સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS

બ્રાઉઝ કરો

2396 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Servidor en Español
દ્વારા moygaran પોસ્ટ Dec 26 2017, 3:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1456
random remembered
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 24 2017, 18:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 25 | જોવાઈ: 2679
RE: Welcome to the Artificial Intelligence forum
દ્વારા ChewyTheWolf પોસ્ટ Dec 21 2017, 12:26
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2226
RE: bot libre desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 21 2017, 7:48
ફોરમ: Self, AIML, and scripting
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2044, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 34
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: bot libre desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 21 2017, 7:48
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2044
bot libre desktop
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 21 2017, 6:26
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1966
How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 20 2017, 13:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 16 | જોવાઈ: 15349
Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 19 2017, 11:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 8587
Announcing Swingdriod - Port Android apps to Windows/Mac Desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2017, 15:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2768
Bot Analytics
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2017, 13:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5762
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 18 2017, 10:09
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1848
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2017, 8:59
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1775
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 16 2017, 20:21
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1725
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2017, 10:33
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1837
Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 16 2017, 8:06
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 11 | જોવાઈ: 2029
RE: Introducing the Self scripting language
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 15 2017, 8:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2490
RE: Introducing the Self scripting language
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 14 2017, 22:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2479
RE: Link preview on facebook auto page post
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2017, 7:23
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1951
Link preview on facebook auto page post
દ્વારા alma1380 પોસ્ટ Dec 14 2017, 2:33
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1794
Bot Libre AI Engine 6.1, now on GitHub
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2017, 15:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3382
How to Connect a Bot to Wolfram Alpha
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2017, 14:19
ટૅગ્સ: how to, scripts, ai, wolframalpha
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 10:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 7100, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 89
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Connect a Bot to Wolfram Alpha
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2017, 14:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 7100
Announcing Bot Libre 6.1, Bot Analytics, Sentiment tracking, Bot Libre Desktop, Issue Tracking, WolframAlpha support, Workspaces
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2017, 12:07
Bot Libre 6.1 was released this week.

Bot Libre 6.1 includes new bot analytics to enable tracking and visualizing your bot's activity, engagement, and performance. Analytics include conversations, messages, engagement, confidence, sentiment, response time, social media analytics, and many others. Analytics can be graphed for different time periods, or the raw data can be given in a table.
ટૅગ્સ: notice, website update, domains, announcement, workspaces, desktop, analytics, wolframalpha
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Dec 12 2017, 12:24
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3089, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 47
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing Bot Libre 6.1, Bot Analytics, Sentiment tracking, Bot Libre Desktop, Issue Tracking, WolframAlpha support, Workspaces
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2017, 12:07
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3089
RE: loading scripts into the bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 12 2017, 8:21
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1094
loading scripts into the bot
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 12 2017, 2:08
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 962
RE: Uploading set data in the context of AIML 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 25 2017, 8:12
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1208
RE: Uploading set data in the context of AIML 2.0
દ્વારા poto74 પોસ્ટ Nov 25 2017, 4:05
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1205
New Chat Styles in Bot Libre 6
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2017, 10:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3029
RE: desable voice
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2017, 16:01
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1244
desable voice
દ્વારા anagreenit પોસ્ટ Nov 2 2017, 13:44
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1236
Video: How to create a chat bot for Facebook Messenger
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2017, 13:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2816
RE: Disconnected live-chat
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 31 2017, 9:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2773
RE: Disconnected live-chat
દ્વારા Shawn526 પોસ્ટ Oct 30 2017, 19:20
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2963
Request User Location on Facebook
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 24 2017, 15:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3790
Announcing Bot Libre 6.0!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 17 2017, 13:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3802
Bot Libre 6
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 16 2017, 16:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1768
RE: only repeats
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 16 2017, 13:56
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2624
How to Connect a Bot to Kik
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 16 2017, 8:16
ટૅગ્સ: how to, social media, kik
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 9 2018, 14:11
જવાબો: 2, જોવાઈ: 7904, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 86
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Connect a Bot to Kik
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 16 2017, 8:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 7904
RE: only repeats
દ્વારા r0ckteacher પોસ્ટ Oct 16 2017, 4:29
ફોરમ: Bot Libre Dev
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2255, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 40
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: only repeats
દ્વારા r0ckteacher પોસ્ટ Oct 16 2017, 4:29
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2255
RE: only repeats
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 11 2017, 8:34
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2342
only repeats
દ્વારા r0ckteacher પોસ્ટ Oct 11 2017, 0:23
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2387
RE: synonyms
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 8 2017, 13:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1111
RE: synonyms
દ્વારા bleakas પોસ્ટ Oct 8 2017, 10:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 969
RE: My bot stops to read the answer in the middle of the sentence
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 5 2017, 9:03
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1171
My bot stops to read the answer in the middle of the sentence
દ્વારા anagreenit પોસ્ટ Oct 4 2017, 20:01
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1231
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 3 2017, 9:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3279
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા totalmage પોસ્ટ Oct 2 2017, 16:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3308
Video: How to create a chat bot for Twilio and SMS
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 29 2017, 15:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3188
RE: offline bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 29 2017, 14:46
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1182, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 20
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: offline bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 29 2017, 14:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1182
Announcing the Bot Libre Micro AI Engine and Bot Libre Offline - "Putting advanced artificial intelligence in the palm of your hand"
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 29 2017, 14:45

We have released Bot Libre Offline for Android.

Bot Libre Offline lets you create your own chat bot similar to the Bot Libre app. Unlike the Bot Libre app, Bot Libre Offline runs the bot locally on your phone, and does not require an Internet connection.
ટૅગ્સ: notice, android, announcement, open source, github, offline, micro
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 29 2017, 14:51
જવાબો: 0, જોવાઈ: 7525, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 100
અપ અંગૂઠા: 2, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Announcing the Bot Libre Micro AI Engine and Bot Libre Offline - "Putting advanced artificial intelligence in the palm of your hand"
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 29 2017, 14:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 7525
RE: synonyms
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 29 2017, 8:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1126
synonyms
દ્વારા bleakas પોસ્ટ Sep 29 2017, 2:32
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1098
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 19 2017, 9:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2989
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા suraj.r.dubey પોસ્ટ Sep 19 2017, 0:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3091
RE: botlibre changelog
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 18 2017, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1174, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: botlibre changelog
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 18 2017, 10:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1174
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 18 2017, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2491
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા suraj.r.dubey પોસ્ટ Sep 18 2017, 9:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2991
botlibre changelog
દ્વારા bleakas પોસ્ટ Sep 18 2017, 7:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1089
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43