જોડાવા બોટ કાવ્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ પર BotLibre.org
Browse : Bot Libre : Help

બ્રાઉઝ કરો

327 results.
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
¿Como hago para ubicar en mi ESTADISTOBLT1 el Menu Administrar?
દ્વારા hamletmata પોસ્ટ Jun 17, 14:34
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3
Sets files from Pandorabots
દ્વારા chicuadrado પોસ્ટ May 19, 5:38
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 72
RE: Botlibre Onpremise - bot creation & interaction chat mode
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2023, 14:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 273
Botlibre Onpremise - bot creation & interaction chat mode
દ્વારા jpr69 પોસ્ટ Aug 18 2023, 8:15
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 264
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2023, 13:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 394
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા polarorbit પોસ્ટ Apr 5 2023, 9:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 337
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 5 2023, 9:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 342
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા polarorbit પોસ્ટ Mar 31 2023, 9:38
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 342
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 31 2023, 9:34
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 351
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા polarorbit પોસ્ટ Mar 31 2023, 8:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 371
RE: Using botlibre's web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2023, 9:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 343
Using botlibre's web API
દ્વારા polarorbit પોસ્ટ Mar 27 2023, 9:31
જવાબો: 7 | જોવાઈ: 405
RE: Attachment does not exist ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2023, 9:12
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 378
Attachment does not exist ?
દ્વારા hexenzauber પોસ્ટ Feb 17 2023, 4:30
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 380
RE: licenses
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 23 2022, 7:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 427
licenses
દ્વારા trishy9 પોસ્ટ Dec 22 2022, 2:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 451
RE: Variable responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 8 2022, 9:56
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 530
Variable responses
દ્વારા atishist પોસ્ટ Sep 7 2022, 18:59
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 558
RE: Deep learning/chatbot implementation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 13 2022, 8:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 608
Deep learning/chatbot implementation
દ્વારા robjam1990 પોસ્ટ Jul 12 2022, 14:30
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 589
RE: Extending the length of displayed text and audio output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2022, 10:15
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 682
Extending the length of displayed text and audio output
દ્વારા justinihlein પોસ્ટ Feb 13 2022, 2:13
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 712
RE: Help with my bot, Test Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 23 2021, 15:10
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 887
Help with my bot, Test Bot
દ્વારા dfffdfdfdfdfdfd પોસ્ટ Sep 22 2021, 17:00
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 923
RE: my bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2021, 8:45
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 860
my bot
દ્વારા baddog પોસ્ટ Sep 13 2021, 3:17
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 830
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 14 2021, 8:56
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 840
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 14 2021, 4:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 873
RE: hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2021, 9:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 852
hola hablo español y necesito ayuda
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jul 10 2021, 15:03
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 901
RE: grabar conversaciones
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 22 2021, 8:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 850
grabar conversaciones
દ્વારા tonibc પોસ્ટ Jun 22 2021, 6:18
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 816
RE: How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 21 2021, 8:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 888
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24

Bot was trained in English language.

Is it possible to ask bot something in different language (for example in Russian, Polish etc.) and obtain answer in different language ?

Why I ask it.

Because Help Bot of this platform can be asked in any language, not only English and  provide response also with the same language in which was asked. I do not think that Help bot was trained in 130 languages. Probably exist si=ome method to add translation is not it ?

ટૅગ્સ: bot, language, translation
જવાબો: 1, જોવાઈ: 948, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 27
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to obtain bot's response in different language ?
દ્વારા simpleuser7 પોસ્ટ Jun 21 2021, 0:24
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 948
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 7 2021, 8:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 889
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ Jun 7 2021, 1:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 828
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2021, 15:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 885
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 27 2021, 16:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 895
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 27 2021, 7:11
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 958
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 26 2021, 18:03
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 842
RE: my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2021, 16:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1037
my bot stopped working in telegram, help
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 23:18
જવાબો: 7 | જોવાઈ: 2170
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 18:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 870
RE: Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2021, 12:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 911
Why does my Bot not work in telegram groups?
દ્વારા kasp18 પોસ્ટ May 25 2021, 5:01
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 888
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2021, 9:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 991
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 30 2021, 3:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1042
RE: How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2021, 7:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1002
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 939
How to enable N.I.A.L.L.'s algorithm in a bot?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 27 2021, 12:32
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1124
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
જવાબો: 0, જોવાઈ: 936, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 28
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Help_Pos_1_489
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 8 2021, 13:12
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 936
How to make my bot telling my local time?
દ્વારા childhoodbestfriend પોસ્ટ Apr 7 2021, 12:46
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1003
RE: custom avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2021, 9:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 980
custom avatar
દ્વારા jls72863 પોસ્ટ Feb 16 2021, 6:10
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 947
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
જવાબો: 0, જોવાઈ: 944, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 22
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Where to find errors?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2021, 7:30
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 944
Where to find errors?
દ્વારા gboban પોસ્ટ Feb 8 2021, 4:20
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 874
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6