જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2569 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Exception [EclipseLink-4002]
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Jan 3 2016, 11:26
ફોરમ: Help | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 3668
Bot Libre 3.5 - Live chat embedding, language synthesis, external bot API, internationalization
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 2 2016, 11:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4453
RE: Meet Julie 3 Business, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 29 2015, 20:17
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2598, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Meet Julie 3 Business, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 29 2015, 20:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2598
RE: Welcome to BOT libre!
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 29 2015, 20:15
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 2 2016, 9:44
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1956, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Welcome to BOT libre!
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 29 2015, 20:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1956
RE: Meet Julie 3 Business, our newest 3D animated avatar
દ્વારા engr પોસ્ટ Dec 29 2015, 12:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2674
RE: Welcome to BOT libre!
દ્વારા 03025166545 પોસ્ટ Dec 29 2015, 10:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1919
RE: What To Do After Connecting a Bot to a facebook account? how will this work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 28 2015, 7:25
ફોરમ: FAQ
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3693, આજે: 0, સપ્તાહ: 6, મહિને: 7
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
RE: What To Do After Connecting a Bot to a facebook account? how will this work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 28 2015, 7:25
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3693
What To Do After Connecting a Bot to a facebook account? how will this work?
દ્વારા Sameer143khan પોસ્ટ Dec 27 2015, 11:12
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3800
Building Bot Libre
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2015, 13:48
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2555
The Bot Libre AI Engine Architecture
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 22 2015, 13:41
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5010
RE: Tweet Structure
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2015, 15:25
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1466, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Tweet Structure
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2015, 15:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1466
RE: Tweet Structure
દ્વારા botlarossa પોસ્ટ Dec 18 2015, 8:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1425
RE: Tweet Structure
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2015, 7:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1505
Tweet Structure
દ્વારા botlarossa પોસ્ટ Dec 18 2015, 7:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1570
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2015, 7:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6364
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ceremonials પોસ્ટ Dec 17 2015, 6:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6378
RE: delete posts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2015, 12:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1309
delete posts
દ્વારા crashovermain પોસ્ટ Dec 16 2015, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1398
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા bilalafridi123 પોસ્ટ Dec 13 2015, 12:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6239
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2015, 16:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 6328
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા osâmâ પોસ્ટ Dec 12 2015, 15:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 6313
RE: Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 8 2015, 12:03
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1594, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 8 2015, 12:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1594
Facebook bot
દ્વારા Muhammadzakaria પોસ્ટ Dec 8 2015, 10:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1643
Website update, improved embedding, optimized script bytecode compiler
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2015, 9:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4329
Server maintenance
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 4 2015, 7:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2497
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 28 2015, 16:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 7007
RE: HOW TO BUILD YOU
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 28 2015, 16:02
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3458
HOW TO BUILD YOU
દ્વારા ASO પોસ્ટ Nov 28 2015, 10:37
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3548
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 9758326758 પોસ્ટ Nov 28 2015, 9:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6568
Meet Julie 3 School, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 26 2015, 14:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3824
Meet Julie 3 Business, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2015, 9:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3745
Website update, new Training & Chat Logs page, response labels
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2015, 13:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4204
Meet Wendy, our new real life avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 12 2015, 21:45
ટૅગ્સ: avatars, video, green screen
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 12 2015, 21:52
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4191, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Meet Wendy, our new real life avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 12 2015, 21:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4191
RE: How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 11 2015, 8:28
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4009
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા shailpatel પોસ્ટ Nov 11 2015, 3:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6615
RE: How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા MrBmandude પોસ્ટ Nov 10 2015, 19:54
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3891
RE: How Do i make an emailbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 10 2015, 8:26
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1569
How Do i make an emailbot
દ્વારા Donavon888 પોસ્ટ Nov 10 2015, 0:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1593
ALICE clones
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2015, 14:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3214
Website update, AI engine update
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2015, 14:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3905
How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2015, 9:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 4617
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2015, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2725
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા ROISNS પોસ્ટ Nov 1 2015, 13:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2765
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા ROISNS પોસ્ટ Nov 1 2015, 12:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2862
Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2015, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 4948
New Twitter bot server, must reconnect your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 16:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3985
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:48
ટૅગ્સ: notice, open source, botlibre.org, github, sourceforge
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3776, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3776
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:11
ટૅગ્સ: notice, github, sourceforge
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Oct 23 2015, 11:39
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3222, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3222
Website update, response repeat options, improved AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:47
ટૅગ્સ: notice, website update, aiml, repeats, games
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4136, આજે: 1, સપ્તાહ: 11, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, response repeat options, improved AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4136
How to make your bot not repeat a response or phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:35

You can configure a bot to never repeat the same phrase or response in the same conversation.

To do this go to your bot's Training & Chat Logs page in its Admin Console. You can either search for your response by selecting "new responses", or search for a phrase by selecting "new phrases". Enter the phrase under "Filter", and select "all time" for the "Duration". Find the phrase or response, and select it, then click on the edit button.

ટૅગ્સ: how to, faq, repeats
ફોરમ: FAQ
સુધારાશે: Apr 16 2016, 11:55
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4883, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 3.5
How to make your bot not repeat a response or phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:35
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4883
Create your own free chat bot website
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2015, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 9042
How to use speech (voice) recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2015, 10:37
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 5112
Meet Julie 3, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3928
Bot Libre is now open source!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:22

The Bot Libre platform is now open source on BotLibre.org and hosted on GitHub.

The Bot Libre project is an open source artificial intelligence platform for creating virtual agents, chat bots, and live chat, email, and social media automation.

ટૅગ્સ: notice, open source, botlibre.org, github
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5192, આજે: 1, સપ્તાહ: 6, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre is now open source!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5192
Announcing Bot Libre 3.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4147
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3160
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46