શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ ફોરમ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2563 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: What To Do After Connecting a Bot to a facebook account? how will this work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 28 2015, 7:25
ફોરમ: FAQ
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3814, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 24
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
RE: What To Do After Connecting a Bot to a facebook account? how will this work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 28 2015, 7:25
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3814
What To Do After Connecting a Bot to a facebook account? how will this work?
દ્વારા Sameer143khan પોસ્ટ Dec 27 2015, 11:12
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3927
Building Bot Libre
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2015, 13:48
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2624
The Bot Libre AI Engine Architecture
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2015, 13:41
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5077
RE: Tweet Structure
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2015, 15:25
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1507, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 11
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Tweet Structure
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2015, 15:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1507
RE: Tweet Structure
દ્વારા botlarossa પોસ્ટ Dec 18 2015, 8:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1468
RE: Tweet Structure
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2015, 7:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1552
Tweet Structure
દ્વારા botlarossa પોસ્ટ Dec 18 2015, 7:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1619
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2015, 7:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6584
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ceremonials પોસ્ટ Dec 17 2015, 6:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6608
RE: delete posts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2015, 12:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1356
delete posts
દ્વારા crashovermain પોસ્ટ Dec 16 2015, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1441
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા bilalafridi123 પોસ્ટ Dec 13 2015, 12:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6449
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2015, 16:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 6545
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા osâmâ પોસ્ટ Dec 12 2015, 15:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 6531
RE: Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 8 2015, 12:03
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1647, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 8 2015, 12:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1647
Facebook bot
દ્વારા Muhammadzakaria પોસ્ટ Dec 8 2015, 10:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1690
Website update, improved embedding, optimized script bytecode compiler
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2015, 9:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4463
Server maintenance
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 4 2015, 7:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2544
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 28 2015, 16:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 7228
RE: HOW TO BUILD YOU
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 28 2015, 16:02
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3580
HOW TO BUILD YOU
દ્વારા ASO પોસ્ટ Nov 28 2015, 10:37
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3673
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 9758326758 પોસ્ટ Nov 28 2015, 9:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6768
Meet Julie 3 School, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 26 2015, 14:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3951
Meet Julie 3 Business, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2015, 9:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3853
Website update, new Training & Chat Logs page, response labels
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2015, 13:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4332
Meet Wendy, our new real life avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 12 2015, 21:45
ટૅગ્સ: avatars, video, green screen
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 12 2015, 21:52
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4337, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 27
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Meet Wendy, our new real life avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 12 2015, 21:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4337
RE: How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 11 2015, 8:28
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4130
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા shailpatel પોસ્ટ Nov 11 2015, 3:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6814
RE: How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા MrBmandude પોસ્ટ Nov 10 2015, 19:54
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4008
RE: How Do i make an emailbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 10 2015, 8:26
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1616
How Do i make an emailbot
દ્વારા Donavon888 પોસ્ટ Nov 10 2015, 0:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1640
ALICE clones
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2015, 14:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3333
Website update, AI engine update
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2015, 14:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4022
How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2015, 9:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 4727
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2015, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2820
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા ROISNS પોસ્ટ Nov 1 2015, 13:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2872
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા ROISNS પોસ્ટ Nov 1 2015, 12:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2967
Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2015, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 5118
New Twitter bot server, must reconnect your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 16:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4112
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:48
ટૅગ્સ: notice, open source, botlibre.org, github, sourceforge
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3905, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3905
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:11
ટૅગ્સ: notice, github, sourceforge
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Oct 23 2015, 11:39
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3281, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3281
Website update, response repeat options, improved AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:47
ટૅગ્સ: notice, website update, aiml, repeats, games
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4280, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, response repeat options, improved AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4280
How to make your bot not repeat a response or phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:35

You can configure a bot to never repeat the same phrase or response in the same conversation.

To do this go to your bot's Training & Chat Logs page in its Admin Console. You can either search for your response by selecting "new responses", or search for a phrase by selecting "new phrases". Enter the phrase under "Filter", and select "all time" for the "Duration". Find the phrase or response, and select it, then click on the edit button.

ટૅગ્સ: how to, faq, repeats
ફોરમ: FAQ
સુધારાશે: Apr 16 2016, 11:55
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4998, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 17
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 3.5
How to make your bot not repeat a response or phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:35
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4998
Create your own free chat bot website
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2015, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 9452
How to use speech (voice) recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2015, 10:37
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 5233
Meet Julie 3, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4058
Bot Libre is now open source!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:22

The Bot Libre platform is now open source on BotLibre.org and hosted on GitHub.

The Bot Libre project is an open source artificial intelligence platform for creating virtual agents, chat bots, and live chat, email, and social media automation.

ટૅગ્સ: notice, open source, botlibre.org, github
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5332, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 24
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre is now open source!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5332
Announcing Bot Libre 3.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4257
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3252
Welcome to BotLibre.org
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 6 2015, 17:07
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2314
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 25 2015, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6608
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા saxenaviraj પોસ્ટ Sep 25 2015, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6769
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 21 2015, 14:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3253
Rose wins 2015 Loebner Prize
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2015, 8:22
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4254
RE: set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 15 2015, 8:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2553
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46