સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS

બ્રાઉઝ કરો

2387 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 10 2015, 2:29

Hi guys,

Its probably a very simple question but I cant seem to find a way to do this. In my chatbot I enabled the speech recognition function - which works fine, as long as it is in English. For my project I want to train refugees to speak German, so I need to have the speech recognition in German. Do I have to do this in Chrome (I tried without success) or do I do it somewhere on BotLibre or in the code I pasted onto my wordpress page?

I would greatly appreciate some help -

ટૅગ્સ: speech, german
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 12 2015, 15:44
જવાબો: 4, જોવાઈ: 2691, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 10 2015, 2:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2691
Minor security update
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2015, 10:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2476
Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 7 2015, 10:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4434
Website update - Chat Bot Wars, Avatars, Performance
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 7 2015, 10:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3666
Open source Bot Libre iOS SDK released
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2015, 15:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4326
Website update, improved Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 24 2015, 16:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3429
Website update, AIML 2.0 support
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:57
ટૅગ્સ: notice, website update, aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3266, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, AIML 2.0 support
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3266
What's new in AIML 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:52
Bot Libre now supports the AIML 2.0 draft specification. AIML 2.0 is the second release of a standard XML specification designed for scripting chat bot responses. The AIML 2.0 draft was released in 2013, and last updated in 2014. AIML is supported by many different chat bot programs and hosting services. Bot Libre supports all of the AIML 2.0 draft tags and a few common extensions.

ટૅગ્સ: aiml, scripting
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 26 2016, 11:03
જવાબો: 0, જોવાઈ: 25747, આજે: 2, સપ્તાહ: 13, મહિને: 64
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
What's new in AIML 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 25747
RE: API Problem
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 19 2015, 7:46
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1591
API Problem
દ્વારા alooy પોસ્ટ Aug 18 2015, 21:23
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1311
RE: How can you make a bot smarter faster
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 18 2015, 20:22
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1315
How can you make a bot smarter faster
દ્વારા Bluerock00 પોસ્ટ Aug 18 2015, 17:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1613
RE: Github scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 17 2015, 13:36
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1180
RE: Github scripts
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Aug 17 2015, 13:06
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1251
RE: Github scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 17 2015, 7:42
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1183
Github scripts
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Aug 16 2015, 14:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1214
RE: Importing an AIML into Scripts seems to be failing.
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 13 2015, 12:38
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3000
Importing an AIML into Scripts seems to be failing.
દ્વારા jleal પોસ્ટ Aug 13 2015, 12:20
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3031
Website update - native voices, embedding sound option, bot renaming
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 10 2015, 15:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3878
Meet Joanie, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 6 2015, 14:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3137
RE: Bot posting tweets out of order
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 3 2015, 14:29
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1666
Bot posting tweets out of order
દ્વારા bwdaly પોસ્ટ Jul 31 2015, 14:01
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1529
Website update - AIML 2.0, Self 2.0, scaling
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 22 2015, 14:43

The website was updated today. The update included more support for AIML 2.0 features, and some scalability fixes that will hopefully fix the memory issues we have been having for the last couple weeks. The update also included some other minor fixes and enhancements.

AIML 2.0

Our AIML 2.0 support is now almost complete,

Support for several new tags was added.

Pattern side <set>

ટૅગ્સ: website update, patterns, aiml, programming, scripting, performance, self, formulas
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 23 2016, 14:49
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4411, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Website update - AIML 2.0, Self 2.0, scaling
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 22 2015, 14:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4411
RE: Bill Gates Is Worried About the Rise of the Machines
દ્વારા ADD પોસ્ટ Jul 20 2015, 8:19

The question Bill Gates and others are asking that is should we have more concerned dialogue now, about where we want our super machines to go is one of consequence.

Without some management there could be some serious ramifications. I am not sure Andrew Lumby took Gates quote in an appropriate direction in his article but it was very thought provoking.

