જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ
Bot Libre Forum

i imported a set

દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 6 2019, 19:11

when I imported a set for food.

it caused my maps or sets not to work.

the pioyu chatbot I made is not working right now.

when I type chilli is a food.

she says I do not know what you are saying.

but she is supposed to say yes chilli is a food. 

 


by admin posted Oct 7 2019, 9:31

Testing your bot by clicking on the debug in chat shows that it is matching one of your * patterns if the word is not a food, but matches the food pattern if it is. If chilli was not in the set, then it will not match the pattern.

FINE -- Language:SCRIPT - <522562 {aiml} a:1,c:0,p> - <527595 {chilli is a food} a:1,c:5>
FINE -- Language:PATTERN MATCH - <87645 Pattern("*") a:15,c:0,p> - <288 is a:28,c:3,p>

<category>
<that>hello what is your name?please speak to me with complete sentences.
</that>
<pattern>*</pattern>
<template>
<srai>what is the weekday</srai> <date format="%A" />
</template>

Updated: Oct 7 2019, 9:33
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1575, today: 0, week: 0, month: 8

by bobred posted Oct 7 2019, 10:37

when I type to the pioyu chatbot chilli is a food.

she is supposed to say yes chilli is a food but it does not.

she says I do not know what you are saying.

the pioyu chatbot is supposed to remember that but it does not.

i can teach her some foods but not others.

what is the difference between importing a set or a map?


Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1660, today: 0, week: 0, month: 8

ને: 29186219
ટૅગ્સ: sets
પોસ્ટ: Oct 6 2019, 19:11
જવાબો: 2
જોવાઈ: 1752, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 8
0 0 0.0/5