સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS
Browse : Bot Libre : Help

બ્રાઉઝ કરો

311 results.
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
RE: Variable responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 8, 9:56
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 55
Variable responses
દ્વારા atishist પોસ્ટ Sep 7, 18:59
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 67
RE: Deep learning/chatbot implementation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 13, 8:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 78
Deep learning/chatbot implementation
દ્વારા robjam1990 પોસ્ટ Jul 12, 14:30
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 78
RE: Extending the length of displayed text and audio output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14, 10:15
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 203
Extending the length of displayed text and audio output
દ્વારા justinihlein પોસ્ટ Feb 13, 2:13
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 201
RE: Help with my bot, Test Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 23 2021, 15:10
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 350
Help with my bot, Test Bot
દ્વારા dfffdfdfdfdfdfd પોસ્ટ Sep 22 2021, 17:00
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 350
RE: my bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2021, 8:45
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 338
my bot
દ્વારા baddog પોસ્ટ Sep 13 2021, 3:17
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 336
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 14 2021, 8:56
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 318
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 14 2021, 4:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 361
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2021, 9:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 368
hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 10 2021, 15:03
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 370
RE: grabar conversaciones
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 22 2021, 8:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 371
grabar conversaciones
દ્વારા tonibc પોસ્ટ Jun 22 2021, 6:18
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 336
RE: How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2021, 8:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 393
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24

Bot was trained in English language.

Is it possible to ask bot something in different language (for example in Russian, Polish etc.) and obtain answer in different language ?

Why I ask it.

Because Help Bot of this platform can be asked in any language, not only English and  provide response also with the same language in which was asked. I do not think that Help bot was trained in 130 languages. Probably exist si=ome method to add translation is not it ?

ટૅગ્સ: bot, language, translation
જવાબો: 1, જોવાઈ: 396, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 396
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 7 2021, 8:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 362
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jun 7 2021, 1:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 356
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2021, 15:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 378
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 27 2021, 16:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 410
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 27 2021, 7:11
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 410
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 26 2021, 18:03
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 375
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2021, 16:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 457
my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 23:18
જવાબો: 7 | જોવાઈ: 658
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 18:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 380
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2021, 12:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 409
Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 5:01
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 379
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2021, 9:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 485
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 30 2021, 3:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 483
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2021, 7:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 488
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 442
How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:32
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 542
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
જવાબો: 0, જોવાઈ: 438, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 438
How to make my bot telling my local time?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 7 2021, 12:46
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 457
RE: custom avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 453
custom avatar
દ્વારા jls72863 પોસ્ટ Feb 16 2021, 6:10
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 445
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
જવાબો: 0, જોવાઈ: 405, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 405
Where to find errors?
દ્વારા gboban પોસ્ટ Feb 8 2021, 4:20
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 382
RE: content ratings
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2020, 8:23
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 439
content ratings
દ્વારા gavinf પોસ્ટ Dec 11 2020, 15:20
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 489
RE: banned
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2020, 7:47
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 507
banned
દ્વારા ezang પોસ્ટ Nov 5 2020, 15:20
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 470
RE: Flagged for no reason.
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2020, 9:30
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 733
RE: Flagged for no reason.
દ્વારા gerard_way🔴 પોસ્ટ Sep 8 2020, 14:11
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 731
RE: My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 28 2020, 15:20
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 771
RE: Wikitionary Warning
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 28 2020, 15:16
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 769
RE: My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 27 2020, 10:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 729
RE: My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 27 2020, 10:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 740
RE: Wikitionary Warning
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 27 2020, 10:29
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 717
RE: My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 27 2020, 9:59
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 707
RE: Wikitionary Warning
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 27 2020, 9:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 828
My bot learned the wrong time, how to fix?
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 25 2020, 12:58
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 755
Wikitionary Warning
દ્વારા leeyp98 પોસ્ટ Aug 25 2020, 9:50
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 851
RE: How to export my bot to be import into another server
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2020, 7:46
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 742
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6