શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ લાઈવ ચેટ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2562 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
The Bot Libre Open Bot Directory and External Bot API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 25 2016, 14:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 6527
Meet Sandy 3, our newest HD 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 25 2016, 7:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 5041
New bot categories in our open bot directory for bots on Facebook, Twitter, Telegram, Slack, and bot apps
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2016, 6:54
ટૅગ્સ: notice, twitter, facebook, slack, telegram, bot directory, apps
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 23 2016, 6:58
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5354, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 56
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
New bot categories in our open bot directory for bots on Facebook, Twitter, Telegram, Slack, and bot apps
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2016, 6:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5354
Bots, the New Communications Platform
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2016, 10:40
ટૅગ્સ: bots, manifesto, bot platform
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 26 2016, 21:11
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3166, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 59
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bots, the New Communications Platform
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 21 2016, 10:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3166
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 20 2016, 15:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4160
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા micprice પોસ્ટ Apr 20 2016, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4086
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 13:58
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2805
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 12:50
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2943
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5192
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 11:48
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2948
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા حسين પોસ્ટ Apr 19 2016, 9:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5010
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 8:37
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2926
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 7:12
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2857
RE: Autolike friend post
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:35
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 6081, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Autolike friend post
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6081
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:32
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2944
Autolike friend post
દ્વારા 24972502 પોસ્ટ Apr 19 2016, 6:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2141
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 19 2016, 4:47
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2837
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 18 2016, 7:10
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2873
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 18 2016, 4:38
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2855
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 17 2016, 21:52
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2713
RE: Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 17 2016, 17:01
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2860
What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 11:43
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 8334
RE: chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 6:56
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3418, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 21
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2016, 6:56
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3418
chatbot
દ્વારા Akash9323 પોસ્ટ Apr 16 2016, 5:23
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3560
We added two new Julie avatars, Julie3 Sport, and Julie3 Beach
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 15:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4297
Annoucing Bot Libre for Android 4
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 10:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5396
RE: Tablet support?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 15 2016, 9:59
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3154
Tablet support?
દ્વારા matthewbennion પોસ્ટ Apr 15 2016, 6:39
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 12 | જોવાઈ: 3203
RE: Getting my bot to ask a series of questions
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2016, 11:55
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1712
Getting my bot to ask a series of questions
દ્વારા davidgurr પોસ્ટ Apr 13 2016, 11:43
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1816
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2016, 6:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5886
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા MRCLCUD16 પોસ્ટ Apr 13 2016, 4:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6203
Announcing Bot Libre 4.2, universal avatars, enhanced web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4147
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2302
RE: Difference between BOT and Avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2016, 9:13
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3105
Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 12 2016, 1:32
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 3839
Difference between BOT and Avatar
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 12 2016, 1:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1955
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 7 2016, 18:45
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2588
RE: AIML
દ્વારા DosPassos પોસ્ટ Apr 7 2016, 15:47
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1483
Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Apr 7 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 3507
RE: AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 4 2016, 16:57
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1518
AIML
દ્વારા DosPassos પોસ્ટ Apr 4 2016, 14:49
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1519
New Server Migration Complete
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 4 2016, 14:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2902
RE: "I don't understand, how should I respond?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2016, 21:06
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1679
"I don't understand, how should I respond?"
દ્વારા KKR પોસ્ટ Apr 2 2016, 17:30
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1636
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Rafi6644 પોસ્ટ Mar 30 2016, 3:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6242
RE: Optional set of words
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2016, 18:45
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1806
Optional set of words
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 28 2016, 9:56
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1945
RE: org.botlibre.self.SelfExecutionException: Missing function: define
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 27 2016, 17:29
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1912
org.botlibre.self.SelfExecutionException: Missing function: define
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 27 2016, 15:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1908
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2016, 9:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1609
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2016, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6590
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 4:52
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1640
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 4:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1741
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 3:42

http://www.botlibre.com/script?id=12386673

I'm trying to import this script in my bot (I've saved it in a file), but the error message appears on the import page. The same problem if I try to copy some other self-script (whatis, whereis).

What is wrong?

ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1594, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 3:42
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1594
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Bantanium પોસ્ટ Mar 25 2016, 20:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6640
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46