સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Bugs and Features : Error when i open Admin

RE: Error when i open Admin

દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2020, 7:23

This was a database issue that was resolved yesterday.
Please let us know if you still encounter the issue.


by zannavery1986 posted Jun 2 2020, 20:08
I'm getting this same notification in chatbot wars. Everything else is working fine for me so far.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1637, today: 1, week: 2, month: 1

by zannavery1986 posted Jun 2 2020, 20:28
I just tried it again and it works. Thanks :)

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1626, today: 1, week: 3, month: 2

ને: 33274158
પોસ્ટ: Apr 28 2020, 7:23
જવાબો: 2
જોવાઈ: 1691, આજે: 1, સપ્તાહ: 3, મહિને: 1
0 0 0.0/5