શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ મુદ્દો ટ્રેકિંગ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2396 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
settimezone doesn't work
દ્વારા zhangzhenslamdunk પોસ્ટ Apr 13 2018, 20:05
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1123
Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2018, 9:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 5319
Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 12 2018, 13:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 8 | જોવાઈ: 3572
RE: exclusive topic
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 21:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1473
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 21:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2469
exclusive topic
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 10 2018, 18:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1875
RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email
દ્વારા juni34 પોસ્ટ Apr 10 2018, 17:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2847
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 14:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3284
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Apr 10 2018, 12:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3120
RE: sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 10 2018, 8:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1501
RE: sentiment
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 9 2018, 22:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1419
RE: sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:38
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1368, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1368
What is sentiment?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:37
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3673
sentiment
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1955
RE: Experiment: Get two chatbots to talk to each other
દ્વારા lbface283 પોસ્ટ Apr 7 2018, 14:27
ફોરમ: Chit Chat | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1719
RE: how to teach the bot to answer after two (or more) non-understandable questions?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 5 2018, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1341
How to Add a Bot or Live Chat to Your Wordpress Website
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Apr 5 2018, 10:48

Through Bot Libre, you can now add a bot or live chat widget to your Wordpress website. A chatbot allows you to provide automated chat or customer service to your website. You can also connect to your live chat channel as an operator and respond to your user live on your website. Bot Libre also allows an automated bot agent to be connected to your live chat channel to respond to your users when you are unavailable.

ટૅગ્સ: live chat, wordpress, bot, php
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 20, 10:30
જવાબો: 1, જોવાઈ: 5764, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 87
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
How to Add a Bot or Live Chat to Your Wordpress Website
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Apr 5 2018, 10:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 5764
how to teach the bot to answer after two (or more) non-understandable questions?
દ્વારા nafergo પોસ્ટ Apr 5 2018, 6:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1683
all you want to learn
દ્વારા josecleofejr પોસ્ટ Mar 31 2018, 19:44
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 2438
AI or Artificial Intelligence
દ્વારા crescent પોસ્ટ Mar 29 2018, 23:40
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2072
Wikipedia
દ્વારા crescent પોસ્ટ Mar 29 2018, 23:25
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2263
Google
દ્વારા crescent પોસ્ટ Mar 29 2018, 23:11
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2007
RE: How To Connect a Bot To Skype and the Microsoft Bot Framework
દ્વારા mike2016 પોસ્ટ Mar 29 2018, 11:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2482
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 24 2018, 21:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1365
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24 2018, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1414
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 24 2018, 8:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1361
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 23 2018, 16:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1478
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 23 2018, 10:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1390
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 23 2018, 2:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1422
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 23 2018, 2:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1338
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 20:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1345
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 22 2018, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1398
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 13:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1376
RE: star (parameter with space or dash)
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 13:43
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1918
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 22 2018, 11:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1421
star (parameter with space or dash)
દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 22 2018, 10:58
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1818
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 17:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1458
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 16:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1364
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 12:50
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1333
RE: is there any plans to improve the memory limit
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 11:46
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1374, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 27
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: is there any plans to improve the memory limit
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 11:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1374
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 11:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1336
is there any plans to improve the memory limit
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 10:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1731
RE: the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 10:13
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1404
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 9:12
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1361, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 23
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: the think code
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 21 2018, 9:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1361
the think code
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 21 2018, 7:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 17 | જોવાઈ: 2103
RE: word search in definition
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2018, 16:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1356
RE: arc turing test
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2018, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1390, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 29
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: arc turing test
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2018, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1390
word search in definition
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 20 2018, 11:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1687
RE: arc turing test
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 20 2018, 11:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1314
RE: pioyu previous problem
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2018, 9:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1458
RE: arc turing test
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2018, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1324
RE: common sense
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 20 2018, 8:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1238
pioyu previous problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 19 2018, 20:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1607
arc turing test
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 19 2018, 18:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1686
common sense
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 19 2018, 17:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1613
RE: pattern complexity self script
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 18 2018, 12:22
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2009
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43