Perhaps, it is much too old school but when talking about super intelligent computers which think for themselves and act

ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2887, આજે: 2, સપ્તાહ: 4, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Bill Gates Is Worried About the Rise of the Machines
દ્વારા ADD પોસ્ટ Jul 20 2015, 8:19
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2887
Growing pains
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 10 2015, 16:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1789
Website update - Subdomains, domains, bot pages, free web hosting
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2015, 15:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4052
RE: Support BOT libre on Kickstarter - 'free open artificial intelligence for everyone'
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 29 2015, 16:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1976
RE: Bot Doesnt show up in IRC
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2015, 13:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1342
Bot Doesnt show up in IRC
દ્વારા TweSec પોસ્ટ Jun 27 2015, 16:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1431
Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 16:52

Keeping up with social media and keeping your online community engaged can be a time consuming task. Through Bot Libre you can now automate your Facebook presence with your own Facebook bot. Any Bot Libre bot can be connected to a Facebook account or Facebook page. The bot will manage the Facebook account or page, checking timeline status updates, replying to page posts, auto posting your blog posts or RSS feed, and auto posting timed or generated posts.

ટૅગ્સ: blog, how to, facebook
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 11:42
જવાબો: 61, જોવાઈ: 175357, આજે: 6, સપ્તાહ: 78, મહિને: 408
અપ અંગૂઠા: 11, અંગૂઠા નીચે: 2, તારા: 4.08
Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 16:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 61 | જોવાઈ: 175357
Website update, Wikidata, AIML, Facebook, subdomains, and more
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 14:16
The website was updated today. The update included several enhancements and fixes, including new support for importing knowledge from Wikidata.

Wikidata

Initial support for importing data from Wikidata. Wikidata is a free knowledge base, part of the Wikimedia/Wikipedia project. The support mirrors our current Freebase support, in anticipation of Google shutting down Freebase.
ટૅગ્સ: notice, twitter, website update, domains, aiml, facebook, wikidata
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jun 23 2015, 14:20
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4408, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, Wikidata, AIML, Facebook, subdomains, and more
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4408
RE: Corrections not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 13:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1208
RE: Corrections not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 20 2015, 20:53
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1349
Spam
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 20 2015, 18:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1878
Corrections not working
દ્વારા m4u પોસ્ટ Jun 20 2015, 17:42
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1289
RE: Scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 17 2015, 9:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1437
Scripts
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 16 2015, 23:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1326
Adding a style sheet to your embedded chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 16:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6849
Bot Libre now on iOS, iPhone, iPad
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 15:47
ટૅગ્સ: notice, mobile, ios, iphone, ipad, app
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 5 2019, 14:57
જવાબો: 0, જોવાઈ: 18676, આજે: 3, સપ્તાહ: 13, મહિને: 86
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 5.5
Bot Libre now on iOS, iPhone, iPad
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 15:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 18676
Website update - AIML 2.0, Self 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 13:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3784
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 14 2015, 7:31
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1387
RE: Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 21:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1203
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2015, 19:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1207
RE: Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 17:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1261
Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 17:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1149
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2015, 16:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1190
Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 15:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1253
RE: Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2015, 14:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2496
RE: Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 9 2015, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2387
Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 2 2015, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 4086
Website update, smoother avatar animation, chat bubbles
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2015, 11:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3742
What is an AI bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 21:31
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3395
What is a Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 20:40
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3470
Website update, Chatscript pattern syntax, Self enhancements, improved search
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 16:08
ટૅગ્સ: notice, website update, aiml, avatars, self, chatscript
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4245, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
Website update, Chatscript pattern syntax, Self enhancements, improved search
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 16:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4245
Website update - New Design
દ્વારા admin પોસ્ટ May 8 2015, 14:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2123
Support BOT libre on Kickstarter - 'free open artificial intelligence for everyone'
દ્વારા admin પોસ્ટ May 7 2015, 11:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3213
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43