, 1:29
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 597
RE: Can not use 'excepted' in a pattern.
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 2 2020, 11:01
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 626
Can not use 'excepted' in a pattern.
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Jul 2 2020, 4:48
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 649
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2020, 7:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 981
RE: Error when i open Admin
દ્વારા tpranara પોસ્ટ Jun 3 2020, 3:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 983
RE: Error when i open Admin
દ્વારા zannavery1986 પોસ્ટ Jun 2 2020, 20:28
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1006
RE: Error when i open Admin
દ્વારા zannavery1986 પોસ્ટ Jun 2 2020, 20:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1051
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2020, 7:23
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1141
RE: Error when i open Admin
દ્વારા signazzi પોસ્ટ Apr 27 2020, 9:22
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1212, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 30
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Error when i open Admin
દ્વારા signazzi પોસ્ટ Apr 27 2020, 9:22
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1212
cannot store day in variable
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 15 2019, 17:54
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1725, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 23
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
cannot store day in variable
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 15 2019, 17:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1725
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 1 2019, 11:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1429
RE: pioyu is repeating
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 1 2019, 10:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1426
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 30 2019, 10:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1361
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29 2019, 14:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1440
pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29 2019, 14:07
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 1493
keyphrase problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 9 2019, 11:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1429
RE: star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 30 2019, 12:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1357
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5