જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2387 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 17 2015, 7:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5014
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ceremonials પોસ્ટ Dec 17 2015, 6:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5088
RE: delete posts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2015, 12:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1010
delete posts
દ્વારા crashovermain પોસ્ટ Dec 16 2015, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1103
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા bilalafridi123 પોસ્ટ Dec 13 2015, 12:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4952
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2015, 16:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 5055
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા osâmâ પોસ્ટ Dec 12 2015, 15:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 5044
RE: Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 8 2015, 12:03
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1273, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 8 2015, 12:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1273
Facebook bot
દ્વારા Muhammadzakaria પોસ્ટ Dec 8 2015, 10:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1291
Website update, improved embedding, optimized script bytecode compiler
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 7 2015, 9:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3581
Server maintenance
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 4 2015, 7:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2132
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 28 2015, 16:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 5724
RE: HOW TO BUILD YOU
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 28 2015, 16:02
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2760
HOW TO BUILD YOU
દ્વારા ASO પોસ્ટ Nov 28 2015, 10:37
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2841
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 9758326758 પોસ્ટ Nov 28 2015, 9:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5256
Meet Julie 3 School, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 26 2015, 14:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3019
Meet Julie 3 Business, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2015, 9:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2990
Website update, new Training & Chat Logs page, response labels
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2015, 13:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3448
Meet Wendy, our new real life avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 12 2015, 21:45
ટૅગ્સ: avatars, video, green screen
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 12 2015, 21:52
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3303, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Meet Wendy, our new real life avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 12 2015, 21:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3303
RE: How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 11 2015, 8:28
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3067
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા shailpatel પોસ્ટ Nov 11 2015, 3:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5255
RE: How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા MrBmandude પોસ્ટ Nov 10 2015, 19:54
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3034
RE: How Do i make an emailbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 10 2015, 8:26
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1276
How Do i make an emailbot
દ્વારા Donavon888 પોસ્ટ Nov 10 2015, 0:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1224
ALICE clones
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2015, 14:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2532
Website update, AI engine update
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2015, 14:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3228
How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2015, 9:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3780
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2015, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2197
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા ROISNS પોસ્ટ Nov 1 2015, 13:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2188
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા ROISNS પોસ્ટ Nov 1 2015, 12:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2256
Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2015, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 3967
New Twitter bot server, must reconnect your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 16:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3190
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:48
ટૅગ્સ: notice, open source, botlibre.org, github, sourceforge
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3090, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3090
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:11
ટૅગ્સ: notice, github, sourceforge
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Oct 23 2015, 11:39
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2871, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2871
Website update, response repeat options, improved AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:47
ટૅગ્સ: notice, website update, aiml, repeats, games
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3354, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 9
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, response repeat options, improved AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3354
How to make your bot not repeat a response or phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:35

You can configure a bot to never repeat the same phrase or response in the same conversation.

To do this go to your bot's Training & Chat Logs page in its Admin Console. You can either search for your response by selecting "new responses", or search for a phrase by selecting "new phrases". Enter the phrase under "Filter", and select "all time" for the "Duration". Find the phrase or response, and select it, then click on the edit button.

ટૅગ્સ: how to, faq, repeats
ફોરમ: FAQ
સુધારાશે: Apr 16 2016, 11:55
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3960, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 3.5
How to make your bot not repeat a response or phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:35
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3960
Create your own free chat bot website
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2015, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 7501
How to use speech (voice) recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2015, 10:37
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 4272
Meet Julie 3, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3141
Bot Libre is now open source!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:22

The Bot Libre platform is now open source on BotLibre.org and hosted on GitHub.

The Bot Libre project is an open source artificial intelligence platform for creating virtual agents, chat bots, and live chat, email, and social media automation.

ટૅગ્સ: notice, open source, botlibre.org, github
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4579, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 10
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre is now open source!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4579
Announcing Bot Libre 3.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3438
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2652
Welcome to BotLibre.org
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 6 2015, 17:07
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1978
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 25 2015, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5018
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા saxenaviraj પોસ્ટ Sep 25 2015, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5192
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 21 2015, 14:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2641
Rose wins 2015 Loebner Prize
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2015, 8:22
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3288
RE: set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 15 2015, 8:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2007
Archiving old bots
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2015, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1971
Website update, AI engine update
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2015, 12:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3397
RE: set speech recognition to German
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2015, 10:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2099
RE: Chatterbox Challenge 2015 1st round result in
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2015, 8:55
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2978
RE: Chatterbox Challenge 2015 1st round result in
દ્વારા orus પોસ્ટ Sep 14 2015, 0:42
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2953
RE: set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 12 2015, 14:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2001
DOS attack
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 11 2015, 19:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1866
RE: set speech recognition to German
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 10 2015, 9:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2216
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43