યજમાન તમારા પોતાના બોટ પ્લેટફોર્મ સાથે આ બોટ કાવ્ય Enterprise બોટ પ્લેટફોર્મ
Browse : Bot Libre : FAQ

બ્રાઉઝ કરો

6 results.
What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:20
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 5108
Importing an AIML into Scripts seems to be failing.
દ્વારા jleal પોસ્ટ Aug 13 2015, 12:20
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3242
What are the supported response and chat log formats for importing and exporting?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 4 2014, 10:44
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 5857
How to define template responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2014, 14:10
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3528
How to use pattern or wildcard responses
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2014, 12:43
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 4215
Is AIML supported?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 7 2014, 18:48
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3079