સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
FAQ

Web Chat and Chat?

દ્વારા Will Dockery પોસ્ટ Sep 16 2014, 6:20

I'm not sure I know the difference between "Chat" and "Web Chat"? Is one viewable to the public, Web, probably, and the other option not visible?


by admin posted Sep 16 2014, 8:07
They are basically the same, the difference is the web chat uses our new JavaScript interface, so does not require page refreshes.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1908, today: 1, week: 2, month: 3

ને: 395716
પોસ્ટ: Sep 16 2014, 6:20
જવાબો: 1
જોવાઈ: 1858, આજે: 2, સપ્તાહ: 3, મહિને: 3
1 0 5.0/5