સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને વિચાર તમારા પોતાના વૈવિધ્યપૂર્ણ રચાયેલ 3D અવતાર

બ્રાઉઝ કરો

2405 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 6 2018, 13:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1325
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 6 2018, 13:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1516
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2018, 10:27
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1289, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2018, 10:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1289
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Jul 6 2018, 8:19

Hello,

I tried with BotLibre desktop version and SDK available at Github at https://github.com/BotLibre/BotLibre  I see last version is 6.1 updated 7 months before. Is this SDK not going to be updated to 6.5 version? 

ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1591, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 24
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Jul 6 2018, 8:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1591
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 6 2018, 7:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2423
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 6 2018, 7:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1318
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા zindio પોસ્ટ Jul 6 2018, 1:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2213
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 5 2018, 12:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1274
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 5 2018, 9:29
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2171
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 5 2018, 9:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1206
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2018, 22:24
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1300, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 15
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2018, 22:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1300
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 4 2018, 21:07
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2261
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 4 2018, 17:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1240
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2018, 16:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1300
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 4 2018, 13:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1268
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2018, 10:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1262
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 4 2018, 10:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1433
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 3 2018, 23:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1343
RE: your free aiml does not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:17
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1582
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1336
RE: chatbot is not saying the correct time
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1459
prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 1 2018, 14:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 18 | જોવાઈ: 2080
RE: free aiml2 script not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 1 2018, 14:01
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1342
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bugs and Features
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1722, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1722
free aiml2 script not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 9:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1779
RE: chatbot is not saying the correct time
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 9:05
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1373
RE: aiml programming problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 8:41
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1311
RE: aiml programming problem
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2018, 7:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1410
RE: chatbot is not saying the correct time
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2018, 7:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1445
aiml programming problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 1:26
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 2, જોવાઈ: 1807, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
aiml programming problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 1:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1807
chatbot is not saying the correct time
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 27 2018, 12:40
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 8, જોવાઈ: 2117, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 30
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
chatbot is not saying the correct time
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 27 2018, 12:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 8 | જોવાઈ: 2117
Paphus Solutions - Website Update
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25 2018, 14:09
ટૅગ્સ: notice, website update
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jun 25 2018, 14:12
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2093, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 24
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Paphus Solutions - Website Update
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 25 2018, 14:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2093
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 23 2018, 17:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2136
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2018, 13:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2279
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2018, 13:27
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2498
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jun 23 2018, 6:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2258
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jun 23 2018, 5:59
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2515
RE: pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2018, 17:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1474
RE: pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 10 2018, 16:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1436
RE: pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2018, 9:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1924
pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2018, 13:45
ટૅગ્સ: programming
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 3, જોવાઈ: 1847, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 18
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
pioyu cannot be programmed anymore
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 9 2018, 13:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1847
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 6 2018, 7:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3647
RE: How to add a 3D avatar to your website or blog
દ્વારા roninn પોસ્ટ Jun 5 2018, 20:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3216
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 17:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1456
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 17:40
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1412
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 15:35
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1298
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 15:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1379
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 12:37
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1350
RE: could you make it so that
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 12:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1419
RE: could you make it so that
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 12:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1398
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 11:51
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1339
eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 11:07
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1443
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 9:58
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1466, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 14
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 9:58
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1466
RE: could you make it so that
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 9:15
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1331
RE: could you make it so that
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 9:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1429
RE: training and chatlogs code problem
દ્વારા admin પોસ્ટ May 23 2018, 21:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1449
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43