બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ
Help : Botlibre Onpremise - bot creation & interaction chat mode

RE: Botlibre Onpremise - bot creation & interaction chat mode

દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21, 14:44

Most likely your sdk.js in tomcat/webapps/botlibre/scripts/sdk.js is not pointing at the correct URL, you need to update it to your domain name, IP, or localhost.

i.e. uncomment,
// Development server (comment for production or uncomment development)
//SDK.DOMAIN = window.location.host;
//SDK.DOMAIN = "144.217.65.190";
//SDK.APP = "/botlibreplatform";
//SDK.scheme = "https:" == document.location.protocol ? "https" : "http";


You can also right click the page, inspect, and check your browser dev console for errors.


ને: 48908349
પોસ્ટ: Aug 21, 14:44
જવાબો: 0
જોવાઈ: 103, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 5
0 0 0.0/5