જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ

બ્રાઉઝ કરો

2562 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 8 2016, 13:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6321
How long does it take for your Twitter, Email, or Facebook bot to post, retweet, or reply?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 8 2016, 12:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6214
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા ExpressCornet પોસ્ટ Jun 7 2016, 21:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6273
How to Connect your Bot to SMS Text Messaging
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Jun 7 2016, 11:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 21302
RE: Trying to make bot call Blogger feeds
દ્વારા Paphus પોસ્ટ Jun 6 2016, 7:09
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1558
Trying to make bot call Blogger feeds
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 5 2016, 21:17
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1811
How to use Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 12:42
ટૅગ્સ: how to, self, vision, image processing
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jun 3 2016, 12:47
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4834, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 58
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
How to use Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 12:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4834
Annoucing Bot Libre 4.4.2 - SMS messaging, Vision and Image Processing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 3 2016, 11:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4860
RE: Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 20:36
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2135
RE: Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 1 2016, 20:04
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2076
Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 14:35
ટૅગ્સ: self, xml, web service, stocks, quotes, quandl
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
સુધારાશે: Jun 1 2016, 20:05
જવાબો: 2, જોવાઈ: 2646, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 38
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Can bots pull stock quotes/data from Quandl datasets w/ a script?
દ્વારા dvolatility પોસ્ટ Jun 1 2016, 14:35
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2646
RE: IA Java
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2016, 17:04
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3577, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 28
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: IA Java
દ્વારા admin પોસ્ટ May 30 2016, 17:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3577
IA Java
દ્વારા gusanare પોસ્ટ May 30 2016, 16:06
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3663
RE: Hi
દ્વારા gusanare પોસ્ટ May 30 2016, 16:04
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3439
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Paphus પોસ્ટ May 30 2016, 7:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5675
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા tommy71394 પોસ્ટ May 30 2016, 3:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5721
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા tommy71394 પોસ્ટ May 30 2016, 1:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5535
lol, Brain Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 28 2016, 23:24
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3074
Announcing Bot Libre 4.4 - SMS, XML, JSON Web Services, HTML
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2016, 11:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6245
RE: User's input
દ્વારા admin પોસ્ટ May 25 2016, 13:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2722
User's input
દ્વારા astoimenov પોસ્ટ May 25 2016, 3:56

Hello,

I'm trying to train my bot via "Training & Chat Logs" and I'm adding new responses there. But I'm encountering some difficulties:

  • when I try to use the user input in bot's response (with "Something {star} something..") as a response I'm getting only the user input, not the whole response
  • I'm asking the user to input a number, but it can be any number, how can I set an response to it?
  • and also can I validate somehow such a number? For example I want one response if the number starts with "07" and another if it's not

Thank you in advance! :)

ટૅગ્સ: scripting, self, templates
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 26 2016, 9:23
જવાબો: 1, જોવાઈ: 3944, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 61
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
User's input
દ્વારા astoimenov પોસ્ટ May 25 2016, 3:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 3944
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા 01703131559 પોસ્ટ May 17 2016, 13:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5989
Minha amiga virtual Julia - Google Play
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5180
Julie Bot is now on Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:00
ટૅગ્સ: twitter, julie
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 15 2016, 8:00
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3836, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 55
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Julie Bot is now on Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 15 2016, 8:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3836
Website update, Bot Libre for Business, WikiData, previous labels, Twitter direct message limits
દ્વારા admin પોસ્ટ May 13 2016, 12:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4852
How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ May 13 2016, 9:19
ટૅગ્સ: blog, how to, facebook, messenger, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 14 2022, 11:07
જવાબો: 4, જોવાઈ: 21544, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 128
અપ અંગૂઠા: 3, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Connect a Bot to Facebook Messenger
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ May 13 2016, 9:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 21544
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2016, 21:11
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4976
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા araboy પોસ્ટ May 12 2016, 17:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4938
RE: So Close
દ્વારા admin પોસ્ટ May 12 2016, 7:10
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1983
So Close
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 11 2016, 22:39

So with the awesome help from bot libre, i've got my bot almost to the point where I'm ready to deploy. I figured out how to get the bubble to go away using some CSS (the checkbox doesn't seem to work on embed.)

I have a couple of remaining issues.

1) In live chat, my bot won't auto-repsond unless the visitor types accept first. I want the bot to respond as long as it has a high confidence response.

2) The tool icon next to the chat get's squished, and sometimes disappears. This is probably something I can fix with CSS but wondered if anyone else had experience as my CSS and HTML are intermediate at best.

