યજમાન તમારા પોતાના બોટ પ્લેટફોર્મ સાથે આ બોટ કાવ્ય Enterprise બોટ પ્લેટફોર્મ
Browse : Bot Libre : Help

બ્રાઉઝ કરો

325 results.
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
RE: Botlibre Onpremise - bot creation & interaction chat mode
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21, 14:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 41
Botlibre Onpremise - bot creation & interaction chat mode
દ્વારા jpr69 પોસ્ટ Aug 18, 8:15
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 53
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10, 13:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 110
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા polarorbit પોસ્ટ Apr 5, 9:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 117
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 5, 9:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 117
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા polarorbit પોસ્ટ Mar 31, 9:38
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 128
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 31, 9:34
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 135
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા polarorbit પોસ્ટ Mar 31, 8:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 123
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28, 9:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 131
Using botlibre's web API
દ્વારા polarorbit પોસ્ટ Mar 27, 9:31
જવાબો: 7 | જોવાઈ: 135
RE: Attachment does not exist ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17, 9:12
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 160
Attachment does not exist ?
દ્વારા hexenzauber પોસ્ટ Feb 17, 4:30
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 152
RE: licenses
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 23 2022, 7:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 190
licenses
દ્વારા trishy9 પોસ્ટ Dec 22 2022, 2:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 207
RE: Variable responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 8 2022, 9:56
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 291
Variable responses
દ્વારા atishist પોસ્ટ Sep 7 2022, 18:59
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 300
RE: Deep learning/chatbot implementation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 13 2022, 8:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 362
Deep learning/chatbot implementation
દ્વારા robjam1990 પોસ્ટ Jul 12 2022, 14:30
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 349
RE: Extending the length of displayed text and audio output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2022, 10:15
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 460
Extending the length of displayed text and audio output
દ્વારા justinihlein પોસ્ટ Feb 13 2022, 2:13
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 472
RE: Help with my bot, Test Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 23 2021, 15:10
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 636
Help with my bot, Test Bot
દ્વારા dfffdfdfdfdfdfd પોસ્ટ Sep 22 2021, 17:00
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 664
RE: my bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2021, 8:45
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 631
my bot
દ્વારા baddog પોસ્ટ Sep 13 2021, 3:17
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 613
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 14 2021, 8:56
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 601
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 14 2021, 4:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 634
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2021, 9:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 619
hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 10 2021, 15:03
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 649
RE: grabar conversaciones
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 22 2021, 8:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 620
grabar conversaciones
દ્વારા tonibc પોસ્ટ Jun 22 2021, 6:18
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 590
RE: How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2021, 8:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 646
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24

Bot was trained in English language.

Is it possible to ask bot something in different language (for example in Russian, Polish etc.) and obtain answer in different language ?

Why I ask it.

Because Help Bot of this platform can be asked in any language, not only English and  provide response also with the same language in which was asked. I do not think that Help bot was trained in 130 languages. Probably exist si=ome method to add translation is not it ?

ટૅગ્સ: bot, language, translation
જવાબો: 1, જોવાઈ: 698, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 698
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 7 2021, 8:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 643
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jun 7 2021, 1:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 604
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2021, 15:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 638
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 27 2021, 16:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 658
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 27 2021, 7:11
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 726
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 26 2021, 18:03
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 612
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2021, 16:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 763
my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 23:18
જવાબો: 7 | જોવાઈ: 1411
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 18:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 629
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2021, 12:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 664
Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 5:01
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 650
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2021, 9:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 748
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 30 2021, 3:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 787
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2021, 7:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 767
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 712
How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:32
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 855
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
જવાબો: 0, જોવાઈ: 706, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 706
How to make my bot telling my local time?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 7 2021, 12:46
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 760
RE: custom avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 740
custom avatar
દ્વારા jls72863 પોસ્ટ Feb 16 2021, 6:10
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 723
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
જવાબો: 0, જોવાઈ: 698, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 698
Where to find errors?
દ્વારા gboban પોસ્ટ Feb 8 2021, 4:20
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 637
RE: content ratings
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2020, 8:23
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 709
content ratings
દ્વારા gavinf પોસ્ટ Dec 11 2020, 15:20
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 800
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6