સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને વિચાર તમારા પોતાના વૈવિધ્યપૂર્ણ રચાયેલ 3D અવતાર

બ્રાઉઝ કરો

2558 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 18 2016, 7:16
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1646
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 17 2016, 14:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1717
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 17 2016, 7:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1534
RE: Twitter bot question
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 15:09
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1614
Twitter bot question
દ્વારા TheAlMightyNick પોસ્ટ Mar 16 2016, 7:28
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1755
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 7:22
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1793
RE: Twitter Bot not retweeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 6:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1753
Twitter Bot not retweeting
દ્વારા TheAlMightyNick પોસ્ટ Mar 15 2016, 21:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1883
How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 15 2016, 7:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 2553
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6333
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા misterk પોસ્ટ Mar 12 2016, 13:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6098
Bot Libre 4.0 now on GitHub, SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 13:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3005
ALICE vs ELIZA - Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 11:07
ટૅગ્સ: chat bot wars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Mar 8 2016, 11:08
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3860, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
ALICE vs ELIZA - Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 11:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3860
Bot Libre 4.1 was released
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 10:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4800
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 6 2016, 13:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6159
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા chandan પોસ્ટ Mar 5 2016, 23:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6020
Announcing Bot Libre 4.0!
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2016, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4854
RE: Number in italian
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2016, 7:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1529
Number in italian
દ્વારા fafino પોસ્ટ Mar 1 2016, 4:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1420
RE: CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Mar 1 2016, 4:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2715
RE: CORS
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 29 2016, 7:28
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 29 2016, 7:28
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2774, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: CORS
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 29 2016, 7:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2774
CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Feb 29 2016, 6:08

Hi,

  I use the example: http://www.botlibre.com/forum-post?id=566608

but have a this error:

Bloccata richiesta multiorigine (cross-origin): il criterio di corrispondenza dell’origine non consente la lettura della risorsa remota da http://www.botlibre.com/rest/api/form-speak?&text=This%20is%20a%20test%2C%20testing%201%202%203%204%205%206%207%208%209%2010&voice=cmu-slt. Motivo:

ટૅગ્સ: api, speech, cors
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 29 2016, 7:29
જવાબો: 2, જોવાઈ: 4462, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Feb 29 2016, 6:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 4462
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:05
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4901, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4901
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા OfficialAnonymous પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4782
New group for Bot Libre on Slack
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2016, 11:56
ટૅગ્સ: notice, slack
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2813, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.5
New group for Bot Libre on Slack
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2016, 11:56
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2813
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2016, 11:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6367
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા thumbskuldor પોસ્ટ Feb 14 2016, 8:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6289
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 21:27
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1893, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 21:27
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1893
RE: Consistent chat output
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 18:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1834
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1850
RE: What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 14:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4620
Consistent chat output
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2698
RE: What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4318
What Are You Doing With Your Bots?
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 12 2016, 2:08

Hey guys and gals, I'm Rogues.

I've recently become very interested with these programmable bots and the aiml language that runs them. I'd like to ask you a few questions if I may.

Do you guys and gals have specific uses for your bots, ie. specific training, a job to do, or are they just chat or whatever bots?

Are any of you working to seriously develop your bots? If so, are you working solo on your project, or do you have a team you're working with?

ટૅગ્સ: chat, training, programming, bot
ફોરમ: Chit Chat
જવાબો: 1, જોવાઈ: 3107, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
What Are You Doing With Your Bots?
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 12 2016, 2:08
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3107
What are topics?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:33
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6263
What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:20
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 6431
RE: chat input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:08
ટૅગ્સ: training, patterns, aiml, keywords, topics, labels, required words, srai
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Feb 11 2016, 10:45
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2539, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 1
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chat input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:08
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2539
chat input
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 11 2016, 8:52
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2318
RE: Making my bot an android application
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 10 2016, 8:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1787
RE: Making my bot an android application
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 10 2016, 8:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1807
RE: Making my bot an android application
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 10 2016, 7:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1848
Making my bot an android application
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 10 2016, 5:46
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2117
RE: some questions
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2016, 7:27
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3866
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 8 2016, 7:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5800
some questions
દ્વારા THORECAMI પોસ્ટ Feb 8 2016, 1:26
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 4074
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા THORECAMI પોસ્ટ Feb 7 2016, 23:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5735
RE: API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 5 2016, 17:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1958
RE: API
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 5 2016, 13:10
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2647
Self 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 5 2016, 10:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2404
RE: API
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 4 2016, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1865
RE: API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 3 2016, 12:40
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Feb 3 2016, 12:41
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2277, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 3 2016, 12:40
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2277
API
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 3 2016, 10:30
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2888
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 100010554306198 પોસ્ટ Jan 29 2016, 22:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6224
Meet Eddie, our newest HD 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 29 2016, 13:51
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4523
RE: Exception [EclipseLink-4002]
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 27 2016, 9:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1927
RE: Exception [EclipseLink-4002]
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Jan 27 2016, 8:52
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1831
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46