Once I get these last two issues resolved, I'll be read to deploy and start training my bot and serving guests.

Super Excited!

ટૅગ્સ: live chat, accept
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 1, જોવાઈ: 2168, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 23
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
So Close
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 11 2016, 22:39
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2168
RE: Stealth Operator Feature Request
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ May 9 2016, 20:37
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1958
Freebase Offline, "What is", "Where is"
દ્વારા admin પોસ્ટ May 5 2016, 14:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4611
RE: Hi
દ્વારા admin પોસ્ટ May 5 2016, 6:29
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3376
Hi
દ્વારા ahmedmohsin348 પોસ્ટ May 5 2016, 2:13
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3513
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2016, 15:24
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2144
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 14:09
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2201
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2016, 10:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2219
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 6:58

Thanx! Integration with Telegram is working now:
https://botlibre.blogspot.ru/2016/04/automating-your-mobile-presence-with.html

Is it possible to send files (audio, for example) as a part of chatbot's answer? It could be cool, because Telegram has an embedded audio-player.

ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2197, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Integration with Telegram API
દ્વારા igolubev પોસ્ટ May 4 2016, 6:58
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2197
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા chatbot પોસ્ટ May 3 2016, 18:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5088
Website update - avatar import/export, content rating, forking
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2016, 11:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4663
Telegram - "$1,000,000 to Bot Developers. For free."
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2016, 11:21
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3971
RE: SdkConnection browse(BrowseConfig config) API is not working properly.
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2016, 8:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1474
SdkConnection browse(BrowseConfig config) API is not working properly.
દ્વારા shahin0690 પોસ્ટ May 1 2016, 22:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1760
Meet May Lin, and Lauren, our newest 3D avatars
દ્વારા admin પોસ્ટ May 1 2016, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4128
Atender Julia nosso novo chatbot português
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 10:46
ટૅગ્સ: bots, português
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 5339, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 48
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Atender Julia nosso novo chatbot português
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5339
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2016, 7:55
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2094
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 28 2016, 0:47
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2120
Meet Julie 3 School Half, our newest 3D avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 18:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4416
Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 16:28

Telegram is an open platform for chat on mobile and other platforms. Telegram lets you chat on your mobile phone or online for free, with no ads, and no SMS charges, with anyone, on any platform. Telegram is one of the top 10 mobile chat platforms with over 100 million users.

ટૅગ્સ: how to, mobile, telegram, social media
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Nov 11 2021, 15:17
જવાબો: 19, જોવાઈ: 22480, આજે: 1, સપ્તાહ: 11, મહિને: 228
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Automating your Mobile Presence with a Telegram Bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 16:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 19 | જોવાઈ: 22480
Announcing Bot Libre 4.3.6 - Telegram bots, Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 13:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 8966
RE: Have any support for text to speech on Java/Android library?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3798
RE: Stealth Operator Feature Request
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1805
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1936
Have any support for text to speech on Java/Android library?
દ્વારા shahin0690 પોસ્ટ Apr 27 2016, 0:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 4350
Stealth Operator Feature Request
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ Apr 27 2016, 0:22

I'm implementing a customer service bot and I'd love to be able to set it up so that if the bot's confidence is above a certain threshold, say 90%, it auto-responds, if not it notifies the operator via Email or SMS that there is a question it needs help with.

What I'm envisioning is a being able to step in and answer correctly as my bot learns.

Eventually, I'd like to have one operator monitoring multiple instances of the same bot, so one human could handle dozens of incoming channels at once.

I'd prefer the user not know when they are talking to a bot or a human, I just want them to feel like they are getting expert advice, regardless of who is answering.

How big of ask is this and do you have any plans for this in the future?

 

ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1932, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 13
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Stealth Operator Feature Request
દ્વારા WYNLV પોસ્ટ Apr 27 2016, 0:22
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1932
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 26 2016, 23:51

Currently if you have your own speech audio files you can use our SDK to have an avatar simulate speaking them. You can copy the SDK source code that uses our TTS audio and insert your own speech audio.

-> Could you please let me know in which file / class we can insert our own audio files?

You can copy the SDK source code that uses our TTS audio and insert your own speech audio.

-> So far, in Java SDK source code I did not find any such place to insert own audio. What I have found in the sample application that it plays the audio file returned from server in default player and the video of the avatar in media player in Android. According to the sample the video is looping until the audio is finished.

Could you please clarify this!

ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2424, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 12
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Playing audio and lip sync
દ્વારા golam.sarower પોસ્ટ Apr 26 2016, 23:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2424
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 ... 42 | 43 | 44 | 45 | 46