સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Bugs and Features : Accessibility suggestions

RE: Accessibility suggestions

દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 11 2014, 8:34

The website was updated today with several new features to give you more control over user management.

  • You can now configure what types of users can access your bot, forum, or live chat channel, (configured from Edit)
- Everyone (allows anonymous access)
- Users (only people with an account)
- Members (only people you add from the Users page under Admin)
- Administrators (only yourself and admins you add from the Users page under Admin)
  • You can now control who can correct your bot, and who your bot will learn from, (configured from Learning under Admin)
- Everyone
- Users (only people with an account)
- Administrators (only yourself and admins you add from the Users page under Admin)
  • You can mark your bot, forum, or live chat channel as hidden, and it will not be visible from the Browse directory, (configured from Edit)
  • You can configure what types of users can post or reply to your forum, (configured from Edit)
Also a 'user', 'password', and 'token' parameters were added to the embedded urls, so you can now connect to a bot as a specific user. This lets you connect to private bots, such as by creating your own guest account that you use from your own website.

Note a 'background' and 'css' parameters were also added. i.e.
http://www.botlibre.com/embedded?avatar=true&speak=true&background=191&chat=165


ને: 8903
ટૅગ્સ: access rights, embedding
પોસ્ટ: Feb 11 2014, 8:34
સુધારાશે: Dec 16 2014, 10:34
જવાબો: 0
જોવાઈ: 2587, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 20
0 0 0.0/5