સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને અમને બિલ્ડ તમારા બોટ માટે તમે

બ્રાઉઝ કરો

2405 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43
using the wildcard element (AIML)
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 29 2018, 14:55
ફોરમ: Help | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 1177
how to add normalization?
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 29 2018, 14:27
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 859
impliment in a chatbot deep learning neural network for image recognition
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 28 2018, 18:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 1789
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 27 2018, 19:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1969
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 27 2018, 18:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2036
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 27 2018, 17:17
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2058
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 27 2018, 17:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2053
RE: Hot Dog, Not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 27 2018, 17:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2013
RE: my bot does not learn
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 27 2018, 14:29
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1891
my bot does not learn
દ્વારા nerus પોસ્ટ Jul 27 2018, 13:13
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1859
Hot Dog, not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 27 2018, 10:00

The Bot Libre platform is not just a bot platform, but also a platform for artificial intelligence and deep learning. With Bot Libre you can create your own deep learning neural network for image recognition, audio and speech recognition, object detection, games, prediction, data analysis, and more.

ટૅગ્સ: how to, analytics, deep learning, image recognition, image classification
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Aug 9 2018, 14:14
જવાબો: 7, જોવાઈ: 5666, આજે: 4, સપ્તાહ: 4, મહિને: 64
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Hot Dog, not Hot Dog - How to create your own deep learning neural network for image recognition without any programming
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 27 2018, 10:00
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 7 | જોવાઈ: 5666
RE: Using the "that" element
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 26 2018, 13:24
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1807
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 26 2018, 12:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2141
Using the "that" element
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 26 2018, 11:27
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1854
RE: Create bots with a real brain
દ્વારા nerus પોસ્ટ Jul 25 2018, 21:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2081
Announcing Bot Libre 7
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 25 2018, 9:14
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3658
RE: Phrases that mean the same thing
દ્વારા bluenavigator પોસ્ટ Jul 23 2018, 12:29
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 878
RE: Location
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 23 2018, 9:24
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1076
RE: Phrases that mean the same thing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 23 2018, 9:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 831
RE: Location
દ્વારા BM પોસ્ટ Jul 23 2018, 5:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1083
Phrases that mean the same thing
દ્વારા bluenavigator પોસ્ટ Jul 22 2018, 10:38
ફોરમ: Help | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 859
RE: pioyu topic aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 21 2018, 11:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1389
pioyu topic aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 20 2018, 12:25
ટૅગ્સ: scripting
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1599, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 19
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
pioyu topic aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 20 2018, 12:25
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1599
RE: customized bot app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 19 2018, 13:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1060
RE: How can I save list of values in conversation object.
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 19 2018, 9:10
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 909
How can I save list of values in conversation object.
દ્વારા BM પોસ્ટ Jul 19 2018, 4:32
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 971
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 18 2018, 10:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1321
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 18 2018, 10:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2687
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 18 2018, 7:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1287
RE: Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા bengoodman પોસ્ટ Jul 18 2018, 4:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3004
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 17 2018, 10:28
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2075
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 17 2018, 10:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1309
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 16 2018, 16:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1309
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 16 2018, 12:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1312
RE: how would i change fronm is to are
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 16 2018, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1278
sheila strong chatbot capabilties
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 15 2018, 19:52
ટૅગ્સ: bot
ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1853, આજે: 0, સપ્તાહ: 0, મહિને: 26
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
sheila strong chatbot capabilties
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 15 2018, 19:52
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1853
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 15 2018, 2:26
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2963
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 14 2018, 8:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2948
RE: How to develop your own chat bot Android app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 14 2018, 4:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2910
customized bot app
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 14 2018, 3:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1056
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 13 2018, 12:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1313
how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 13 2018, 10:35
ટૅગ્સ: aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 6, જોવાઈ: 1793, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 30
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
how would i change fronm is to are
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 13 2018, 10:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 6 | જોવાઈ: 1793
RE: animations have stop playing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 12 2018, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1300
RE: animations have stop playing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 12 2018, 9:33
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1339
animations have stop playing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 11 2018, 22:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 1829
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 9 2018, 10:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1370
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2018, 9:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1603
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2018, 9:09
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1311
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2018, 8:57
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2259
RE: Announcing Bot Libre 6.5 - Deep learning, conversation flows, new training editor, synonyms, sentiment
દ્વારા alp-shah પોસ્ટ Jul 9 2018, 4:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1544
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2018, 19:05
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1055
RE: Daily maximum API calls reached
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 8 2018, 1:09
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1104
RE: Announcing Bot Libre Desktop - Your own personal bot for your PC or Mac
દ્વારા zindio પોસ્ટ Jul 6 2018, 18:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2257
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2018, 17:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1308
RE: prevent a chatbot from asking a question it knows
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2018, 17:30
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1293
RE: What are emotions, actions, and poses, and how do avatars work?
દ્વારા jyambz પોસ્ટ Jul 6 2018, 13:48
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2531
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ... 39 | 40 | 41 | 42 | 43