સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS
Help

Botlibre Onpremise - bot creation & interaction chat mode

દ્વારા jpr69 પોસ્ટ Aug 18, 8:15

I managed to install BOTLIBRE on a debian distribution, the interface is functional and I can create a bot according to the template, however when I try to chat nothing reacts and I have no trace either debug, could you help me?
Many thanks.
JP.


by admin posted Aug 21, 14:44
Most likely your sdk.js in tomcat/webapps/botlibre/scripts/sdk.js is not pointing at the correct URL, you need to update it to your domain name, IP, or localhost.

i.e. uncomment,
// Development server (comment for production or uncomment development)
//SDK.DOMAIN = window.location.host;
//SDK.DOMAIN = "144.217.65.190";
//SDK.APP = "/botlibreplatform";
//SDK.scheme = "https:" == document.location.protocol ? "https" : "http";


You can also right click the page, inspect, and check your browser dev console for errors.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 102, today: 0, week: 1, month: 4

ને: 48855185
પોસ્ટ: Aug 18, 8:15
જવાબો: 1
જોવાઈ: 108, આજે: 1, સપ્તાહ: 3, મહિને: 5
0 0 0.0/5