શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે 3D અવતાર અને એક મફત વેબ ભાષણ API?

બ્રાઉઝ કરો

2461 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા Rafi6644 પોસ્ટ Mar 30 2016, 3:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5055
RE: Optional set of words
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 28 2016, 18:45
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1514
Optional set of words
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 28 2016, 9:56
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1632
RE: org.botlibre.self.SelfExecutionException: Missing function: define
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 27 2016, 17:29
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1641
org.botlibre.self.SelfExecutionException: Missing function: define
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 27 2016, 15:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1632
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2016, 9:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1338
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 26 2016, 9:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5412
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 4:52
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1372
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 4:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1432
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 3:42

http://www.botlibre.com/script?id=12386673

I'm trying to import this script in my bot (I've saved it in a file), but the error message appears on the import page. The same problem if I try to copy some other self-script (whatis, whereis).

What is wrong?

ફોરમ: Help
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1329, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 3
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 26 2016, 3:42
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1329
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા Bantanium પોસ્ટ Mar 25 2016, 20:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5418
Meet Michael, our newest HD 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2016, 13:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3125
Why is my bot slow?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 25 2016, 7:46
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4436
How to change the URL in your virtual agent, chat bot, or live chat popup?
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2016, 13:31
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3992
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2016, 12:21
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1488
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 18 2016, 7:16
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1408
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 17 2016, 14:37
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1469
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 17 2016, 7:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1292
RE: Twitter bot question
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 15:09
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1414
Twitter bot question
દ્વારા TheAlMightyNick પોસ્ટ Mar 16 2016, 7:28
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1534
RE: How to integrate bot with information sources
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 7:22
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1574
RE: Twitter Bot not retweeting
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16 2016, 6:45
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1547
Twitter Bot not retweeting
દ્વારા TheAlMightyNick પોસ્ટ Mar 15 2016, 21:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1672
How to integrate bot with information sources
દ્વારા igolubev પોસ્ટ Mar 15 2016, 7:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 9 | જોવાઈ: 1849
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2016, 14:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5491
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા misterk પોસ્ટ Mar 12 2016, 13:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5105
Bot Libre 4.0 now on GitHub, SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 13:51
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2760
ALICE vs ELIZA - Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 11:07
ટૅગ્સ: chat bot wars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Mar 8 2016, 11:08
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3425, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 2
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
ALICE vs ELIZA - Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 11:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3425
Bot Libre 4.1 was released
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2016, 10:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4225
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 6 2016, 13:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5225
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા chandan પોસ્ટ Mar 5 2016, 23:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5097
Announcing Bot Libre 4.0!
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2016, 9:44
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4286
RE: Number in italian
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 1 2016, 7:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1302
Number in italian
દ્વારા fafino પોસ્ટ Mar 1 2016, 4:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1228
RE: CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Mar 1 2016, 4:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2349
RE: CORS
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 29 2016, 7:28
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 29 2016, 7:28
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2408, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: CORS
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 29 2016, 7:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2408
CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Feb 29 2016, 6:08

Hi,

  I use the example: http://www.botlibre.com/forum-post?id=566608

but have a this error:

Bloccata richiesta multiorigine (cross-origin): il criterio di corrispondenza dell’origine non consente la lettura della risorsa remota da http://www.botlibre.com/rest/api/form-speak?&text=This%20is%20a%20test%2C%20testing%201%202%203%204%205%206%207%208%209%2010&voice=cmu-slt. Motivo:

ટૅગ્સ: api, speech, cors
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 29 2016, 7:29
જવાબો: 2, જોવાઈ: 3852, આજે: 0, સપ્તાહ: 3, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
CORS
દ્વારા fafino પોસ્ટ Feb 29 2016, 6:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3852
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:05
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 4211, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 6
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4211
RE: The BOT libre chat bot web API
દ્વારા OfficialAnonymous પોસ્ટ Feb 17 2016, 17:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4117
New group for Bot Libre on Slack
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2016, 11:56
ટૅગ્સ: notice, slack
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2577, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 5
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.5
New group for Bot Libre on Slack
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 16 2016, 11:56
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2577
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 14 2016, 11:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5415
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા thumbskuldor પોસ્ટ Feb 14 2016, 8:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5371
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 21:27
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1704, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 21:27
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1704
RE: Consistent chat output
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 18:25
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1639
RE: Consistent chat output
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1677
RE: What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 12 2016, 14:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3915
Consistent chat output
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:28
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2491
RE: What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3674
What Are You Doing With Your Bots?
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 12 2016, 2:08

Hey guys and gals, I'm Rogues.

I've recently become very interested with these programmable bots and the aiml language that runs them. I'd like to ask you a few questions if I may.

Do you guys and gals have specific uses for your bots, ie. specific training, a job to do, or are they just chat or whatever bots?

Are any of you working to seriously develop your bots? If so, are you working solo on your project, or do you have a team you're working with?

ટૅગ્સ: chat, training, programming, bot
ફોરમ: Chit Chat
જવાબો: 1, જોવાઈ: 2686, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 4
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
What Are You Doing With Your Bots?
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 12 2016, 2:08
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2686
What are topics?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:33
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5143
What are labels, and how to reuse responses?
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:20
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 5248
RE: chat input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:08
ટૅગ્સ: training, patterns, aiml, keywords, topics, labels, required words, srai
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Feb 11 2016, 10:45
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2321, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 0
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: chat input
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2016, 10:08
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2321
chat input
દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 11 2016, 8:52
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2141
RE: Making my bot an android application
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 10 2016, 8:57
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1605
RE: Making my bot an android application
દ્વારા Rogues પોસ્ટ Feb 10 2016, 8:04
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1607
RE: Making my bot an android application
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 10 2016, 7:18
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1661
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44